.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Správa Hlavného rozhodcu z priebehu XXXIII. ročníka Súťaže farbiarov o pohár SPZ v dňoch 9.-12.11.2017, v Jedľových Kostoľanoch.

 

V zmysle plánu kynologických podujatí spádová oblasť VÚC Nitra zorganizovala vrcholné farbiaristické podujatie, XXXIII. ročník Súťaže  farbiarov o pohár SPZ, v spolupráci s OPK Zlaté Moravce a LESY SR, závod Topoľčianky v dňoch 9.-12.11. 2017,  v Jedľových Kostoľanoch. Účastníkov privítal organizačný výbor v poobedňajších hodinách 9.11.2017 v „Areáli Zdravia“,  kde bolo centrum podujatia.  Všetkých účastníkov zo zdravotných dôvodov ich vlastnej neúčasti, nechali pozdraviť, Ing. Baka, Ing. Slúka, Ing. Druska, MVDr. Želtvay, p. Benč. P. Rapaič.

SPZ delegovalo nasledovný rozhodcovský zbor:

·         Pavel Pástor – hlavný rozhodca

·         Marian Zábojník

·         Renáta Schlosserová

·         Ladislav Pintér

·         Ing. Jozef Ďuriš

·         Mgr. Ferdinand Hlinický

·         Slavomír Kerestéš

·         Ing. Vladimír Tomko

·         Branislav Porubčanský

·         Slavomír Kocík

·         Radoslav Prášek

PRIEBEH SÚŤAŽE:

9.11.2017

Po porade rozhodcov, boli stanovené skupiny rozhodcov  v zložení:

-          Skupina č.1 – Zábojník , Prášek

-          Skupina č.2 – Schlosserová,  Porubčanský, 

-          Skupina č.3 -  Ďuriš, Kerestéš

-          Skupina č.4 – Pintér,  Tomko

-          Skupina č.5 – Hlinický, Kocík.

Následne si súťažiaci vyžrebovali štartovné čísla:

                Č. 1        CESY zo Štefanova , vodič Peter Kirschbaum

                Č. 2        HORAL Vrátna dolina, vodič Ing. Martin Kováčik

Č. 3        VASKO Devana, vodič Ing. Július Prikril

Č. 4        LUNA Krigov, vodič Jakub Bašista, HF

Č. 5        DUKY Od Slamku, vodič Pavol Straňan

Č. 6        ALINA Drieňopvá, vodič Štefan Mintúch

Č. 7        ENY Genéza, vodič Marián Polóni

Č. 8        ARON Karpatia Lindenbach, vodič Mgr. Jozef Hupka

 

Vo večerných hodinách bol nahlasený 1 postrel.

V poobedňajších hodinách od 14:00 hod. boli založené 4 ks umelých stôp, za účasti rozhodcov. Každá spĺňala požadované parametre. Použité boli ratice z jelienčaťa  a pôvodná farba so zvyškami tráviaceho traktu, cca 0,3 litra.

10.11.2017

Po slávnostnom otvorení Súťaže za prítomnosti prezidenta SKJ Dr. Jozefa Jursu, kynologického referenta SPZ Mariana Konečného, predsedu OPK Zl. Moravce JUDr. Jána Jonisa, riaditeľa závodu Topoľčianky LESY SR Ing. Jozefa Garaja a predsedu KCHF Tibora Gešvandtnera, sa prikročilo k samotnej súťaži.

Posliedku s odložením posudzovali rozhodcovia  Schlosserová,  Porubčanský. Súťažili nasledovný účastníci:

ALINA Drieňová, vodič Štefan Mintúch – známka 4, na voľno.

CESY zo Štefanova , vodič Peter Kirschbaum – známka 2, na voľno.

 ARON Karpatia Lindenbach, vodič Mgr. Jozef Hupka – známka 2, na voľno.

HORAL Vrátna dolina, vodič Ing. Martin Kováčik – známka 3, na voľno.

