.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Priebeh  XXXII. ročníka  Skúšok farbiarov o pohár SPZ

Zemlínska Šírava – Lúč, penzión Dolina

15.10.2015 Štvrtok

Výbor KCHF 12:00 – 16:30 správa pre zasadanie ISHV

14:00 – zraz rozhodcov 

14:30 – v Jovse Kladenie stôp – vedúci umelých prác p. Vataha s personálom + rozhodcovia

               Našľapaných 5 stôp na prvý deň skúšok

18:00 – 20:00 zraz vodičov

19:00 – porada rozhodcov – hl.rozhodca určil rozhodcovské dvojice:

1.      Ing. Tomko, Soročina (posliedka s odložením a umelé stopy) k nim kooptoval J. Bulla na

          výpomoc 

2.       Porubčanský, Soták

3.       Hudač, Maruščák

4.       Smrek, Fako

5.       Jurský Sabol 

hlavný rozhodca rozdal rozhodcom : vytlačené záznamy rozhodcov, postrelové listy

 

20:30 Losovanie štartových čísel vodičov:  

 1.  Peter Polák, Pohorelá – BF FLÓRA spod Oblíka

 2.  Viktor Chromý, Chlmec – HF IRMA Minas Ithitien

 3.  Ing. Ľudovít Pitoňák, Kráľova Lehota – HF IRA od Dlouhého Rybníků

 4.  Igor Valent, Levoča  – BF Brit spod Gurovky

 5.  Slavomír Kocík, Kamienka – BF FATRA z Púčikovho dvora

 6.  Jozef Mikulaj, Dolný Kubín – BF EROS Genéza

 7.  Ing. Ľubomír Kmeťo, Tekovská Breznica  – BF BRITA z Petrovskej doliny

 8.  Róbert Fraňo, Slovenská Ľupča – BF HUGO z Liptovských Revúc  

 

16.10.2015 Piatok

   8:00 Slávnostné otvorenie skúšok – trubačmi

Nastúpení vodiči, rozhodcovia hostia Ing. Jozef Jursa CSc., prezident Slovenskej kynologickej jednoty, Ing. Marián Konečný, vedúci odboru poľovníckej kynológie SPK a SPZ

Usporiadatelia – VJ a mejtky SR š.p. Pliešovce, OZ Kamenica nad Cirochou

zástupca riaditeľa – Ing. Marián Hojdan, ved. um.prác - Ing Lukáš Vataha, 

ved. prác prirodzených – Ing. Štefan Rak

Predseda OPK Humenné – Ing. Pavol Zaťko

Členovia kynologickej komisie OPK Humenné – predseda Pavol Jevčák        

Veterinárna služba: MVDr. Marián Niemiec a ďalší ...

  

Otvorenie skúšok s privítaním účastníkov - Ing. Marián Hojdan, zástupca riaditeľa OZ

Veterinárnu kontrolu vykonal  MVDr. Marián Niemiec

Hlavný rozhodca, MVDr. Tibor Želtvay – predstavenie vodičov a psov,

losovanie – piatich umelých stôp a dvoch prirodzených dohľadávok z večera 15.10. 

                      umelá č. 1.  S. Kocík      

                      umelá č. 2.  P. Polák

                      umelá č. 3.  I. Valent

                      umelá č. 4.  Ing. Ľ. Kmeťo

                      umelá č. 5.  V. Chromý

Prirodzená dohľadávka č. 1 (jelenica - VJ Kamienka) Ing. Ľ. Pitoňák – rozhodcovia Soták, Porubčanský

Prirodzená dohľadávka č. 2 (jelenica – VJ Iľovnica) R. Fraňo – rozhodcovia Smrek, Fako    

 

9:00 odchod na práce – umelé stopy Správa Jovsa, dohľadávky – Voj. Lesy

Hudač, Maruščák boli pridelení na výpomoc k umelým stopám – posliedku s odložením

Ostatní vodiči a rozhodcovia čakajúc na hlásenia dohľadávok

 

14:30  v Jovse Kladenie stôp – vedúci umelých prác Ing. Vataha s personálom + rozhodcovia, našľapaných 3 stôp v druhý deň skúšok

19:00 porada rozhodcov – zhodnotenie prác na umelých stopách – viď.“ Výsledková listina“

           Zhodnotenie prác  na umelých stopách a posliedky s odložením: 

150 b. Kocík (3 znaky)  a Valent ( 1 znak)

145 b. Polák (3 znaky)

130 b. Kmeťo (1 znak) – rozhodcovia hodnotili túto dvojicu ako najlepšiu – súhra vodiča so psom jak pri posliedke, na nástrele, aj pri ukončení, kde prvý čas na stope bol niečo cez 10 min a vodič so psom (mal 1 znak) sa žiadal nezapočítať čas a šiel späť hľadať posledný znak na ležovisku, znak nenašiel.

75 b. Chromý (2 znaky) – vodič so sukou nedošiel k zveri  v časovom limite do 60 min.     

