.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

XVI. ročník Memoriálu Fridricha Konráda – Novoľobovnianske kúpele

 

   V dňoch 19.-23.10.2016 sa v Novoľubovnianskych kúpeľoch uskutočnil XVI. ročník Memoriálu Fridricha Konráda – medzinárodné skúšky farbiarov za účasti členov ISHV s udeľovaním titulov Víťaz Slovenska 2016 a CACT. Na memoriáli sa zúčastnilo 11 vodičov s ich farbiarmi - 5 zo Slovenska a po jednom z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Švajčiarska a Talianska. Účastníkmi podľa vylosovaných čísiel na nástupe boli:

   1, Karol Smrek ml. (SK) s EDOU spod Hradnej veže (BF)

   2, Slavomír Kocik (SK) s FATROU z Púčikovho dvora (BF)

   3, János Pál (HU) s BLOOD HAN BAY EMILY (BF)

   4, Ľubomír Červenko (SK) s FANNY z Púčikovho dvora (BF)

   5, Rafal Malec (PL) s CANTOM z Ivetkinho dvora (BF)

   6, Christian Sieberer (A) s COROU Jakubov dvor (BF)

    7, Ladislav Varvařovský (CZ) s ENDYM z Třitrubeckého polesí (HF)

    8, Ľubomír Kmeťo (SK) s BRITOU z Petrovskej doliny (BF)

    9, Jozef Ďuriš (SK) s AMBROU von Lefantovce

  10, Mauro Lupi (I) s GUNTHEROM (BF)

  11, Carlo Paganiny (CH) s LADY DIANA (HF)

   Aspoň ako malú satisfakciu treba uviesť, že ako dvanásty účastník, aj keď bol nominovaný, sa memoriálu nemohol zúčastniť Igor Valent (SK) s BRITOM spod Gurovky (BF). Pes bol pri dohľadávaní v ruji prepichnutý jeleňom a do termínu sa ho nepodarilo vyliečiť.

    Za rozhodcov boli za Slovensko delegovaní: Jozef Bullo,  Miroslav Fako, Ing. Vladimír Hlinka, Jaroslav Hudač, Jaroslav Jurský, Ing. Vojtech Kovalčík, Martin Lipták, Karol Smrek, Ján Surma, Ing. Vladimír Tomko, Ján Vráb, MVDr. Tibor Želtvay. Pre veľký počet prác boli v prvý deň z koróny ešte kooptovaní prvý náhradník Jozef Sabol a prítomní Branislav Porubčanský. Zahraničné kluby delegovali nasledovných rozhodcov: Ota Buršík a Břetislav Jemelka (CZ), Arpád Takácz (HU), Jakub Rudzinski a Tadeusz Wojcik (PL), Ing. Wolfgang Buder a Helmut Schandl (A), Franz Dal Ponte (CH), Pier Paulo Gallo a Fausto Pelizato (I).

   Hlavným rozhodcom bol Ing. Ľudovít Pitoňák.

   Pre posudzovanie prác pri dohľadávaní na prirodzených stopách boli na prvej večernej porade rozhodcovia rozdelení do šiestich rozhodcovských skupín. Práce na umelej pofarbenej stope a posliedku s odložením mala počas celého memoriálu posudzovať vyčlenená samostatná skupina rozhodcov pod vedením Dr. Želtvaya.

   Pri večernej prezentácii bolo predstavených jedenásť účastníkov, ktorí si vylosovali čísla postov na ranný otvárací ceremoniál tak,  ako sú uvedení vyššie. Pre prvý deň bolo rozhodcami „natiahnutých“ päť umelých pofarbených stôp.

