.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

 

Skúšky farbiarov  o Pohár Liptova CACT , I.ročník - 2018

 

Skúšky organizoval  KCHF spádová oblasť Liptova pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu. S potešením môžeme konštatovať,  že členovia KCHF v spolupráci s  OPK v Liptovskom Mikuláši usporiadali skúšky farbiarov aj v tejto tradičnej oblasti, kde farbiare mali a majú významné zzastúpenie.

Centrom skúšok bola  Žiarska dolina a chata Kožiar

Na skúšky boli delegovaní títo  rozhodcovia: Ing. Karol Chvála -HR, Ján Surma, Milan Krajči, Slavomír Kocik, Jozef Randus, Ján Vráb, Jaroslav Hudač, Gabriel Pohm, Vladimír Hlinka, Michal Berežny, Jozef Sabol.

Po porade  rozhodcov  boli určené  skupiny  rozhodcov  pre posudzovanie  prác a žrebované  štartovné čísla súťažiacich :

1.   BF CAR   z   Karlovického dvora  SPKP 11792/18,   vodič   Rudolf  GABLÍK

2.   HF ASTRID  Silva Zovolun SPKP 993/15,                    vodič   Ľudovít PITOŇÁK

3.   HF LESAN z Popovej debry  SPKP 1043,                    vodič   Pavol  TOMALA  ml.

4.   BF  ENY  Genéza  SPKP10419/15                                vodič   Marián  POLONI

5.   BF  HASA spod Oravského hradu SPKP 10008/14    vodič  Karol  DIVOK

Po slávnostnom otvorení skúšok  7.09.2018 boli  nahlásené dve práce – dohľadávky na prirodzenej  stope (náhodne pri love poranený jeleň a taktiež jelenica)  a tri práce na umelej stope. V priebehu druhého súťažného dňa boli  nahlásené dve dohľadávky  na stope diviačej zveri  a ostávajúce dve práce na umelej stope. Pri popise prác  na  umelej stope, nepopisujem  podrobne jednotlivé disciplíny  s podmienkami pre hodnotenie. Predpokladám že farbiarska verejnosť tieto pozná. Umelá stopa  sa skúša bez zmien na všetkých vyšších skúškach  pre farbiare usporiadaných KCHF už viac rokov.

 Účastníci skúšok dosiahli nasledovné  výsledky:

1.   BF CAR z Karlovického dvora, vodič Rudolf Gablík:Prvý súťažný deň pracoval na umelej stope ako vodič, posliedka voľne.  Všetky predmety absolvoval  na výbornú, nájdené znaky 2, získal 140 bodov. Na druhý deň  pracoval na stope diviaka 14 hod. starej. Na pofarbenej stope na remeni šiel 4.700 metrov dlhej, pracoval z nízkym nosom bez opráv,  po  zdvihnutí diviaka hlasite duril 800 m a následne  staval 15 minút, na pokyn rozhodcov  vodič diviaka dostrelil. Na  dohľadanom  diviakovi bol  zistený  zásah na spodnú  čelusť.  Hodnotenie  z jednotlivých disciplín bolo  na výbornú. Pri tejto práci získal  300 bodov. Celkom dosiahol 440 bodov, hodnotený  v I. cene a splnil aj podmienku pre  udelenie titulu  CACT.

2. HF ASTRID  Silva Zovolun, vodič Ľudovít Pitoňák:  Už v prvý deň mala suka prácu na prirodzenej stope  postrelenej  lane  na zadný beh. Pracovala na  stope 5 hodín starej,  na remeni  400 m. Po zdvihnutí  zveri  túto  durila  ale po chvíli sa vrátila k vodičovi, znovu práca na remení  a opakované  durenie  s návratom k vodičovi ako totálne vyčerpaná,  laň  nezastavila. Vodič prácu ukončil. Nedostatočnú kondíciu suky vodič vysvetlil  tým, že na jar mala vrh čo sa následne prejavilo na jej práci. Nakoľko zver nedohľadala  bola hodnotená  0. Zver dohľadal  kontrólny pes č.3. Následne druhý deň  pokračovala v práci na umelej stope ako vodič  posliedka voľne. Únava sa prejavila aj tu keď stopu  absolvovala v časovom limite na známku  3 a z nájdeným  1 znakom. Celkom 115 bodov. Neobstál.

