.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Uznesenie zo zasadnutia výboru KCHF , ktorá sa uskutočnila  17.11.2016 v Nemeckej

 

Výborová schôdza:

 

Berie na vedomie:

-          Informáciu od Ing. Pitoňáka a B. Porubčanského o zasadaní ISHV a priebehu ISHV skúšok v Nemecku.

 

Schvaľuje:

Návrhy chovnej skúšky s úpravou, že skúška sa môže vykonávať až po absolvovaní PF v I. alebo II.cene. s tým, že termín prihlášok je do konca januára nasledujúceho roka. Skúšať sa bude na umelo založenej pofarbenej stope 1000 metrov dlhej podľa GPS. Starej minimálne 12 hodín. Na konci ktorej budú položené ratice z ktorými bola stopa zakladaná. Organizovať chovné skúšky ako aj delegovať rozhodcov bude výbor KCHF.

Štatút chovnej skúšky bude predložený na schválenie na konferencii 2017.

 

Pozastavenie vydania odporúčania na párenie do konca roka 2019 pre chovateľov Holováč, Vrlík, z dôvodu hrubého porušenia chovateľského poriadku. Ich chovné suky boli napárené v jednom honcovaní dvoma psami.

 

Harmonogram podujtí na rok 2017

 

-           Chovný zvod 24.06.2017 – Herľaný

-          Chovný zvod 11.11.2017 – Jedľové Kostoľany

-          Klubová výstava farbiarov 18.06.2017 - Sielnica

-          XXXIII. ročník skúšok farbiarrov o pohár SPZ 2017 Jedľové Kostoľany 9-12.11.2017

-          VIII. ročník skúšok farbiarov o Spišský Pohár 2017 – Dolný Smokovec 5-8. 10. 2017

-          V. ročník skúšok farbiarov o Ceny Hontu a Hrona 2017 – 21-24. 09.2017

 

Prijatie 21 členov do KCHF podľa zoznamu na web stránke klubu.

 

Zmenu vydania spravodaja za rok  2016, ktorý sa bude vydávať vo formáte A4.

 

Ukladá:

 

Pripraviť novelizáciu stanov tak, aby zmeny boli schválené na konferencii KCHF 2017.

Zodpovední: Ing. Ľudovít Pitoňák, Ing. Ivan Hornáček, Ing. Ladislav Drúska, Ing. Vojtech Kovalčík.

Pripraviť štatút chovnej skúšky na schválenie na konferencii v roku 2017.

Zodpovedný: vývcikár Branislav Porubčanský do 31.01.2017

 

Zapísal                                                                                   Overil

Tibor Gešvandtner                                                    Ing. Peter Grellneth

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:274 | Celkom: 930096 | Online: 2