   Ráno, pred otváracím ceremoniálom, bola celá príprava zrušená. Nevznikol však chaos, ale pre hlavného rozhodcu veľmi príjemná povinnosť. Usporiadatelia ráno konštatovali, že potrebujú po intenzívnom love  v celom regióne dohľadať 11 kusov vysokej a 1 diviačej zveri. Skúšanie psov na umelých stopách a posliedke s odložením bolo odložené. Šesť rozhodcovských skupín bolo „rozpustených“. Pri nástupe z prítomných boli kooptovaní ešte dvaja rozhodcovia a bolo vytvorených jedenásť nových dvojíc rozhodcov tak, aby bol podľa možnosti v každej dvojici jeden slovenský a jeden zahraničný rozhodca.  Prvé ráno si všetkých 11 zúčastnených vodičov mohlo vylosovať prácu na dohľadávke, na prirodzenej stope a skupinu rozhodcov.   

  Práca č. 1: Ľubomír Červenko s FANY z Púčikovho dvora

  1a) Pracovali na 17 hodinovej stope jelienčaťa. Na nástrele bez znakov. Na prvých 100 m dvakrát minimálne množstvo svetlej farby, ďalších 600 m na remeni bez jediného znaku. Suka po opätovnom nasadení na nástrel stopu a postup potvrdila bez ďalších nájdených znakov. Poranenie bolo zhodnotené ako ľahké - povrchové a kus bol prehlásený za nedohľadateľný.

   1b) Ako kontrolný pes bol nasadený ENDY z Třitrubeckého polesí s vodičom Ladislavom Varvařovským. Pracovali na stope 20 hod starej. Vypracovali 4 km stopu, na ktorej bolo šesťkrát minimálne množstvo farby a potvrdili predchádzajúci verdikt.

   Práca č. 2: Ladislav Varvařovský s ENDYM z Třitrubeckého polesí   

    Pracovali na 17 hodinovej stope jelenice s predpokladaným poranením zadného behu. Na nástrele boli nájdené kosti a farba. Po vypracovaní 200 m na remeni bola dohľadaná uhynutá jelenica, ktorá bola zasiahnutá na oba zadné behy.

   Práca č. 3: Ing. Jozef Ďuriš s AMBROU von Lefantovce

   Práca ráno nebola vyžrebovaná a ostala voľná. Pretože predchádzajúca práca tejto dvojice, ktorú si vylosovali pod číslom 5 bola vyhodnotená ako netrafené, obidve boli v jednom priestore a všetci ostatní súťažiaci v tom čase dohľadávali, bola táto práca pridelená hlavným rozhodcom ako náhradná. Pracovali na 18 hod stope jelenice. Nástrel bol bez znakov. S tromi nasadeniami vypracovali na remeni 450 m stopu, po zdvihnutí z ležoviska nasledovalo durenie asi 80 m a stavanie do ulovenia jelenice.

   Práca č. 4: Carlo Paganiny s LADY DIANA

   Boli nasadení na 9,5 hodinovú stopu jelenice, ktorá v čase lovu bola v čriede zveri. Na nástrele, ani smere úniku v dĺžke 600 m neboli nájdené žiadne znaky. Po opätovnej kontrole nástrelu bol nájdený vstrel projektilu do zemi. Jelenica bola prehlásená za netrafenú.

   Práca č. 5: Ing. Jozef Ďuriš s AMBROU von Lefantovce

   Suka bola nasadená na 16,5 hodinovú stopu jelienčaťa, ktoré bolo v čase lovu spolu s jelenicou. Zásah značilo šklbnutím a bol predpoklad zásahu zadného behu. Na nástrele, ani vo vypravovanej stope 300 m neboli nájdené žiadne znaky a jelienča bolo prehlásené za netrafené. 

   Práca č. 6: Mauro Lupy s GUNTHEROM

   Jelenica v skupine s dvomi jeleňmi po rane vykopla zadné behy a pri úniku sa od jeleňov oddelila. Pes bol nasadený na 15,5 hod stopu. Na nástrele neboli nájdené žiadne znaky. Prvá farba po 80 m. Na remeni s opravami po pomalom a opatrnom postupe vypracoval  1800 m, po zdvihnutí nasledovalo 600 m durenie a 20 min stavanie do ulovenia jelenice.

