.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšky farbiarov o Fatranský pohár 2016 Smrekovica.

         V tomto roku sme si pripomenuli 60. výročie založenia prvej chovnej stanice bavorských farbiarov FATRA v Ľubochnianskej doline. Táto stanica bola založená 1.6.56,na podnet pána Jozefa Potockého, referenta poľovníctva a ochrany lesa na PRŠL Žilina a je stále živá.. Od jej vzniku po dnes, počas šesťdesiatročného trvania vyprodukovala mnoho stoviek šteniatok z menom FATRA. Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli jej zakladateľov, prvých majiteľov farbiara v doline a prvých špičkových vodičov farbiara v Ľubochnianskej doline. Pri jej zrode, pri kolíske stáli páni Jozef Potocký referent poľovníctva a ochrany PRŠL Žilina, Ing. Karol Magát riaditeľ LZ Ľubochňa, František Grellneth, referent poľovníctva LZ Ľubochňa a vedúci chovnej stanice FATRA, a lesníci, zamestnanci LZ Ľubochňa. Fatranské šteniatka predvádzali na skúškach významné farbiarske osobnosti ako napríklad páni Konrad, Halák, Poláček, Vrábeľ, Černý a ďalší. Medzi špičkových vodičov z Ľubochnianskej doliny sa prepracovali iba niektorí. Jozef Džadoň, Jozef Precák, Štefan Kulkovský, František Zanvit, Rudolf Murček, Ing. Peter Grellneth st., Alojz Jurčina, a František Vrlík. Všetko boli lesníci, ktorí v tom období pôsobili v Ľubochni.  

V tomto významnom roku, už po tretíkrát sa zhostili prípravy skúšok farbiarov o Fatranský pohár OPK Ružomberok, mesto Ružomberok, Mestské lesy Ružomberok, poľovnícke spolky a združenia. Voľba padla na Smrekovicu a horský hotel Granit. Prípravy a organizáciu skúšok riadil osvedčený kolektív kynológov z okresu Ružomberok. Páni František Homola st, Martin Mrva, František Vrlík st, Ing Peter Grellneth ml. Ing. Jozef Halama.

Obavy z príchodu skorého snehu sa naplnili. Vo štvrtok nás vítala hustá hmla a čerstvo zasnežené lesy s predpoveďou na oteplenie a pekné nastávajúce dni. Zakladanie umelých stôp sa preto presunulo do nižších polôh. Kolektív pracovníkov ML Ružomberok pri ich zakladaní riadil priamo v teréne Ing. Jozef Halama.  Dĺžka stôp cez 1100m a odstupy okolo 500 m zaručili každému vodičovi rovnaké podmienky. Dôkladne preverili kondíciu vodičov a farbiarov.

Delegovaní rozhodcovia:

Ing. Peter Grellneth st. HR. Dvojice číslo 1: Branislav Porubčanský, Tibor Púčik, číslo 2: Ing. Martin Jánošík, Ervín Neuschl, číslo 3: Vladimír Florek, Milan Krajči, číslo 4: Rajmund Rapaič, Karol Florek, Peter Karabel st.. Kooptovaní boli František Vrlík, František Homola st., Mgr. Ján Maruščák, Ing. Karel Plch, čakatelia Ing. Jozef Randus, Michal Lesňák, Rado Prášek, Ing. Peter Grellneth ml.

Súťažní vodiči so svojimi zverencami si vylosovali nasledovné štartovné čísla:

1.       Marian Zábojník, Drina z Babinej hory, BF SPKP 10731/16, Dolné Vestenice..

2.       Jakub Krištofík, Eny Vrátna dolina, BF SPKP 9513/14, Terchová.

3.       Pavol Straňan, Duky od Slamku, BF SPKP 10428/15, Trnové.

4.       Ing. Peter Láni, Gero Tri studne, BF SPKP 10694/15, Malužiná.

5.       Anton Krúpa, Betka z Petrovskej doliny, BF SPKP 9865/5, Tvrdošín.

6.       Ing. Martin Kováčik, Horal Vrátna dolina, BF SPKP 10539/15, Banská Bystrica.

7.       František Homola ml, Bona Jakubov dvor, BF SPKP 9071/10, Lúčky pri Ružomberku.

                V piatok ráno nás vítal nádherný východ slnka nad Prašivou a priniesol nádherné jesenné počasie. V desiatich prípadoch nás požiadali poľovníci z celého VUC Žilina o kontrolu nástrelov a dohľadávku zveri, ktorá po výstrele nezostala v ohni a bolo potrebné ju dohľadať. To nám úplne zmenilo pôvodný plán nasadenia psov. Vodiči si losovali prednostne prirodzené práce a postupne ako sa vracali do centra na Smrekovicu, nastupovali na vypracovanie umelých stôp. Nik neprotestoval a prví štyria vodiči ich aj vypracovali bez problémov a v prvej cene.

