.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Fatranský pohár - ako ďalej?

 

Po prečítaní príspevku hlavného rozhodcu Ferka Hlinického z Fatranského pohára 2010 som sa rozhodol vyjadriť svoj názor na časovosť organizovania týchto skúšok v Žilinskom VUC.

            Na základe dohovoru medzi aktivistami zo Žiliny, Bytče, K.N.Mesta, Ružomberka, Námestova, Čadce a Mošoviec sme sa rozhodli, že Fatranský pohár sa bude organizovať iba každé dva roky podľa pôvodnej organizačnej štruktúry. Pohár sa bude dočasne organizovať vždy v párnom roku t.j. v roku organizovania MFK. Túto skutočnosť sme premietli aj do kynologického kalendára. Náš pohár sa bude striedať so Spišským pohárom.

            Čo nás viedlo k tomuto kroku? Priebeh skúšok jasne ukazuje, že nemáme v oblasti dostatok výkonnostne zdatných psov a vodičov. Po skúškach zostáva veľa nedohľadanej zveri, čo jasne svedčí o slabej pracovnej výkonnosti psov. Vzhľadom na stále sa zmenšujúcu možnosť pracovať na prirodzených stopách nám ubúda množstvo vodičov, ktorí by boli schopní nasadzovať dostatočný počet farbiarov. Predsa pes, ktorý nemá aspoň 30-40 úspešných dohľadávok, z toho aspoň 10 s durením nemôže nastúpiť na tak dôležité a odbornou koronou sledované skúšky. Ak aj predsa nastúpi je to o šťastí, ale nie o prezentácii opodstatnenia farbiara pri dohľadávkach v revíroch s odstrelom raticovej zveri. Takéto dohľadávky nám skôr škodia ako prospievaju. Za posledné roky sa ukazuje, že iba jeden alebo dva farbiare su dostatočne pripravené. Výnimkou snáď bol iba FP v Novoti v roku 2009, kde všetci vodiči mali farbiare pracovne pripravené na požadujúcej úrovni. Tak by to malo vyzerať!

            Preto navrhujem asi takýto postup: V nepárnych rokoch organizovať Fatranský pohár, v rámci školenia vodičov farbiara v oblasti, iba na umelých stopách pre mladé psy, ktoré by pracovali na umelých pofarbených stopách, v súčasných parametroch, prípadne aj s durením a stavaním. Skúšky by prebiehali podobne ako Mútňanský pohár v jeden deň buď na jelenej, alebo diviačej zveri. Každý účastník by si hradil všetky náklady na stravovanie a ubytovanie sám. Ceny, diplomy a dáky guláš by sa už dal zabezpečiť. Môže sa uvažovať aj o dvoch dňoch, jeden deň diviak a druhý deň jelienča, ale všetko je potrebné vopred dohodnúť, vypracovať skúšobné poriadky a technické zabezpečenie. Zdatný organizačný team sa všade nájde.

            Žiadam preto aktivistov a členov KCHF aby vyjadrili svoje pripomienky, alebo návrhy je potrebné posielať buď na moju adresu, alebo na adresu Ján Maruščák. V príspevku, hlavný rozhodca Hlinický, Vás vyzval o riešenie problému, ale zatiaľ som sa nestretol so žiadnym príspevkom.

                                                                                                                                    Ing. Peter Grellneth

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:296 | Celkom: 930118 | Online: 7