.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica zo zasadnutia výboru KCHF , ktorá sa uskutočnila  12.2.2016 v Mútnom

 

Prítomní: Ing. Peter Grellneth, Tibor  Gešvandtner, MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ladislav Druska, Ing. Ľudovít Pitoňák, Viera Močková, Branislav Porubčanský, Mgr. Ján Maruščák, Jozef  Bullo,  Ing. Ivan Horňaček, Mgr. Ladislav Kardhordo

 

Ospravedlnení: Ing. Stanislav Kubanda

 

Program:  1.   Otvorenie

                  2.  Kontrola plnenia uznesení                

                  3.  Príspevky do spravodaja 2016

                  4.  Informácie z FCI, ISHV, SKJ 

                  5.  Rôzne  

                  6.   Ukončenie            

 

K bodu 1.

 

Ing. Peter Grellneth

-          privítal prítomných a otvoril schôdzu výboru KCHF.

 

K bodu 2.

 

MVDr. Želtvay

-          Informoval o počte odporúčaní na párenie a pozastavených odporúčaniach na párenie z titulu            nevykázaných dohľadávok u 35 chovateľov.  

-          Informoval o sťažnostiach a odvolaniach sa mnohých chovateľov (Urban, Líška,  Demeter, Dr.            Suchý, Lucký a ďalších), ktorý sa odvolávali, argumentovali dohľadávkou z IHF, avšak ich suky            4-7 ročné nemali oficiálne nimi vykázanú ani jednu dohľadávku v prehľadoch dohľadávok                    v klubových spravodajoch.        

K bodu 3.

 

Chovný zvod 28.05.2016 – Dolný Kubín – Gäceľ

Chovný zvod 22.10.2016 – pri MFK v Starej Ľubovni

 

XVI. ročník MFK 2016 Stará Ľubovňa – 20-23.10.2016

III. ročník    Pohár Slanských vrchov - Zamutov 7-9. 10. 2016

 

Klubová výstava Sielnica          – 05.06.2016 MVDr. Tibor Želtvay a Ing. Ľudovít Pitoňák

Špeciálna Výstava Dvorianky   – 01.07.2016 – Ing. Ladislav Druska

 

K bodu 4.

 

Ing. P. Grellneth

-          Informoval o prekladoch listov zo zasadnutia ISHV v Nemecku.

-          Otvoril problematiku listov od Ing. Baku a po spoločnom rozhodnutí členov výboru sa rozhodlo             uzatvoriť spor s Ing. Bakom, keďže sa mu odpovedalo aj na fóre a považujeme to za uzavretú             záležitosť.

 

Ing. Pitoňák

-          Informoval, že ešte nedostal ISHV nálepky k vývozom. 

 

K bodu 5.

 

Mgr. Kardhordó

-          Informoval o sťažnosti MVDr. Siládiho odľadom neschválenia odporúčania na párenie. Písomnú odpoveď mu doručí Ing. Horňáček. (odporúčanie na párenie bolo vystavené)

 

MVDr. Želtvay

-          Prečítal žiadosť Tibora Púčika o predlženie chovnosti suky ASTA z Babinej hory o jeden rok.

-          U suky MAŠA z Ľubochnianskej doliny SPKP: 9731 sa nepotvrdila DNA, nesedí otec suky ani            po opätovnom odbere. Na tomto základe sa pozastavuje chovnosť suky a aj jej potomkom.   

-          Informoval o výskyte epilepsie u BF v ČR suka Jeny z Kobarča a psa Gary z Kobarča.

-          Informoval o žiadosti o vývoz dvoch súk BF do nemecka pre Ninu Väldrich, ktorá nie je                          členkou v klube ISHV.

 

Ing. Druska

-          Bolo podaných 20 prihlášok o členstvo v KCHF

-          Navrhol zavedenie prihlášky na chovné zvody z dôvodu lepšieho prehľadu o počte                                predvádzaných farbiarov a ich evidencii.

 

Mgr. Maruščák

-          Upozornil na potrebu zavedenia chovnej skúšky. Z chovateľského hľadiska je potrebné zaviesť chovnú skúšku aby sme mali lepší prehľad čo sa nám dostáva do chovu. Každý bude mať rovnakú príležitosť predviesť farbiara aj po pracovnej stránke, rovnako ako je tomu na chovnom zvode po exteriérovej stránke.    

 

Zapísal                                                                          Overil

Tibor Gešvandtner                                                      Ing. Peter Grellneth

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:296 | Celkom: 930118 | Online: 3