 

Hlavný rozhodca dal účastníkom vylosovať poradie na umelých stopách, ktoré bolo nasledovné a určil pre posudzovanie rozhodcovskú dvojicu Pintér,  Tomko:

U č.1 – ALINA Drieňopvá, vodič Štefan Mintúch. Nástrel nájdený v čase 5´28´´, stopa vypracovaná v čase 48´, najdené znaky 2 ks.

U č.2 - CESY zo Štefanova , vodič Peter Kirschbaum. Nástrel  nájdený 13´´, stopa vypracovaná 50´, nájdené znaky 3 ks.

U č.3 - ARON Karpatia Lindenbach, vodič Mgr. Jozef Hupka. Nástrel nájdený 1´46´´, nájdené znaky 1 ks, stopa nebola vypracovaná vôbec, po znaku č. 1 stratil stopu a prešiel na stopu č. 1.

U č.4 - HORAL Vrátna dolina, vodič Ing. Martin Kováčik. Nástrel nájdený 55´´, stopa vypravovaná 60+, nájdené znaky 2 ks.

 

 

                Na nahlásený večerný postrel bol vyžrebovaný:

P č.1 - VASKO Devana, vodič Ing. Július Prikril. Na túto prácu boli určený rozhodcovia Zábojník , Prášek. Na nástrele sa našli farba a loj, vodič nasadený na prácu  10.11.2017 o 11:20 hod., práca ukončená 11:32 hod. Dohľadaný bol daniel I.v.tr., dĺžka stopy 260 m, kus bol zhasnutý.

                Následne prišla informácia o raňajšom postrele jelienčaťa, korú si vyžreboval:

P č.2 - LUNA Krigov, vodič Jakub Bašista, HF. Na túto prácu boli určený rozhodcovia Hlinický, Kocík. Na nástrele sa našla svalovina a farba, vodič nasadený 10.11.2017 o 12:45 hod., práca ukončená 15:19 hod.  Dĺžka práce na remeni bola 2500 m, pes bol priložený 2 x na prácu, po vypustení duril 1800 m, následne kus zastavil a intezívne staval v dĺžke 32´.

V pribehu popoludnia boli pripravené zvyšné 4 ks umelých stôp č. 5-8, za účasti rozhodcov s tými istými parametrami, ako z 9.11.2017, ale bol použitý druhý kus jelienčaťa.

                V podvečerných hodinách  prišlo hlásenie o postrele jelienčaťa a jelenice. Na práce boli vylosovaný  P č.3 ALINA Drieňová, vodič Štefan Mintúch s rozhodcovskou dvojicou Pintér, Tomko  a  P č.4  CESY zo Štefanova , vodič Peter Kirschbaum  s rozhodcovskou dvojicou Schlosserová, Porubčanský. Na tieto práce sa nastúpilo 11.11.2017.

11.11.2017

                V raňajších hodinách boli hlásené 2 postreli,  diviak-lanštiak a jeleň I.v.tr -špicák. Práce si vylosovali P č.5   ENY Genéza, vodič Marián Polóni s rozhodcovskou dvojicou Ďuriš, Kerestéš,  P č.6, DUKY Od Slamku, vodič Pavol Straňan s rozhodcovskou dvojicou Zábojník, Prášek.

Posliedku s odložením posudzovali rozhodcovia  Zábojník, Prášek. Súťažili nasledovný účastníci:

DUKY Od Slamku, vodič Pavol Straňan, známka 4, na voľno.

LUNA Krigov, vodič Jakub Bašista, HF, známka 4, na voľno.

VASKO Devana, vodič Ing. Július Prikril, známka 4, na voľno.

ENY Genéza, vodič Marián Polóni, známka 4, na voľno.

Ráno boli vylosované umelé stopy č. 5-6, ktoré posudzovala dvojica Pástor,  Kocík, keďže rozhodca Hlinický posudzoval jedincov na chovnom zvode:

U č.5 - DUKY Od Slamku, vodič Pavol Straňan. Nástrel nájdený 10+, stopa vypracovaná 60+, najdené znaky 0ks.

U č.6 - LUNA Krigov, vodič Jakub Bašista, HF. Nástrel nájdený 2´31´´, stopa vypracovaná 10´, nájdené znaky 3ks.

