.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

XIII. ročník  Memoriálu Fridricha Konráda 2010

 

Napínavé dohľadávanie

Memoriál Fridricha Konráda sa koná každé dva roky na počesť lesníka Fridricha Konráda, ktorý bol nestorom chovu farbiarov na Slovensku. Odchoval množstvo šteniat, mnohé daroval lesníkom zadarmo len aby pomohol rozšíriť chov  farbiara, ktorého považoval za nenahraditeľného pomocníka pre lesníka a poľovníka v oblastiach, v ktorej sa darí chovu a lovu jelenej zveri. Prvé skúšky farbiarov u nás začal organizovať v šesťdesiatych rokoch min. storočia.         

Memoriál je medzinárodnou súťažou na ktorej sa zúčastňujú zástupcovia jednotlivých štátov združených v medzinárodnej organizácii chovateľov farbiarov – ISHV. Na súťaži sa z každej krajiny deleguje jeden pes alebo sučka staršie ako 4 roky, utvrdené na prirodzených prácach. Zo Slovenskej republiky sa môžu  delegovať  štyri psy.

   Skúšajú sa tieto disciplíny:

 – posliedka s výstrelom, umelá pofarbená stopa (dlhá je cca  1 km a staršia ako 12 hodín s dvoma zlomami a jednou vratistopou; pes musí nájsť na stope minimálne dva znaky, iba tak môže byť zaradený do 1. ceny),  

– prirodzená stopa, preverovanie nástrelu, kam odbehne  zver po výstrele. Osobitne sa hodnotí ak pes dohľadá zver do 400 m  alebo nad 400 m, ako stará je stopa do 12 a nad 12 sa hodnotí inými koeficientmi. Ak  je zver živá, hodnotí sa i dĺžka,  čas durenia a stavania zveri.

   Na XIII. ročníku MFK 2010, ktorý sa konal v obciach Novoť a Mútne, sa zúčastnili kynológovia so svojimi zverencami z 12 štátov,  z ktorých 7 nominovalo svojich psov. Náš klub KCHF nominoval 4 psov, takže ich dovedna súťažilo  11.  Zastúpené boli 4 hannoverské farbiare a 7 bavorských farbiarov. O výkonoch  rozhodovalo 28 rozhodcov rozdelených do ôsmich skupín na čele s hlavným rozhodcom Tiborom Gešvandtnerom, ktorí  posudzovali práce psov na 11 umelých a 8 prirodzených stopách.

    Prvý deň zo šiestich nasadení na umelú stopu ukázal najlepšiu prácu bavorský farbiar  Cezar  z Novodomských Bažín s vodičom R. Haselnöhrlom (ČR),  keď našli dva znaky a stopu vypracovali za 19 minút. Dve práce boli hodnotené nulou kvôli prekročeniu limitu 60 min. na ukončenie dohľadávky.

    Na prirodzených stopách ukázali výbornú prácu sučky. Prvou bola  Cesy  z Prameňov Turca s vodičom B. Porubčanským. Vodič si vyžreboval prácu nahlásenú z večera predchádzajúceho dňa: podľa strelcovej informácie išlo pravdepodobne o krátku prácu do niekoľko metrov. Strelec predpokladal, že diviača bude zhasnuté v neďalekej húštine. Navyše do týchto miest zhruba po pol hodine prišla  iná črieda diviakov, ktorá miesto dôkladne rozryla. Napriek tomu sme na túto prácu vodiča so sučkou poslali, aby preveril nástrel, avšak tam sa (čo bolo možné predpokladať) nenašli žiadne znaky poranenia. Sučka však predviedla  vynikajúcu prácu: po dôkladnom preverení nástrelu sa vybrala smerom predpokladaného úniku zveri. Diviača bolo postrelené na zadné nohy. Išlo o prácu  na remeni 650 m, durenie 200 m a stavanie 35 min. Výkon bol hodnotený  v I. cene. Cesyn výkon  vysoko hodnotil aj zahraničný rozhodca z nemeckého klubu Hirschman U. Peters, ktorý bol súčasne i vedúcim skupiny rozhodcov.

    Rovnako dobre si počínala aj  sučka Mira s vodičom C. Paganninim (Švajčiarsko) ktorý s ňou pracoval na 1 500 m dlhej stope diviaka. Stopa poskytovala  možnosť durenia aj stavania, ale  vodič s Mirou  nerešpektovali pokyny rozhodcov, preto známka bola  znížená a konečné hodnotenie v II. cene. Ďalšie dve práce boli hodnotené v III. cene vzhľadom na kratšiu stopu (do 400 m)  a jedna práca bola  hodnotená v II. cene. Išlo o pekný výkon  na remeni psa Winetoua von Wolkforb s nemeckým vodičom U. Stecktorhom. Psík pracoval na stope staršej ako 18 hod. a dohľadal zhasnutú jelenicu po 1 400 m.  Ako sa hovorí, všetko bolo otvorené a prítomní s napätím očakávali priebeh druhého dňa.