3.HF LESAN z Popovej debry, vodič  Pavol Tomala ml.: Prvý súťažný deň mal možnosť pracovať na prirodzenej stope poraneného jeleňa, starej 16 hod.Práca na remeni  500m a dohľadal už zhasnutého jeleňa. Nakoľko  práca bola v oblasti, kde neúspešne skončila HF ASTRID, bol na túto prácu nasadený ako kontrólny pes. Vypracoval stopu na remeni  750 m, s jednou opravou,následne hlasito duril  600 m a staval 20 min.  Potom vodič laň dostrelil. Zásah na ľavý zadný beh v oblasti kolena. Hodnotenie- dohľadávka na remeni  - 3,  durenie 4, stavanie – 4, chuť do práce – 4, celkom  210 bodov. Druhý súťažný deň  pracoval na umelej stope ako vodič, posliedka na remeni. Po bezchybnom výkone získal výborné hodnotenie v predmetoch tejto časti skúšok  pri nájdení  1 znaku a dosiahol  110 bodov.  Celkom získal 320 bodov v II. cene.

4. BF ENY Genéza, vodič Marián Polóni : Skúšky začal prácou na umelej stope ako vodič,posliedka volne. Podobne ako ostatné súťažiace psy v tejto časti skúšok bol  správne  pripravený a získal hodnotenie  s známkou 4 v všetkých predmetoch, našiel 2 znaky, 140 bodov.  Z dôvodu  menšieho  počtu dohľadávok  na prirodzenej  stope  žiaľ nemal možnosť absolvovať  túto časť skúšok.

Celkom  140 bodov. Bez ceny.

5. BF HASA spod Oravského hradu, vodič Karol  Divok:  V práci na umelej  stope ako vodič, posliedka voľne, získal najviac bodov zo všetkých súťažiacich nakoľko mimo hodnotenia predmetov známkou 4, našiel všetky 3 znaky  a teda 150 bodov.

Dohľadávka na prirodzenej stope:  Stopa diviaka 15 hod. málo pofarbená, práca na remeni  v neprehľadnom  teréne porastenom krovinami  cca 700 metrov, zdvihnutý  poranený diviak po dureni sukou stavaný. Pri priblížení vodiča nebola možnosť dostrelenia lebo diviak bol len ľahko poranený a rýchlo unikal. Takáto situácia sa opakovala trikrát. Rozhodcovia konštatovali že pre ľahké poranenie  je nedohľadateľný.  Z tohto  dôvodu   v dôsledku nedohľadania  suka v práci bola hodnotená len s chuti do  práce, ktorá bola po celý čas výborná, známkou 4, 40 bodov.

Celkom  190 bodov. Bez ceny.

 

 

Výsledky  skúšok -   Pohár Liptova  I. ročnik,  Žiarska dolina                                                                06. -09.2018

1  miesto    BF CAR z Karlovického dvora, vodič Rudolf Gablík 

                      440  b.  I.cena   CACT ,  Víťaz  I. ročníka

2  miesto   HF LESAN z Popovej debry, vodič  Pavol Tomala ml.

                     330  b.   II. cena

3  miesto    BF HASA spod Oravského hradu, vodič Karol  Divok

                     190  b.  

4  miesto    BF ENY Genéza, vodič Marián Polóni

                     140  b.

5  miesto    HF ASTRID  Silva Zovolun, vodič Ľudovít Pitoňák

                     115  b. - Neobstál

 

 

                                                                                                        Ing.Karol Chvála, HR

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:302 | Celkom: 930124 | Online: 6