   Práca č. 7: János Pál s BLOOD HAN BAY EMILY

   Dvojica pracovala na 17 hod stope jelenice, ktorá po rane odbehla 5 m a postála. Na nástrele bola nájdená farba. Suka pokojne a precízne vypracovala na remeni 1100 m stopu. Došlo k zdvihnutiu jelenice a vypusteniu suky. Jelenica však následkom zranenia už neunikala a suka ju bez durenia stavala do ulovenia. Bol zranený – zlomený ľavý zadný beh.

   Práca č. 8: Karol Smrek ml. s EDOU spod Hradnej veže

   Po nahlásení rany na jelenicu bola suka nasadená na 15,5 hod stopu. Na nástrele neboli nájdené žiadne znaky. Suka trikrát zopakovala stopu v dĺžkach práce na remeni 750, 800 a 1 100 m bez jediného znaku. Laň bola vyhlásená za netrafenú.

   Práca č. 9: Ing. Ľubomír Kmeťo s Britou z Petrovskej doliny

   Jelenica v čriede značila ranu  na mäkko. Pri úniku sa pridala k čriede. Suka bola priložená na 17,5 hodinovú stopu na nástrele, ani na 700 m vypracovanej a preverenej stope neboli nájdené žiadne znaky. Jelenica bola prehlásená za netrafenú.

   Práca č. 10: Rafal Malec s CANTOM z Ivetkinho dvora

   Strelec pred zotmením strieľal na lanštiaka v skupine 5 diviakov. Po rane nevidel značenie a nenašiel ani znaky. Canto bol nasadený na 16 hod starú stopu. Na nástrele nenašli žiadne znaky. Po 200 m na remeni bola nájdená prvá farba. Pri celkovej práci na remeni  900 m bola farba nájdená päťkrát. Pes vypracoval stopu s chuťou a temperamentom. Po zdvihnutí zveri nasledovalo durenie 800 m a 20 min stavanie. Bol konštatovaný zásah na prednú nízku komoru.

   Práca č. 11: Slavomír Kocik s FATROU z Púčikovho dvora

   Strieľané bolo na jelienča v čriede, ktorému po rane padla zadná časť tela. Unikalo samo, oddelene od čriedy. Suka bola nasadená na 14,5 hodinovú stopu. Na remeni bez opráv vypracovala 3 km stopu. Prvú farbu našli po 2,5 km. Po zdvihnutí nasledovalo 50 m durenie a stavanie 8 min do ulovenia jelienčaťa. Boli zistené prestrelené zadné behy pod kolenom.

   Práca č. 12: Christian Sieberer s COROU Jakubov dvor

   Suka bola nasadená na 16,5 hod stopu jelenice, ktorá bola sama a po rane odskočila. Predpokladaný zásah bol na prednú nohu. Na nástrele bol nájdený zápor, krátka striž a veľmi málo farby. Počas 1 km dlhej práce na remeni už neboli nájdené žiadne ďalšie znaky. Jelenica bola prehlásená za nedohľadateľnú.

   Pred druhým dňom skúšok ostávali piati vodiči so psami, ktorí po prvom dni nemohli byť hodnotení. Tí si mohli losovať zo štyroch prác, ktoré v tento deň nahlásené. Keďže čierny Peter v podobe nevylosovanej práce ostal v rukách Ľubomíra Červenka, bol pridelený ako kontrolný na prácu Carla Paganinyho.

   Práca č. 13: Karol Smrek ml. s EDOU spod Hradnej veže

   Ránoo 7.00 hod bolo strieľané na jelenicu v čriede. Značila výskokom a na nástrele strelec našiel srsť. Suka bola nasadená na 6 hod. stopu. Na nástrele našli farbu. Po 220m na remeni a pri dvoch nasadeniach došli zhasnutú laň strelenú na mäkko.

