.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Klubová výstava farbiarov - Sielnica 12.6.2010

 

Rozhodcovia:  Ing. Ladislav Druska, MVDr. Tibor Želtvay

Prihlásených: 77 psov a súk oboch plemien     Bavorských farbiarov   –     67     36 psov    31 súk

                                                                                    Hanoverských farbiarov –  10        3 psi         7 súk

Predvedených a hodnotených:    Bavorských farbiarov      –  63     34 psov    29 súk 

                                                          Hanoverských farbiarov –     9        3 psi        6 súk

Výsledky hodnotenia:  Bavorské farbiare        Psi :   výborný – 29, veľmi dobrý – 5

                                                                                Suky:  výborná – 14, veľmi dobrá – 7, dobrá – 6

                                         Hanoverské farbiare    Psi:   výborný – 2, vylúčený z hodnotenia – 1

                                                                                 Suky:  výborná – 3, veľmi dobrá – 1, dobrá – 2

Bavorský farbiar   Ziskané tituly:    CAJC pes – DENNY z Prameňov Turca, SPKP 9199 maj. Izabela   

                                                                                    Michalková

                                                             CAJC suka – EXA Čabalov dvor, SPKP 9114, maj. Peter Ponický

 

Titul CAC Psi:  -   CIRO Baškin dvor,  SPKP 9032, maj. Anton Poláčik

                           -  CYRO Liptal,  SPKP 9081, maj. MUDr. Tibor Čaradský

                           -  BESS Vrch brezový, SPKP 8794, Jaroslav Kirner

                          -  KARO Jasenový hřeben, SPKP 8721, Miroslav Kardoš

 

             Suky:  -  ADA Grófa Révaya, SPKP 9023, maj. Milan Cebák

                         -  FANA Jelenia obora Orava, SPKP 9023, maj. Dominik Tisoň

                         -  BORA Liptal, SPKP 8785, maj. Ing. Ľudovít Pitoňák

                        -  GRÁCIA Čajmar, SPKP 8881, maj Lukáš Jančovič    

Titul Klubový víťaz:  

pes:      BESS Vrch brezový, SPKP 8794, maj. Jaroslav Kirner

suka :  GRÁCIA Čajmar,     SPKP 8881, maj. Lukáš Jančovič         

 

 Titul BOB a cena Dr. J. Duchaja:    GRÁCIA Čajmar,     SPKP 8881, maj. Lukáš Jančovič

 

Hanoverský  farbiar    CAJC suka – MONA z Kmeťovej horárne, SPKP 772, maj. Ing. Miroslav

                                                                Stanovský CSc.

Titul CAC        Pes :   LORD z Kmeťovej horárne, SPKP 750, maj. Pavel Krajči

                       Suky:   CORA z Javorinky, SPKP 739, maj. Tomáš Ogurčák

                                    FEA spod Ľupčianskej Magury, SPKP 572, maj. Ľubomír Kmeťo      

 

Titul Klubový víťaz     pes:  LORD z Kmeťovej horárne, SPKP 750, maj. Pavel Krajči

                                   suka : FEA spod Ľupčianskej Magury, SPKP 572, maj. Ľubomír Kmeťo

 

 Titul BOB:              LORD z Kmeťovej horárne, SPKP 750, maj. Pavel Krajči 

 

Spracoval:  MVDr. Tibor Želtvay

 

Sielnica 2010             Sielnica 2010 suky           CAC Gracia Čajmar  

          Posudzovanie psov                                  Posudzovanie súk                            KV suky GRÁCIA Čajmar       

         Ing. Ladislav  Druska                                MVDr. Tibor Želtvay                          majiteľ: Lukáš Jančovič

Sielnica 2010 HF          BOB          DUCHAJ

KV HF FEA spod Ľupčianskej Magury                 BOB BF GRÁCIA Čajmar                  Cena Dr. Duchaja BF GRÁCIA Čajmar 

      majiteľ: Ľubomír Kmeťo                              majiteľ: Lukáš Jančovič                        majiteľ: Lukáš Jančovič

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:274 | Celkom: 930096 | Online: 6