.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Správa vedúceho spádovej oblasti Nitra, o Výcvikovom dni konaného 28. apríla 2018

 

Deň začal ako každý iný. Hlavný organizátor (teda ja), zaspal. Ale len ½ hodinku. Potom nastal boj s časom. Rýchlo do revíru, ospravedlniť sa kolegom, ktorí museli od mladých manželiek odísť o dačo skôr a čakať na ..........., založiť ratice do drevákov a poďme ho našlapať 7 stôp. A ešte  zavesiť  a sfunkčniť trenažér. Potom ešte rýchlo namontovať pútače, aby hostia nepoblúdili a pre chleba do potravín, aby sa účastníci nenapchávali len čistým guľášikom.

Ako každoročne už býva zvykom, za posledné obdobia,  spádová oblasť Nitra organizovala svoj výcvikový deň v peknom prostredí Tribečského pohoria pri obci Jelenec, časť Remitáž, v revíri Gýmešskej Poľovnej spoločnosti. Centrum sme mali v súkromnom zariadení, v Chatovej osade pod Gýmešom. Podľa výzvy, ktorá bola zverejnená na klubových stránkach sa nám prihlásilo 8 psíkov, avšak zúčastnilo sa iba 6,   5 BF a 1 HF. Väčšinou sa jednalo o mladé psíky od 8 do 13 mesiacov a s vodičmi, ktorí majú v držbe svojich prvých farbiarikov.

Zraz účastníkov bol o 9:00 hod. Po nástupe psovodov so svojimi zverencami, ich rodinných príslušníkov a ostatných prítomných privítal vedúci spádovej oblasti Ing. Roman Veselský, kde úvodom skonštatoval, že takéto stretnutia majú veľký význam hlavne, aby sa ľudia mali možnosť spoznávať, vysvetliť si trochu teórie pri výcviku farbiara a potom vykonať si aj tú praktickú časť, prácu na stope, spôsob vedenia psíka, správanie sa pri imitovanej zveri (deka na trenažéri).

V zmysle vytýčeného programu si psovodi svojich zverencov najskôr odložili, aby sa vyskúšala aj táto „disciplína“ a po pol hodine sa len tak cvične vystrelilo z pištole, ako budú psíky reagovať, lebo podľa vyjadrení, mnohé psíky ešte nepočuli ani výstrel. Tak sme niekoľkokrát ešte s prestávkami vystreli, aby sa potom psíky nenaľakali výstrelu pri trenažéri.

Po odložení sa účastníci usadili a priateľ Paľko Pástor im predniesol základné výcvikové metódy, skúšobný poriadok na PF, výstroj a výzbroj farbiaristu, spôsoby kladenia umelých stôp a medzi iným a splietania farbiarskeho remeňa. Po asi dvoj hodinovej teoretickej časti sa úšastníci premiestnili na lesné práce v časti revíru nazývanej Cvinger. Každý psík mal pripravenú umelú stopu (ratice a deka bola z muflóna) v dĺžke asi 200 m, starú 5-6 hodín, a 15-20 metrovým vypúšťaním psíka k trenažéru, tak aby mali psovodi možnosť vidieť správanie sa ich zverencov pri zveri. Každého psovoda doprevádzal Paľko Pástor, s tým, že  na záver podujatia počas posedenia pri guľášiku vyhodnotil každého psíka, vyzdvihol pozitíva, ale na druhej strane aj naznačil, kde treba pridať a zvoliť intenzívnejší prístup k príprave psíkov na PF.

Samozrejmosťou boli aj otázky jednotlivých majiteľov psíkov na ich exteriér. Mnohým bolo vysvetlené, že nikto z nás nie je rozhodca z exteriéru, určité chybičky sa však dali pomenovať, ale ide o mladé jedince, ktoré ešte len dozrievajú.

Na záver sa mnohí zúčastnení vyjadrili, že nevedeli čo majú očakávať od dnešného podujatia, ale skonštatovali, že mnohým sa trošku viac otvorili obzory, a že sice literatúra je dobrá vec, ale prax je len prax a z mnohých bolo cítiť, že získali väčšiu sebaistotu, motiváciu a odhodlanie do budúcnosti, s prácou s farbiarikmi.

Záverom sa chcem poďakovať členom spádovej oblasti, ktorí pomohli pri organizácii a materiálnom zabezpečení podujatia.

 

FARBIAROM ZDAR!

Jelenec, 28. apríl 2018

 

Fotogaléria

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:290 | Celkom: 930112 | Online: 4