   Práca č. 14: Ing.Ľubomír Kmeťo s Britou z Petrovskej doliny

   Suka bola priložená na 7 hodinovú stopu jelienčaťa, na ktoré bolo strieľané ráno. Bolo osamotené a po výstrele padlo a následne odbehlo. Na nástrele neboli žiadne znaky. Po 420 m na remeni bolo dohľadané zhasnuté jelienča strelené na mäkko.

    Práca č. 15: Carlo Paganiny s LADY DIANA

   15a) Dvojica bola nasadená na dohľadávku lane, na ktorú bolo strieľané ráno o 7 30. Bola v štvorčlennej čriede. Po rane sa mala mierne skrčiť a odbehla s čriedou. Na nástrele neboli znaky. Pracovali na 6 hod stope. Po 15 m našli raz svetlú farbu. Po 500 m práce na remeni bez farby prehlásili laň za veľmi slabo poranenú a nedohľadateľnú.

   15b) Ako kontrolnádvojica bolanasadená FANY z Púčikovho dvora s Ľubomírom Červenkom. Pracovali na 9 hodinovej stope. Potvrdili prácu aj výrok po prvej dvojici

   Práca č.16: Christian Sieberer s COROU Jakubov dvor

   Pracovali na 8 hod stope jelenice, ktorá bola v čase lovu sama. Po rane poklesla a odbehla po spádnici. Na nástrele strelec našiel zápory a dutú kosť. Po koncentrovanej práci suky na remeni po 700 m zodvihli laň, ktorá však po vypustení už pred sukou neunikala. Do dostrelenia bola intenzívne stavaná. Poranenie bolo na zadný beh.

    Po dvoch dňoch prác na prirodzených stopách ostali nehodnotení vodiči Ľubomír Červenko a Carlo Paganiny. Losovali si z dvoch prác ktoré boli na tretí deň nahlásené.

     Práca č. 17: Ľubomír Červenko s FANY z Púčikovho dvora

    Suka bola nasadená na 21,5 hod stopu jeleňa, ktorému po rane padla zadná časť a odbehol. Bol sám. Na nástrele bola nájdená kosť. Suka na remeni vypracovala 1500 m stopu bez opravy. Jeleň dvakrát vošiel do rozvodnenej rieky Torysa, kde museli byť vykonané predsledy a suka vždy našla z toku pokračujúcu stopu. Po dôjdení jeleňa a jeho zdvihnutí nasledovalo hlasité  400 m durenie s 15 min intezívnym stavaním. Jeleň bol dostrelený. Poranený bol na ľavý zadný beh.

   Práva č.18: Carlo Paganiny s LADY DIANA

  18a) Dvojica pracovala na 7 hod stope jelienčaťa poraneného o 7.10 ráno na zadný beh. Na remeni našli  prvú farbu po 2,5 km a po 3 km došli k zaľahnutej čriede holej zveri, ktorá odbehla. Poľský rozhodca v unikajúcej skupine videl poranené jelienča. Rozhodcovia dali vodičovi pokyn na vypustenie suky na durenie, čo on odmietol a prácu ukončil.             

  18b) V práci pokračovala ako kontrolná suka Brita z Petrovskej doliny s Ing. Ľubomírom Kmeťom, ktorá bola nasadená na stopu o 15.05 hod. Vypracovala celú stopu od nástrelu. Prvú farbu našli po 1040 m a druhú po 2,5 km. Pre časovú tieseň – ukončenie vonkajších prác bolo vyhlásené na 16.30 hod., bola vypustená na durenie o 16.10 hod. po  2 700 m práci na remeni. Po 1 km dobehla predtým zdvihnutú čriedu a podľa JPS ju  durila ďalších 9 km, ale jelienča nedokázala zastaviť. Počas tohto durenia bolo o 16.30 zastavené hodnotenie suky, ale vodič dostal pokyn podľa možností v práci pokračovať a pokúsiť sa jelienča dohľadať. To sa napokon nepodarilo. Vodič pre časovú tieseň a vzdialenosť od centra súťaže zmeškal záverečný ceremoniál. Po spätnej rekapitulácii vo večerných hodinách bolo usúdené, že pri kontrole nástrelu, kde švajčiarska suka niečo nekontrolovateľne prehltla, bol nájdený aj dopad gule do zemi a jelienča bolo pravdepodobne poranené na spodok ratice.

