.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHF , ktorá sa uskutočnila  27.5.2016 v Dolnom Kubíne – Gäcel zariadenie Tília

 

Prítomní: Ing. Peter Grellneth, Tibor  Gešvandtner, MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ladislav Druska, Ing. Ľudovít Pitoňák, Branislav Porubčanský, Mgr. Ján Maruščák, Jozef  Bullo,  Ing. Ivan Horňaček,

 

Prizvaný: Karol Smrek

Ospravedlnení: Viera Močková,  

 

Program:  1.   Otvorenie

                  2.  Kontrola plnenia uznesení                

                  3.  Nové úlohy z ISHV, účasť na zasadaní a dohľadávkach ISHV

                  4.  Stav pripravenosti MFK 2016

                  5.  Rôzne  

                  6.   Ukončenie            

 

K bodu 1.

 

Ing. Peter Grellneth

-          privítal prítomných a otvoril schôdzu výboru KCHF.

 

K bodu 2.

 

Ing. Grellneth

-          Nakoľko Ing. Baka listom prerušil kontakty s výborom KCHF, Ing. Grellneth už listom nekontaktoval Ing. Baku.

MVDr. Želtvay  

-          BF MAŠA z Ľubochnianskej doliny bola vyradená z chovu. Dôvodom bolo, že suka mala štence po dvoch rôznych psoch, čo sa potvrdilo výsledkami DNA.

-          11 chovateľov klubu vyviezlo 18 šteniat, na ktoré nedostalo súhlas od poradcov chovu.

 

K bodu 3.

 

B. Porubčanský

- dostali sme na pripomienkovanie od BGS návrh na PF ISHV, ako náhradu keby sa 

   skúšky konali iba na umelých stopách.

 

          Na ISHV skúškach v Nemecku bude za Slovenský KCHF štartovať víťaz MFK 2014 DAROS Vrátna dolina s Ing. Petrom Chrústom. Ako náhradníci v poradí M. Bernáth, I. Valent a J. Ďuriš.

Rozhodcovia – Branislav Porubčanský, Jozef Bullo a Karol Smrek

 

K bodu 4.

 

Karol Smrek

-          Informoval, že zapojili 20 PZ plus okres Poprad a vojenské lesy SR.

Ing. Druska

-          Informoval, že pozvánky dostali KBGS, VH, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Francúzsko,

 

Propozície už dostali: Bašista, Kocík, Ďuriš, Valent, Fraňo

 

 

K bodu 5.

 

T. Gešvandtner

-          Vrátiť poplatky za vývozy, na ktoré nebol vydaný súhlas na vývoz od poradcov chovu.

-          Pripraviť riešenie ako postupovať pri nedodržaní plnenia uznesenia členov, ktorí napriek tomu, že nedostali súhlas na vývoz štence alebo dospelé jedince vyviezli za rok 2016.

 

Ing. Grellneth

-          Navrhuje, že ak sa niekto nezúčastní alebo nemôže zúčastniť vyššej skúšky aby sa prezentoval na novej skúške (skúške chovnosti).

 

Ing. Pitoňák

-          Navrhuje aby sa pri IHF postupovalo ako v Českom klube a to každý pokus o IHF sa najprv oznámi ktorémukoľvek členovi výboru KCHF a ten sa jej buď zúčastní alebo tam pošle poverenú osobu. Iba takáto skúška sa započítava do chovu.

 

Ing. Druska

-          Bolo podaných 53 prihlášok o členstvo v KCHF

 

Ing. Grellneth

-          Oboznámil so žiadosťou o organizovanie chovného zvodu pre rok 2017 v nasledovných lokalitách.   Jedľové Kostoľany, Pavol Soták – Herľany, Juraj Sralík –Stropkov, Marián Zábojník – Partizánske.

 

MVDr. Želtvay

-          V prípade porušenia chovateľského poriadku sa jedná o psa KLIF od Javorinky – 2 x urobil insemináciu a následne bol prepárený psom DAN z Veľkej Rače.

 

Zapísal: Tibor Gešvandtner                                       Schválil: Ing. Peter Grellneth

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:299 | Celkom: 930121 | Online: 6