.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Uznesenie zo zasadnutia výboru KCHF , ktorá sa uskutočnila  27.5.2016 v Dolnom Kubíne – Gäcel zariadenie Tília

 

Berie na vedomie:

-          Informácie poradcu chovu, že k 27.05.2016 jedenásť chovateľov klubu vyviezlo 18 šteniat do               krajín ISHV bez súhlasu poradcu chovu.

-          Informáciu poradcu chovu o výskyte epilepsie u psov z chovnej stanice z Kobarča.

-          Správu o príprave MFK od Drusku, Želtvaya a Smreka.

-          Výborom upravené pripomienky na medzinárodné skúšky farbiarov na umelých stopách pre                 ISHV.

-          List od Holovača

 

Schvaľuje:

-          V dňoch 26-30.10.2016 delegoval na skúšky ISHV do Nemecka Ing. Petra Chrústa so psom BF DAROSOM z Vrátnej doliny. Ako náhradíkov M. Bernáta, I. Valenta, J. Ďuriša. Rozhodcov: B. Porubčanského, J. Bolla a K. Smreka

-          Termín výboru na 2.9.2016 v Starej Ľubovni.

-          Návrh rozhodcov na MFK pre OPK – Bullo, Hlinka, Hudáč, Chvála, Jurský, Kovalčík, Krajčí, Fako, Smrek, Surma, Tomko, Želtvay. Náhradníci:  Vráb, Sabol.

-          Jarný chovný zvod 2017 v Herľanoch – zodpovedný Ing. Pavol Soták.

-          Pozvať na najbližší výbor p. Holováča a Vrlíka s ktorými sa prejedná porušenie chovateľských poriadkov.

-          V prípade zhoršenia zdravotného stavu Ing. Grellnetha zastupovaním T. Gešvandtnera so všetkými právomocami predsedu KCHF.

-          Prijatie nových členov KCHF podľa zverejneného zoznamu.

 

Ukladá:

-          Ekonómovi klubu vrátiť poplatky chovateľmi zaplatené do klubu za vývoz šteniat, ktoré boli vyvezené bez súhlasu poradcov chovu do krajín ISHV.

-          Pripraviť riešenie do najbližšieho výboru ako postupovať voči členom KCHF, ktorí za rok 2016 bez súhlasu poradcov chovu vyviezli psov do členských krajín ISHV. Zodpovední: Grellneth, Gešvandtner

 

Žiada a vyzýva:

-          Členov KCHF informovať poradcov chovu o výskyte epilepsie u chovných jedincov. Podľa možnosti pri záchvate natočiť priebeh záchvatu, nakoľko je to dôležité pri správnej diagnostike ochorenia.

 

Tajomník: Tibor Gešvandtner                                               Ing. Peter Grellneth 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:297 | Celkom: 930119 | Online: 4