                V sobotu ráno za pekného počasia sa pokračovalo v práci na troch umelých stopách a dvoch prirodzených stopách. Je zaujímavé, že v sobotu ráno nasadené farbiare na vypracovanie umelých stôp  mali väčšie problémy ako v piatok prichádzajúce farbiare z prirodzených stôp.     

                Prirodzená stopa číslo 1. Vrátna dolina, večerný postrel jeleň, rozhodcovská dvojica Porubčanský, Tibor Púčik. Vodič Marian Zábojník so sukou BF Drina z Babinej hory. Rozhodcovia dali súhlas na nasadenie psa cez noc starú stopu.  Po vypracovaní stopy asi 1100 m pri kontakte s poraneným jeleňom bola v extrémnom teréne vypustená suka na durenie. Po krátkom čase suka stavala ale nepodarilo sa kusa dostreliť. Ani ďalšie pokusy neboli úspešné a vodič neuspel a pre osobné problémy odstúpil zo skúšok. V sobotu nasadený kontrolný pes nebol úspešný.

                Prirodzená práca číslo 2. CHPR Nízke Tatry, Malužiná, večerný postrel jelenia zver, rozhodcovská dvojica Vlado Florek, Milan Krajči. Vodič Jakub Krištofík so sukou Eny Vrátna dolina. Stárie stopy cez noc.  Po 1180 metroch dohľadali zhasnutý kus. Táto výborná nosová práca sučky mu vyniesla druhé miesto.

                Prirodzená práca číslo 3. PS Lúčky, večerný postrel jelenia zver, rozhodcovská dvojica František Homola st. a Mgr. Ján Maruščák. Vodič Pavol Straňan so psom BF Duky od Slamku. Ľahké poranenie po niekoľkých kilometroch remeňovej práce, rozhodcovia prehlásili ľahké poranenie, kus nedohľadateľný. Vodič dostal náhradnú prácu.

                Prirodzená práca číslo 4. CHPR N.Tatry  večerný postrel jelenia zver. Rozhodcovská dvojica Ing. Martin Jánošík, Ervin Neuschl. Vodič Ing. Peter Láni Čierny Váh. Rozhodcovia prehlásili kus za nedohľadateľný pre ľahký postrel. Vodič, pre odľahlosť overovania nástrelu a bížiaci sa večer bol  presunutý na ďalší, ranný postrel číslo 8, jeleňa v Benkove. Vodič vypracoval stopovú dráhu 2100 m po teplé ležovisko s následným durením 600 m. Táto práca mu vyniesla prvé miesto.

                Prirodzená práca číslo 5. Bystrô večerný postrel jelenia zver, Rozhodcovská dvojica František Vrlík, čakateľ Michal Lesňák, vodič Anton Krúpa so sukou BF Betka z Petrovskej doliny. Vodič po troch neúspešných nasadeniach neuspel. Bol nasadený  kontrolný pes, vodič František Homola ml. so sukou BF Bona Jakubov dvor. Práca stárie cez noc na remeni nad 500 m na ležovisku bol zhasnutý kus.  

                Prirodzená stopa číslo 6. PZ Kamenná Lipt.Sliače, večerný postrel jelenia zver, rozhodcovská dvojica Rajmund Rapaič a Ing. Kerel Plch. Vodič Ing. Martin Kováčik so psom BF Horal Vrátna dolina. Vodič vypracoval stopu k ležovisku, kde našli zhasnutý kus. Remeňová práca cez noc, do 400 m.

                Prirodzená stopa číslo 7. PZ Suchá Zelenô, večerný postrel jelenia zver. Rozhodcovia Karol Florek, čakateľ Ing. Jozef Randus. Vodič František Homola ml.  Rozhodcovia prehlásili kus za chybený, nakoľko na nástrele a počas kontroly stopovej dráhy neboli nájdené žiadne znaky poranenia.

                Vodiči Kováčik, Krištofík, Straňan a Krúpa po návrate ešte vypracovali úspešne umelé stopy všetci v I. cene a našli všetky tri znaky, resp. Krúpa dva znaky.  