   Na prvý deň memoriálu bolo pripravených 5 umelých stôp. Preto že v tento deň všetky farbiare pracovali na ostrých dohľadávkach na prirodzenej stope, psi mohli byť nasadení na umelé stopy podľa reglementu memoriálu len so súhlasom vodičov. Jediný vodič, ktorý si to trúfol, bol, János Pál.

   Umelá stopa č. 1. : János Pál s BLOOD HAN BAY EMILY

   Posliedku s odložením robili voľne. Po výstrele  suka podišla 8 m a zaľahla, po 30 sek. sa vrátila na miesto. Nástrel na umelej stope našli za 5 min. 7 sek. Stopu vypracovali za 28 min. a našli všetky tri znaky.

 Vzhľadom na priebeh prác na prirodzených stopách v prvý deň, bolo na druhý deň pripravených 5 umelých pofarbených stôp, práce na ktorých si vodiči losovali.

 Umelá stopa č. 2: Rafal Malec s CANTOM z Ivetkinho dvora

 Posliedku s odložením urobili na remeni bez chýb. Nástrel našli za 4 min.45 sek. Stopu vypracovali za 17 min. Našli 2 znaky.

   Umelá stopa č.3 : Slavomír Kocik s FATROU z Púčikovho dvora

   Posliedka s odložením voľne bez chýb. Nájdenie nástrelu 49 sek. Stopu vypracovali za 10 min., našli všetky 3 znaky.

   Umelá stopa č. 4: Mauro Lupy s GUNTHEROM

   Posliedka s odložením voľne bez chýb. Na umelej stope v časovom limite (60 min) nedošiel ku zveri.

   Umelá stopa č. 5: Ing.Ľubomír Kmeťo s Britou z Petrovskej doliny

   Posliedka s odložením voľne bez chýb. Nájdenie nástrelu 20 sek. Stopa vypracovná za 12 min, nájdené všetky 3 znaky.

    Umelá stopa č. 6: Ing. Jozef Ďuriš s AMBROU von Lefantovce

   Posliedka s odložením voľne bez chýb. Nájdenie nástrelu 9 min.45 sek. Stopu vypracovali za 12 min, našli 2 znaky.

   Pre tretí deň bolo pripravených posledných 5 umelých pofarbených stôp, práce na ktorých boli losované.

   Umelá stopa č.7: Ľubomír Červenko s FANY z Púčikovho dvora

   Posliedka s odložením voľne bez chýb. Nástrel nájdený za 70 sek. Stopa vypracovaná za 37 min. bez nájdených znakov.

   Umelá stopa č.8 : Carlo Paganiny s LADY DIANA

   Pri odložení po výstrele suka prišla k vodičovi. Nástrel nájdený za 2 min. Stopu vypracoval po časovom limite za 72 min. a našiel 2 znaky.

       Umelá stopa č.9 : Christian Sieberer s COROU Jakubov dvor

   Posliedka s odložením voľne bez chýb. Nástrel nájdený za 25 sek. Pri práci na umelej stope nedošiel v časovom limite ku zveri, ale našiel všetky 3 znaky. Pri vypracovávaní stopy už za ležoviskom, asi 150 m pred jej koncom mu prekrížil stopu jeleň, ktorého videl. Pracoval s remeňom voľne položeným na zemi . Suka vyrazila za jeleňom a predurila ho. Vrátila sa aj s remeňom po limite.

