.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej 5.5.2018 v Stráňavy

 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny

Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Branislav Porubčansky, MVDr. Ján Čurlík, Ing. Ľubomír Kmeťo, Karol Smrek, Marek Sirotný, Ing. Peter Grellneth , 

Prítomných 8 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

DR – 2 členovia – Ing. Ivan Horňáček, Bc. Ferdinand Hlinický

Ospravedlnený: Ing. Jozef Ďuriš

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu schôdze výboru KCHF
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich výborov
 3. Príprava akcii na rok 2018
 4. Rôzne
 5. Prijatie uznesení a záver

 

Bod 1

 • Predseda klubu privítal prítomných, prečítal program schôdze a poveril písaním zápistnice:  M. Sirotný.    Overovatelia B. Porubčanský, J.Maruščák.

 

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

 1. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, ktorým zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia  Porubčanský, Maruščák.

Bod 2

 • Predseda skonštatoval že všetky body uznesení z predchádzajúcich uznesení sa priebežne plnia , zvlášť poďakoval všetkým čo sa podieľali na tvorbe spravodaja 2018.

 

 1. Výbor to berie na vedomie.

 

Bod 3

 1.  
 2. 30.6.2018 : 60. Výročie založenia klubu : do konca Mája zabezpečiť ubytovanie – Gešvandtner , Porubčanský , Grellneth ml.
 3. Nesenie štandardy: Pavol Židek + dvaja
 4. Folklór - Ďuriš
 5. Pozvánky pre okolité členské kluby a ISHV : Marek Sirotný
 6. Rozhodcovia delegovaný výborom na Bonitáciu:

Petra Steinemanová

Ferdinand Hlinický

František Homola

Reinhard Scheer 

zabezpečí Sirotný

 1. Klubová výstava KCHF 16.6.2018 Sielnica

MVDr. Tibor Želtvay , Ing. Ladislav Druska

Delegačný list poslať na organizátora : zabezpečí Sirotný

 1. MFK 2018 Herľany – Hlavný rozhodca : Karol Smrek st. + 16 rozhodcov , nomináciu rozhodcov predloží hlavný rozhodca do 30.5.2018
 2. Fatranský pohár : Hlavný rozhodca  Porubčanský

 

 1. Hlasovaním výbor schvaľuje rozhodcov.

 

Za delegovanie menovaných rozhodcov hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

Bod 4

 1. Grellneth : DNA  bude po novom platiť majiteľ jedinca priamo do Vetgane , nie cez ekonóma klubu. Je vytvorený nový formulár , vo formulári je dopísané :

 „Súhlasím s poskytnutím kópie z DNA pre účely klubu KCHF“ . Majiteľ bude dostávať originál, klub bude dostávať kópiu z výsledku DNA.

   

 1. Maruščák : navrhuje zakúpiť klubové vlajky na stoly, nálepky , beagflagi do výšky 700eur, pre reprezentačné účely na konferencie, Pohár SPZ či Memoriál Fridricha Konráda, chovné zvody a pod.
 2. Maruščák : navrhuje zakúpenie pravítka na meranie výšky psov pre účely klubu (bonitácie, klubovú výstavu) , ako aj externého 1T disku na ukladanie fotiek chovných jedincov pre Mariána Zábojníka povereného fotografovaním a archivovaním fotografii pre potreby KCHF.
 3. Grellneth : Prišlo spolu 28 prihlášok na členstvo v klube.

 

4.1 ,  - Výbor berie na vedomie

4.2., 4.3. -  Hlasovaním výbor schvaľuje nákupy

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

4.4 Hlasovaním bolo prijatých 28 nových členov.

Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

Bod 5

 1. Bolo prijatých 28 nových členov klubu KCHF a to:

Starosundecký Pavol

Podsadek 139

064 01

Stará Ľubovňa

Kijačiková Kristína

60

914 43

Omšenie

Vaško Pavol

 

956 14

Súlovce

Kovalčík Vojtech 

Okružná 1476/94

979 01

Rimavská Sobota

Rablansky Robert

57

903 01

Hrubý Šúr

Huart Marc

Rue Bordoux 8

056 70

Le Mesnil, Belgicko

Zajak Peter

Trosky 67

976 57

Michalová

Halaj Rastislav

Kramlište 288/16

976 63

Predajná

Kemlage Jozef

107

951 37

Rumanová

Kašša Peter Ing.

Zhorínska 54

841 03

Bratislava

Janota Lukáš Ing.

Hviezdoslavova 169/18

038 54

Šútovo

Švanda Roman Ing.

Vavrišovo 220

032 42

Pribylina

Škamla Tomáš

Samporská 48

096 31

Sliač

Matúš Miroslav

kpt. Nálepku 156/103

976 69

Pohorelá

Hrmo Ondrej Ing.

Parková ulica 153

951 45

Horné Lefantovce

Telepun Jozef Ing. PhD.

Mlynská 1485

093 01

Vranov nad Topľou

Jurík Patrik, Mgr., Ing.

Lukovská 54

949 01

Nitra

Kardoš Ľubomír

1

018 15

Prečín

Bariak Miroslav

Poľná  537/41

992 01

Modrý Kameň

Slúka Ján Ing.

67

962 43

Senohrad

Zahuranec Marek

Lúčna 25

053 61

Olcnava

Slúka Michal

290

962 43

Senohrad

Ličko Libor Ing.

331

038 22

Slovenské Pravno

Ondro Peter

Nigrob 401

013 05

Belá

Jaňák Ondrej

23

032 23

Liptovské Matiašovce

Koleda Miroslav

189

958 54

Hradište

Mikloš Jozef Ing.

Záhradná 6

082 21

Veľký Šariš

Blaha František

Sládkovičova 1222

024 01

Kysucké Nové Mesto

 

 1. 1- Hlasovaním: Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje delegovaných rozhodcov

2- Hlasovaním: Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - výbor schvaľuje nákupy

3- Hlasovaním: Za hlasovalo 8 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – príma 28 nových členov

 

 

Dňa: 5.5.2018 v Stráňavy

         Zapisovateľ                                                                                   Overovatelia

   Marek Sirotný                                                                                Branislav Porubčanský

                                                                                                          Ján Maruščák

 

 

 

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:282 | Celkom: 930104 | Online: 3