.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Skúšky farbiarov o Spišský pohár 2015

 

   V dňoch 22.-25.10.2015 sa v Novoveskej Hute uskutočnil 7. ročník skúšok farbiarov o Spišský pohár. Ako arbitri sa ho podľa vylosovaných čísiel na rannom nástupe zúčastnili:

1.       Igor Valent s Britom spod Gurovky (BF)

2.       Karol Divok s Hasou spod Oravského hradu (BF)

3.       Jakub Bašista s Lunou Krigov (HF)

4.       Michal Berežný s Nerom Vlčí potok (BF)

5.       Slavomír Kocik s Cindy Uhliská (BF)

6.       Rafal Malec (Poľsko) s Cantom z Ivetkinho dvora (BF)

   Za rozhodcov boli delegovaní rozhodcovia, ktorí vytvorili nasledovné vylosované dvojice:

1.       Jozef Hapčo, Gabriel Pohm

2.       Milan Ilaš, Mgr. Ladislav Kardhordó

3.       Marcel Dobrovič, Jozef Figula

4.       Jaroslav Jurský, Milan Rybár

5.       Jaroslav Hudáč, Ing. Karol Chvála

6.       Martin Lipták, Jozef Mihálik

   Hlavným rozhodcom bol Ing. Ľudovít Pitoňák.

    Pri rannom rozlosovaní prác bolo v širokom regióne Spiša po intenzívnom love hlásených 12 požiadaviek na dohľadanie poranenej zveri, pričom v 6 prípadoch lovci hlásili predpokladané poranenie na beh. Práce boli preto spojené podľa dostupnosti do dvojíc, pričom vždy ako prvé bolo nasadenie psa na prácu s predpokladom poraneného behu. Takto mali arbitri pri losovaní, keď si losovali hneď dve práce, teoreticky rovnakú šancu.

   Los č. 1: Rafal Malec s Cantom z Ivetkinho dvora

1a, Pracovali na 18 hodinovej stope šmolky poranenej na ľavom zadnom behu. Po 750 m jeleničku      dohľadali zhasnutú.

1b, Vypracovali 4,5 hodinovú 4850 m miestami pofarbenú stopu poraneného lanštiaka. Poranenie bolo zhodnotené ako ľahké svalové a kus bol prehlásený za nedohľadateľný.

   Los č. 2: Jakub Bašista s Lunou Krigov

2a, Suka bola nasadená na 16 hodinovú stopu jelenice poranenej na pravý zadný beh. Na remeni vypracovali 2120 m, potom zočili poranený kus. Suka bola vypustená. Jelenicu stavala bez durenia a jelenica bola dostrelená.

2b, Dvojica overovala hlásené poranenie jelenice po 17,5 hodinách. Po overení konštatovali, že  nebola trafená.

2c, Suka bola nasadená  v sobotu ako kontrolný pes na prácu 5b na 29,5 hodinovú stopu a po jej preverení bol kus prehlásený za nedohľadateľný s ľahším svalovým poranením.

   Los č.3: Karol Divok s Hasou spod Oravského hradu

3a, Vypracovali 15,5 hodinovú 1920 m dlhú stopu jelienčaťa poraneného na zadný beh. Počas práce na remeni boli potrebné dve opravy. Na teplom ležovisku bola suka vypustená a po 200 m durení a následnom stavaní bolo jelienča dostrelené.

3b, Dohľadávali na 20,5 hodinovej stope diviaka. Na nástrele a po stope bolo málo farby. Došli ho po 650 m zhasnutého.

   Los č.4: Michal Berežný s Nerom Vlčí potok

4a, Pes bol nasadený na 18,5 hodinovú stopu jelenice. Po 1000 m práce na remeni bola práca zastavená s tým, že sa jedná o ľahké poranenie svalu stehna a kus bol prehlásený za nedohľadateľný.

4b, Na 19 hodinovej stope po 150 m dohľadali zhasnutú jelenicu

Los č.5: Slavomír Kocik s Cindy Uhliská

5a, Pracovali na 15,5 hodinovej stope poranenej jelenice. Nájdené znaky indukovali poranenie na slabinu. Suka pracovala nesústredene. Po overení kontrolným psom bola jelenica prehlásená za nedohľadateľnú.