   Umelá stopa č.10 :  Ladislav Varvařovský s ENDYM z Třitrubeckého polesí

   Posliedka s odložením na voľno bez chýb. Nástrel nájdený za 4 min 35 sek. Stopa vypracovaná za 54 min. s 3 nájdenými znakmi.

    Umelá stopa č.11: Karol Smrek ml. s EDOU spod Hradnej veže

    Posliedka s odložením na voľno bez chýb. Nástrel nájdený za 1 min. 20 sek. Stopa vypracovaná za 29 min. s 2 nájdenými znakmi.

   Vysoko hodnotím to, že všetkých 11 účastníkov malo možnosť prvé ráno losovať prácu na prirodzenej stope. Všetkým psom, ktorých sme po dohľadávke vzhľadom na charakter práce nemohli ohodnotiť bola poskytnutá možnosť losovať ďalšiu prácu. Psom, ktorým žreb pridelil prácu, ktorej krátka dĺžka práce na remeni ich zaraďovala do III. ceny a boli hodnotení, sme sa snažili dať druhú šancu tým, že sme ich nasadzovali ako kontrolných na práce, kde sme predpokladali, že by mohli byť použití a prípadne by si hodnotenie vylepšili. Každý jeden pes bol ohodnotený z práce na prirodzenej stope. To treba hodnotiť naozaj veľmi vysoko. Všetky práce, či už na prirodzených stopách (okrem práce č. 5 – bolo podané vysvetlenie), alebo umelých pofarbených, boli losované. Podobne na základe žrebu boli na práce nasadzované aj  skupiny rozhodcov. V tomto smere bola zabezpečená objektivita, ktorá na akciách podobného rangu vo svete nie je vždy prirodzená.    

     Z 18 dohľadávaných kusov zveri (17 kusov vysokej a 1 kus čiernej) bolo 10 úspešne dohľadaných. V štyroch prípadoch pre ľahké poranenie boli práce prehlásené za nedohľadateľné a štyrikrát zver trafená nebola. Na týchto 18 kusoch bolo vykonaných 21 prác. Priemerne stárie stôp pri nasadení bolo 13,47 hod. Najstaršia práca bola 21,5 hod a najmladšia 6 hod. Všetci psi teda pracovali na studených stopách.

   V prípade 10 úspešných dohľadávok vodiči pracovali na remeni v priemere 1029 m. Najkratšia práca bola 200 m a najdlhšia 3 000 m. Durenie bolo odskúšané päťkrát, priemerná dĺžka durenia bola 386 m. Dĺžku stavania nevyhodnocujem, lebo z dôvodu maximálneho skrátenia utrpenia poranenej zveri, tá bola dostreľovaná v čo najkratšom možnom čase, ako to bolo možné urobiť.

   V rámci všetkých 21 nasadení psov na dohľadávku na prirodzenej stope vodiči so psami na remeni prešli 26 440 m, pri priemernej dĺžke jednej práce 1 259 m.

   Z 11 účastníkov bolo 8 hodnotených v cene. Dvaja v I., jeden v II. a päť v III. Všetci piati zástupcovia nášho klubu skončili v cene. To sú výborné výsledky. Víťazom však môže byť len jeden a tým sa na XVI. ročníku Memoriálu Friricha Konráda po vyrovnaných výkonoch vo všetkých disciplínach s počtom bodov 450 a v I. cene stal Slavomír Kocik so sukou Fatra z Púčikovho dvora. Získal titul „Víťaz Slovenska“ a CACT. Myslím, že mu v mene všetkých členov nášho klubu môžem ešte raz srdečne poblahoželať.

   XVI. ročník Memoriálu Fridricha Konráda v Novoľubovnianskych kúpeľoch mal vysokú spoločenskú hodnotu. Bol taký aký má byť. Nie pompézny, ale bol slušný, bez zádrhelov, protestov a konfliktov, v srdečnej, priateľskej a veselej atmosfére, kde vznikli nové a utužili sa staré priateľstvá harcovníkov  zo siedmych krajín, kde okrem oficiálnych častí nebolo potrebné tlmočenie, lebo ľudia si rozumeli.