U č.7 - VASKO Devana, vodič Ing. Július Prikril. Nástrel nájdený 6´, stopa vypracovaná 60+, nájdené znaky 0ks.

U č.8 - ENY Genéza, vodič Marián Polóni. Nástrel nájdený 45´´, stopa vypracovaná za 10´, nájdené znaky 3 ks

 

P č.3 ALINA Drieňová, vodič Štefan Mintúch, rozhodcovia Pintér,  Tomko. Postrel zveri 10.11.2017 o 16:00hod., suka nasadená stopu 11.11.2017 o 9:35 hod., práca ukončená 11.11. 2017 o 10:38 hod.  Na nástrele sa našlo pár kvapiek farby, dĺžka práce na remeni 1521 m (podľa GPS). Pes 1x nasadený, kus sa našiel zhasnutý, bez možného durenia a stavania.

P č.4  CESY zo Štefanova , vodič Peter Kirschbaum, rozhodcovia Schlosserová, Porubčanský.  Postrel zveri 10.11.2018 o 18:25 hod., suka nasadená 11.11.2017 o 9:27 hod, práca ukončená 11.11.2017 o 15:20 hod. Na nástrele sa našla 1 kvapka farby a striž bielej farby. Dĺžka práce na remeni, 1305 m (podľa GPS), 2x bol vykonaný predsled a 2x bol pes priložený opakovane na stopu. Rozhodca Porubčanský po porade vyhlásil, že kus je nedohľadateľný.

P č.5   ENY Genéza, vodič Marián Polóni, rozhodcovia Ďuriš, Kerestéš,. Postrel zveri 10.11.2017 o 17:00 hod., pes nasadený 11.11.2017 o 9:00 hod, ukončenie dohľadávky 9:40. Na nástrele sa našlo menšie množstvo farby. Dĺžka práce na remeni 300 m. Pes 1x nasadený. Lanštiak dohľadaný, bez durenia, kus ešte  žil, následne bol dostrelený.

P č.6, DUKY Od Slamku, vodič Pavol Straňan,s rozhodcovia Zábojník, Prášek. Postrel zveri  11.11.2017 6:15 hod., pes nasedený na stopu 11.11.2017 o12:15 hod., ukončenie dohľadávky o 13:45 hod. Vodič 4 x nasadil psa na stopu, a po  1:30 hod.  vodič odstúpil od práce. Následne bol vyslaný kontrolný pes  HORAL Vrátna dolina, vodič Ing. Martin Kováčik. Keďže sa vodič pošas práce na umelej stope v predchádzajúci deň zranil na chodidle, po vlastnom rozhodnutí  určil ako vodiča svojho syna. Hlavný rozhodca  vyhlásil túto dohľadávku mimo súťaž a z dôvodu aby sa neznehodnotila zverina. Kontrolný pes bol nasadený o 14.30 hod., po 400 m sa vodič vrátil opakovane na nástrel, pes zobral nový smer, a po asi 400 m , keď minul zhasnutého jeleňa (našiel ho rozhodca Zábojník), rozhodcovia ukončili dohľadávku.

Hodnotenie:

1.       miesto,  v II. cene so ziskom 380bodov získala LUNA Krigov, vodič Jakub Bašista, HF

2.       miesto, v II. Cene so ziskom 355 bodov získala ALINA Drieňová, vodič Štefan Mintúch

3.       miesto, v III. Cene so ziskom 340 bodov získala ENY Genéza, vodič Marián Polóni

Ostatné psy a suka boli hodnotení iba v poradí pre nevyhovujúce výsledky.

Po vyhodnotení súťažných disciplín XXXIII. ročníka Súťaže farbiarov o Pohár SPZ , boli účastníkom odovzdané diplomy, vecné ceny. Predseda klubu poďakoval organizátorom za zdarný priebeh súťaže a všetci účastníci boli pozvaní na priateľské posedenie.

 

             Hlavný rozhodca

                                                                                                                             Pavel Pástor

         Fotogaléria                                                                       

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:283 | Celkom: 930105 | Online: 4