    Počas  podujatia sa konala aj  porada poradcov chovu so zastúpením všetkých zúčastnených štátov, ktorí sa zaoberali problematikou epilepsie psov, konkrétne jej vzniku a dedičnosti. Hlavný referát  predniesol MVDr. T. Želtvay. Na porade sa tiež venovali otázkam údajov o párení a výmene šteniat medzi jednotlivými štátmi ISHV. Hlavný rozhodca Tibor Gešvandtner predviedol inštruktáž o výcviku farbiara za pomoci trenažéra TG, ktorý hlavný poradca chovu ISHV P. Scher označil za výbornú pomôcku. Slovenským chovateľom súčasne vyslovil pochvalu za zavádzanie nových foriem pri výcviku, ktoré sa v praxi osvedčujú.

    Na druhý deň ráno hlavný rozhodca pri  nástupe oznámil, že treba preveriť  tri prirodzené práce. Ich vyžrebovaním  poveril  vodičov,  ktorí ju ešte neabsolvovali. Na umelých stopách  pracovalo 5 psov. Dve prirodzené práce boli  hodnotené v III. cene:  slovenská sučka bavorského farbiara  Cira  Vrátna dolina s vodičom J. Ďurišom:  dohľadali zhasnutú jelenicu do 300 m. A ďalší pes zo SR  – Blesk Krigov  s vodičom J. Hudačom – dohľadali  takisto  už zhasnutého jeleňa na cca 800 m dlhej stope. Ako tretí bol nasadený bavorský farbiar  Cezar z Novodomských Bažín s vodičom R. Haselnöhrlom: preveroval nástrel po údajne zasiahnutom jeleňovi. Pes ani na nástrele a ani na stope dlhej cca 4 km nenašiel žiadne znaky poranenia, ktoré by mohli zásah potvrdiť. Preto rozhodcovia  vyhlásili zver  za nezasiahnutú a teda –  nedohľadateľnú. Takže pes – napriek  výbornej práci –  nemohol byť hodnotený.  Na umelých stopách sa opäť ukázala ako najlepšie zohratá slovenská dvojica Cesy  z Prameňov Turca s vodičom B. Porubčanským, ktorý našli nástrel za 28 sek. a potom  vypracovali stopu za 11 min. s nájdením všetkých troch znakov. Tak si vybojovali celkové prvenstvo. Na tretí deň  na prirodzenej práci  bol nasadený taliansky pes Jup s vodičom F. Pelizzatom. Dohľadali jelenča po 60 m avšak napriek tomu do konečného hodnotenia nemohli zasiahnuť, lebo  na umelej stope našli iba jeden znak.  

   V sobotu sa  za účasti poradcov chovu krajín ISHV v areáli Memoriálu F. Konráda konal aj chovný zvod farbiarov. Napriek nepriazni počasia sa na ňom zúčastnil veľký  počet psov a sučiek medzi ktorými prevažovali bavorské farbiare.

   Nadišla chvíľa  slávnostného vyhodnotenia XIII. ročníka Memoriálu Fridricha Konráda. Na prvom mieste a zároveň víťazom ročníka 2010 sa stal slovenský vodič Branislav Porubčanský so sučkou bavorského farbiara Cesy  z Prameňov Turca so 450 bodov v I. cene a titulom CACT a CACIT.  Druhé miesto patrilo  Carlovi Paganninu zo Švajčiarska  s  hannoverskou farbiarkou Mira, ktorí  so 415 bodmi skončili  v II. cene. Tretie miesto získal Uwe Steckroth (Nemecko) s bavorským farbiarom Winetou  von Wolfrorb s 390 bodmi, takisto v II. cene.

     V závere memoriálu sa hlavný rozhodca poďakoval všetkým rozhodcom za korektné posudzovanie, sponzorom a organizačnému výboru za vynikajúco pripravené podujatie. Tohtoročný XIII. memoriál Fridricha Konráda sa končil slávnostnou večerou a bohatým kultúrnym programom.  Už samotná účasť (vyše 200 ľudí)  potvrdzovala, že  išlo o zaujímavé podujatie. Všetkých kynológov súčasne tešilo, že  farbiare opäť preukázali svoje  opodstatnenie v poľovníckej  praxi.                

                                                                                                          Mgr. JÁN MARUŠČÁK            

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:286 | Celkom: 930108 | Online: 6