.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

21. ročník celoštátnej súťaže farbiarov o ČMKCHB

   Dôstojná  reprezentácia
 

             V dňoch od 19, - 22,10,2016 sa konala celoštátna súťaž farbiarov Českej republiky organizovaná ČMKCHF  " O putovnú cenu " vo vojenskom útvare Českej republiky Libava s medzinárodnou účasťou zástupcov Poľskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky,ktorí boli zastúpení vždy jedným rozhodcom a jedným vodičom. SR reprezentoval vodič Róbert Fraňo zo Slovenskej Ľupči so psíkom Hugom z Liptovských Revúc.

 

             Po príchode do miesta konania 19,10,2016 po absolvovaní ubytovacích a prezentačných procedúr vo večerných hodinách prebehlo losovanie o poradia vodičov do súťaže a porada rozhodcov, na porade už bolo známe, že nahlásených je  12 postrelov.. V nasledujúci deň 20.10.2016 ráno bolo slávnostné zahájenie,slávnostný nástup všetkých súťažiacich a rozhodcov. Do súťaže bolo prihlásených 7 vodičov z Českej republiky a po 1 vodičovi Poľskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenska. V poradí jednotlivých vylosovaných postrelov boli pridelený rozhodcovia, ktorí hodnotili 6 určených disciplín jednotlivých vodičov. Po začatí prvej disciplíny, ktorou bola dohľadávka prišli viaceré správy od jednotlivých rozhodcov,že nie každá zver bola naozaj postrelená a tak do súťaže v tejto disciplíne , v tento deň mohli byť zaradené celkovo len 4 dvojice. Znalí problematiky vedia , že v konkrétnej súťaži nestačí mať len dobre pripraveného psa , ale aj šťastnú ruku pri losovaní, ktorá súvisí s dobrým postrelom. Toto viacerým súťažiacim v 1 . deň nevyšlo. Jedným z tých bol aj reprezentant -vodič SR.Tí na ktorých šťastie stálo boli 2 vodiči z ČR ,vodič z Poľska a Maďarska.Nešťastný los nášho vodiča spôsobil,že vylosovaná zver nebola dohľadateľná a to nie len v tento, ale aj v nasledujúcich dňoch.Kde náš vodič so svojim psom vlastne potvrdzoval nedohľadateľnosť vo vzťahu k iným súťažným dvojiciam, kde išlo o kontrolné dohľadávky. Favoritom po prvom dni sa ukázal Maďarský vodič, ktorý mal šťastný los, čo v konkrétnych podmienkach znamenalo ideálnu 12 - hodinovú starú stopu a dĺžka stopy s durením a stavaním bola 3 km.Túto výraznú výhodu však Maďarský reprezentant nezúročil lebo v ostatných disciplínach prvenstvo neobhájil, dostal známku ktorá ho radila do druhej ceny. V závese za ním bol reprezentant Poľska, ktorého umiestnenie vychádzalo pri dohľadaní 5 hodín starej stopy. Za takýchto podmienok sa celkovým víťazom stal reprezentant ČR,ktorý mal k dispozícii 12 hodín starú stopu a na rozdiel od reprezentanta Maďarska mal v prvej cene všetky ostatné disciplíny. Toto ich priviedlo k celkovému víťazstvu.

 Posledný deň tohto krásneho podujatia bolo slávnostné ukončenie súťaže farbiarov a vyhlásenie celkových výsledkov 21. ročníka ČMKCHF -O putovnú cenu-.

Záverom snáď treba dodať,že súťaž sa viedla vo vysoko korektnom a férovom prostredí.Pri posudzovaní vždy išlo v skutočnosti o dosiahnutie výkonu jednotlivých súťažiacich bez ohľadu na to z akej krajiny pochádzajú.Takéto pozitívne ovzdušie spätne vytváralo príjemnú atmosféru a priateľské vzťahy bez ohľadu na národnosť.

   To je vklad aj do budúcnosti ktorý sme si odniesli do svojich domovov.

                           

                                                                                                                                                                                                Meliško Ján

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:126 | Celkom: 931885 | Online: 6