Práca číslo 9: Hrboltová, Diviak večerný postrel, rozhodcovia Vlado Florek, Milan Krajči a František Homola st. .  Vodič Ing. Martin Kováčik a kontrolný vodič Anton Krúpa. Rozhodcovia po nasadení oboch psov prehlásili kus za ľahko poranený, nedohľadateľný.

                Práca číslo 10: Liptovské Revúce, raňajší  postrel jelenia zver, rozhodcovia Ing. Martin Jánošík, Ervín Neuschl a čakateľ Ing. Jozef Randus. Vodič Pavol Straňan so psom BF Duky od Slamku. Vypracovali stopu po ležovisko k zhasnutému kusu. Stárie stopy do 12 hodín, remeňová práca 500 m.

                Večer boli všetky práce ukončené a vyhlásené výsledky. Vzhľadom na dostatok prirodzene pofarbených stôp a dobrej pripravenosti psov sa až päť farbiarov umiestnilo v cenách. V doterajších ročníkoch nebola taká úspešnosť súťažných psov. Môžem si dovoliť tvrdiť, že sa začína prejavovať stúpajúca úroveň pracovnej výkonnosti farbiarov. Je to dobré znamenie, len aby malo aj pokračovanie. Prejavili sa vzory špičkových vodičov v oblasti. Záujem vodičov bol veľký a prekročil očakávanie. Vysielajúce oblasti museli robiť výber a nominovali po jednom zástupcovi. Pevne verím, že stúpajúca úroveň vodičov a pripravenosť farbiarov je trvalejšia, čo dokážu alebo vyvrátia nasledujúce ročníky.  Všetci vodiči pristupovali v príprave na tieto skúšky zodpovedne a zanechali dobrý dojem z práce farbiara a ich opodstatnenosť v revíroch s odstrelom raticovej zveri na Slovensku.

                Na slávnostnej večeri poďakovali organizátori sponzorom, bez ich pomoci by sa nedali takéto skúšky organizovať. Ďalej poďakovali zamestnancom ML Ružomberok a ŠL Liptovský Hrádok, ktorí odviedli poctivú a dokonalú prácu pri organizácii a priebehu skúšok. Tiež vodičom za vzornú prípravu svojich zverencov a odvedenú prácu so svojimi farbiarmi pri propagácii ich poslania pri chove a poľovnom obhospodarovaní v revíroch s lovom raticovej zveri.. Početná odborná korona mala možnosť vidieť a posúdiť ich kvalitnú prácu v teréne.  V krátkom príhovore ing. Peter Grellneth st. pripomenul históriu farbiara, priekopníkov farbiarskeho remesla a vzniku chovnej stanice Fatra v Ľubochnianskej doline. Ráno sa všetci účastníci presunuli do svojich domovov s očakávaním stretnutia o dva roky na Orave.

Na záver je potrebné ešte raz poďakovať všetkým organizátorom, sponzorom, riaditeľovi  a personálu hotela  Granit na Smrekovici. Pripravili skúšky s bezproblémovým priebehom častníkom nezabudnuteľné zážitky, ktoré budú šíriť vo svojom okolí. 

 

Fotogaléria

Sponzori XII.ročníka Fatranského pohára –Smrekovica 2016      

 

Finančné dary:                                                                Vecné dary :

 

RRR   PS  Rakytov            300.-€                              František Vrlík

PS  Lúčky                           200.-€                              Wilde ( p. Matula, p.Klačko)

PZ Kamenná                       100.-€                              Pemont( p. Penciak)

PZ Suchá Zelenô                  50.-€                              Mesto Ružomberok

PZ Bystrô                            150.-€                             Mestské lesy s.r.o. Ružomberok

PZ Sokol                               50.-€                             Lesy SR š.p. OZ Liptovský Hrádok

PZ Komjatná                       130.-€                            Fitmin – Argali s.r.o p.Ing Juraj Hraško

PZ Salatín                            150.-€                            Mudr. Adrian Kališ Phd

PZ Čierny vrch                    100.-€                            Ján Bartánus

PZ Likava Choč                    44.-€                            Technické služby Ružomberok

PZ Stankovany                    100.-€                            Hotel Granit Smrekovica

Vodárenská spoločnosť a.s  200.-€                            PZ Rokoš Diviaky nad Nitricou

Dušan Smitek                      200.-€                             Michal Beníček

František Homola                200.-€                            SPZ Ružomberok

Martin Mrva                        200.-€                            OPK Ružomberok

Ing. František Homola        150.-€                             Ivan Hradský

Milan Špirko                         50.-€

Ing. Pavol Jeleník Phd        100.-€

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:297 | Celkom: 930119 | Online: 4