 

 Dohľadávka č. 1 jednoznačne potvrdená, netrafená zdravá zver – overenie nástrelu HF sukou Ing. Pitoňáka, po ňom kontrolným psom, sukou BF J. Mikulaja – rozhodcovia našli strelu v pníku (strelec jelenicu podstrelil)

                                                                                                                              

Dohľadávka č. 2 vodič s rozhodcami prešli po stope s veľmi malým množstvom farby,  psa dva krát vypustili avšak pes podľa GPS jelenicu nezadržal, prešli 2900 m a pes 3500 m, podľa rozhodcov predpokladaný ľahký svalový štraich

 

20:45 nahlásenie 4 postrelových prác – losovanie:

Dohľadávka č. 3 (Hanušovce – jelenica) vylosoval Ľ. Kmeťo – rozhodcovia Hudač, Maruščák

Dohľadávku č. 4 (Voj.Lesy –diviak) vylosoval S. Kocík – rozhodcovia Porubčanský, Soták

Dohľadávku č. 5 (PZ Kamienka – jelenica) vylosoval I. Valent – rozhodcovia Sabol, Jurský

Dohľadávku č. 6 (VL Kamienka – jelenica) vylosoval P. Polák – rozhodcovia Smrek, Fako

 

17.10.2015 Sobota  celodenný dážď

 

8:00 nástup vodičov a rozhodcov,  losovanie troch umelých stôp

umelá st. č. 6.  R. Fraňo      

umelá st. č. 7.  J. Mikulaj

umelá st. č. 8.  Ľ. Pitoňák

 

8:20 odchod na práce podľa vylosovania – na umelépráce k rozhodcovsej dvojici Soročina Tomko bol kooptovaný Jozef Bulo

10:00  nahlásenie dvoch ranných postrelov

11:30 návrat z prir.dohľadávky č. 3 Ľ. Kmeťa – úspešná – zver uhynutá dohľadaná do 400 m 

12:30 po návrate R. Fraňa z umeleje práce bol s rozhodcovskou dvojicou Hudač, Maruščák vyslaný na ranný postrel - dohľadávku č. 7 (Svetlice – jelenica)

12:50 návrat z prir.dohľadávky č. 4 S. Kocíka – úspešná – zver uhynutá dohľadaná do 400 m 

13:15 po návrate J. Mikulaja z umeleje práce bol s rozhodcovskou dvojicou Porubčanský, Soták vyslaný na ranný postrel - dohľadávku č. 8 (Osadné – jelenica), kontrolný pes Ľ. Kmeťa.

 

17:00 porada rozhodcov zhodnotenie – viď. výsledková listina

   

      Ľ. Kmeťo - dohľadávka č. 3 v III.c.

      S. Kocík - dohľadávka č. 4 v III.c.  

      I. Valent – dohľadávka č. 5 - zver zhasnutá do 70 m dohľadávka nehodnotená

      P. Polák – dohľadávka č. 6 zver nedohľadaná, vodič vrátil po 250m suku na nástrel, suka v inom smere, znova ju  vrátil a tretí krát, stopovala v inom smere bez znakov, rozhodcovia v hustom daždi zhodnotili jelenicu za nedohľadateľnú

R. Fraňo – dohľadávka č. 7 zver zhasnutá do 100 m - dohľadávka hodnotená 0

Ing. Ľ. Kmeťo  - dohľadávka č. 8 zver  nájdená zhasnutá rozhodcom (P.Sotákom) pred príchodom k nástrelu – dohľadávka nehodnotená

 

18:00 Ukončenie XXXII. ročníka skúšok Farbiarov o pohár SPZ slávnostný nástup pri výrade (v tme) ohne pre silný dážď nehoreli -  MVDr. T. Želtvay zhodnotil úroveň a jednotlivé práce, poďakoval rozhodcom, vodičom, usporiadateľom a vyhodnotil poradie - za pomoci trubačov vyhlásil víťaza

Ing. Marián Hojdan, zástupca riaditeľa OZ poďakoval všetkým za odvedenú prácu a skúšky uzavrel s odovzdaním štafeta na XXXIII ročník SF SPZ

 

19:00 Slávnostná večera

Ing. L. Druska – poďakoval usporiadateľom a pripomenul skúšky farbiarov o pohár SPZ spred 20 rokov, keď víťazom sa stal p. Miroslav Fako, rovnako pripomenul II. miesto vodiča Jožka Sabola z regiónu na MFK v Liptovskom Jáne.

 

MVDr. Želtvay – vykonal oficiálne vyhlásenie výsledkov a spolu s Ing. Druskom odovzdali diplomy, hodnotné ceny a dary podľa poradia – víťaz obdržal guľovú zbraň ktorú venoval  M-HUNT Čadca, ostané ceny sponzorovali Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce OZ Kamenica n. Cirochou, Poľ. potreby Vysočanský, GVP spol. s.r.o. Humenné, Prodrev Slovakia s.r.o., Výchor s.r.o., Viliam Čerhyt, Poľovnícke potreby Hunters

 

Po slávnostnej večeri – tanečná zábava

18.10.2015 Nedeľa

Po raňajkách rozlúčka a odchod so želaním šťastného návratu domov.

Spracoval: MVDr. Tibor Želtvay – hlavný rozhodca                                       Fotogaléria

                                                                                                             

                                                               

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:290 | Celkom: 930112 | Online: 4