   Na záverečnom večere bolo poďakované všetkým, ale dovoľte, aby som aj touto formou poďakoval ľuďom z Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácii SPZ v Starej Ľubovni, radovým poľovníkom a členom nášho klubu z tejto oblasti za množstvo vynaloženej, nenápadnej, ale poctivej práce, za poskytnuté revíry.

   Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí nás podporili.

   Všetci sa vymenovať nedajú, ale osobitne chcem poďakovať vedúcemu prác na umelých stopách Mirovi Sekelskému, ktorý v ústraní, bez zbytočných šumov, so svojimi ľuďmi vzhľadom na priebeh skúšok musel často improvizovať a v daždivom počasí byť nepretržite k dispozícii. Ďakujem vedúcemu prác na prirodzených stopách Ing. Jožkovi Eštočinovi, ktorého som mal pri boku každú minútu a vďaka ktorému dohľadávky dopadli tak, ako dopadli. No a na záver najlepšie – ešte raz ďakujem Karolovi Smrekovi, ktorý to celé v tichosti „spískal“ – zorganizoval, zabezpečil a riadil. Priatelia boli ste perfektní a pritom tak nenápadní, že si vás väčšina možno ani nevšimla. Ale vy a ľudia okolo vás ste držali túto mašinu v chode.

   Ďakujem kolegom rozhodcom za korektné posudzovanie prác. Odviedli ste výbornú prácu. Tu nesmiem zabudnúť na jedného z nás – Janka Surmu. Jano, v tvojom veku (80 r.) nás s takou eleganciou popreháňať a odposudzovať dohľadávky – klobúk dole. Stále sa máme od teba čo učiť.

   Na záver na tomto mieste chcem  poďakovať dvom ľuďom z výboru KCHF – Ing. Lacovi Druskovi a Dr. Tiborovi Želtvayovi. Oni dvaja pri organizovaní tohto memoriálu odviedli za výbor klubu všetku prácu.

   XVI. ročník MFK je za nami. Podľa mňa bol veľmi úspešný. Drží si latku. Šíri o našej práci dobré meno. Stále mi znejú v ušiach slová maďarského vodiča Jánosa Pála, keď povedal pri lúčení: „Vo svete nepoznám ťažšiu a tvrdšiu, ale spravodlivejšiu súťaž farbiarov ako je Memoriál Fridricha Konráda. Som pyšný, že som ju absolvoval.“

                                                                         

                                                                                                          Ľudo Pitoňák

   

Výsledková listina - XVI. ročníka MFK Stará Ľubovňa 2016

1. Víťaz Slavomír Kocík SK - BF FATRA z Púčikovho dvora - 450 b. I.cena CACT

2. Rafal Malec PL  -  BF CANTO z Ivetkinho dvora - 430 b. I. cena Res. CACT

3. János Pál HU - BF BLOOD HANN BAY EMILY - 395 b. II.cena

4. Ing. Jozef Ďuriš SK - BF AMBRA von Lefantovce - 360 b. II.cena

5. Ľubomír Červenko SK - BF FANNY z Púčikovho dvora - 400 b. III.cena

6. Ing. Ľubomír Kmeťo SK - BF BRITA z Petrovskej doliny - 330 b. III.cena

7. Ladislav Varvařovský CZ - HF ENDY z Třitrubeckeho polesí - 250 b. III.cena

8. Karol Smrek ml. SK - BF EDA spod Hradnej veže - 245 b. III.cena

9. Christian Sieberer A - BF CORA Jakubov dvor - 290 b.

10. Mauro Lupi IT - BF GUNTHER - 260 b.

11. Carlo Paganiny CH - HF LADY Diana 80 b. 

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:300 | Celkom: 930122 | Online: 4