5b, Suka bola nasadená na 5 hodinovú stopu jelienčaťa s predpokladaným zásahom na mäkko. Na remeni vypracovali 1 500 m, potom bola suka 3krát vypúšťaná na durenie. Po 500 m sa dostala  raz do kontaktu s dohľadávanou zverou, od ktorej dostala bitku, bola skopaná. Vodič prácu vzdal s tým, že suka už pracovať nebude.  

Los č.6: Igor Valent s Britom spod Gurovky

6a, Pes bol nasadený na 16 hodinovú stopu jelienčaťa poraneného na predný beh. Na nástrele bol nájdený malý úlomok kosti veľkosti špendlíkovej hlavičky. Na remeni vypracovali 1 km, pričom v druhej polovici stopy išli bez farby. Na žiadosť vodiča bol pes pustený na voľno. Podľa GPS pes vypracoval 2 000 m, vrátil sa a oznámil nájdený kus. Potom urobil na voľno ďalších 600 m a doviedol vodiča k zhasnutému jelienčaťu, ktoré už bolo ošklbané pravdepodobne rysom.

6b, Pes vypracoval 22 hodinovú 80 m dlhú stopu, na konci ktorej bola už zhasnutá jelenica

6c, Pes bol poslaný v ako kontrolný pes na preverenie práce 4a. V čase nasadenia išlo o 22 hodinovú stopu jelenice poranenej kalibrom 243 W. Vypracovali 2000 m na remeni. V potoku zodvihli zaľahnutý kus a pes ho duril ďalších 3 000 m. Po tom ako sa Britovi nepodarilo kus zastaviť bol vyhlasený za nedohľadateľný.

6d, Pes bol poslaný ako kontrolný vzhľadom na lokalizáciu na preverenie práce 5a. Na remeni vypracovali 3 000 m, druhú polovicu dráhy bez znakov. Poranenie bolo prehlásené za ľahké a kus za nedohľadateľný.      

   V sobotu boli psi na základe žrebu odskúšaní na disciplíne posliedka s odložením a potom pracovali  na umelých stopách. Špecifikom Spišského pohára je, že štatút súťaže umožňuje ohodnotiť psa aj ako oznamovača, hlasitého oznamovača, alebo hlásiča na základe oznámenia vodičom, za čo získava oproti vodičovi plusové body.   

   Práce na umelej stope:

                                                   Nájdenie nástrelu         Čas vypracovania stopy    Nájdené znaky

1.       Jakub Bašista                   1 min 12 sek                          14 min                               2

2.       Igor Valent                                   37 sek                          17 min                              2

3.       Rafal Malec                      2 min 17 sek                            9 min                               3

4.       Karol Divok                       2 min 14 sek                          21 min                               2

5.       Michal Berežný                1 min 23 sek                          nedošiel                            1

6.       Slavomír Kocik                             31 sek                          15 min                               3

 

   Víťazom 7. ročníka Spišského pohára v Novoveskej Hute v I. cene, s počtom bodov 360 a titulom CACT sa pes Brit spod Gurovky s vodičom Igorom Valentom.                                                                                     

   Záverom by som chcel poďakovať priateľom z regiónu Spiša, že ako je už tradíciou, zorganizovali skúšky farbiarov na špičkovej úrovni. Bez veľkých gest vytvorili veľmi srdečné a prajné prostredie, kde dobrá pohoda a nálada gradovala až do záverečného vyhodnotenia a posedenia. A túto atmosféru si mohli vychutnať aj účastníci chovného zvodu, ktorý bol súčasťou tohto podujatia. Nechcem a nebudem spomínať mená všetkých organizátorov, ktorí tomu dali všetko, aby som na niekoho nedajbože nezabudol, ale nech mi odpustia, musím osobitne poďakovať Ľubovi Tekelymu a jeho šarmantnej manželke Beate, ktorí boli dušou a hybnou silou celého podujatia.

      Ďakujem vodičom za vystupovanie a podané výkony a rozhodcom za nenápadnú a poctivú prácu. Zvlášť chcem poďakovať nášmu priateľovi Milanovi Ilašovi a jeho pani manželke. Aj napriek zdravotnému hendikepu nám pomohol s posudzovaním, rozdával dobrú pohodu a bol naším mentorom.        

                                                                                                                  Ľudo Pitoňák

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:274 | Celkom: 930096 | Online: 2