.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

MEMORIÁL FRIDRICHA KONRÁDA

XV. ročník – Zvolen  15.-19. 10. 2014

 

MFK sa uskutočnil v mekke Slovenského lesníctva vo Zvolene. Hlavné centrum bolo v hotely  POĽANA. Posliedka a umelé stopy pri Obci Sása. Na prirodzené práce sa pri intenzívnom love chodilo od Domaniže po Veľký Krtíš a od Rimavskej Soboty po Nitru.

Zraz – 15.10.2014 sa zišlo 12 vodičov so svojimi psami z toho 8 zahraničných. Vylosovali si poradie v akom nastúpili na slávnostné otvorenie.  30 rozhodcov z 9 štátov vrátane Slovenska, boli rozdelený do 9 skupín. Jedna posudzovala umelé stopy a 8 skupín prirodzené práce.

Skupina č. 1.                                      Skupina č. 2.                                      Skupina č. 3.

František Vrlík SK                            Tibor Púčik – Sk                                Branislav Porubčanský – SK

Csaba Babaly – HU                         Radoš Burnik – Sl                            Franz Dal Ponte – CH    

Helmuth Schadl – DE                      Osvaldo Valtolini – IT                        Serena Donini – IT

 

Skupina č. 4.                                      Skupina č. 5.                                      Skupina č. 6.

Ján Maruščák – SK                          Martin Lipták – SK                          Marek Sirotný – SK

Tadeusz Wojcik – PL                      Igor Valent – SK                              Jahannsen Kober – A

Jiří Skácil – CZ                                    Paul Miehlich – DE                     Jurg Hartman – CH

 

Skupina č. 7.                                      Skupina č. 8.                                      Skupina č. 9.

Martin Jánošík – SK                        Ladislav Varvařovský – CZ           Ladislav Kardhordo – SK

Bojan Deberšek – SL                     Ján Meliško – SK                             Ferdinand Hlinický – SK

Kárl – Heinz Spissinger – DE        Stanislav Kubanda – SK                Wojciech Gawlas - PL      

 

1.       Posliedka s odložením

              Posliedku s odložením zvládli všetky predvedené psy v hodnotení známkou 4.

2.       Umelé stopy

Deväť farbiarov vypracovalo v celej dĺžke a tri nedošli ku kusu v stanovenom limite, čiže boli hodnotené známkou 0.

3.       Prirodzené stopy

 

I.                    EFRA BF – vodič Moreno Olcelli, Taliansko

Mal možnosť pracovať na prirodzených stopách daniela 12 hod. starej. Na nástrele sa našla farba a kus kosti. Suka daniela nedohľadala a bola hodnotená známkou 0. Rozhodcovská skupina považovala poranený kus za dohľadateľný. Posliedka známka 4, na umelej stope nedošli v limite 60 min. ku kusu. Spolu 60 bodov – 12 miesto.

 

II.                  FATA Vrátna dolina BF – vodič Andrzej Filipiak, Poľsko

Suka bola tri krát nasadená na prirodzenej stope z toho raz ako kontrolný pes. Dohľadala jelenča na stope starej 4-12 hod. nad 400 m. Výborná posliedka a druhý najlepší čas plus 3 znaky nájdene na umelej stope im priniesli 330 bodov v III. cene a celkovo druhé miesto v poradí.

 

III.                VILO Fatra BF – vodič Henrik Manfred Schubert, Rumunsko

Pri prvom nasadení na 12 hod. starú stopu, nedohľadal jeleňa, ktorého rozhodcovia vyhlásili za dohľadatelného. Bol hodnotený známkou 0. Na umelej stope našli 2 znaky  avšak stopu nevypracoval v časovom limite. Získal 70 bodov a umiestnil sa tak na desiatom mieste.   

 

IV.                CYLA Liptal BF – vodič Jozef Mihálik, Slovensko

Na stope staršej ako 12 hod. dohľadala jelenča, ktoré bolo asi 350m od nástrelu strhnuté a načaté medveďom. Nakoľko na umelej stope nenašiel žiadny znak, celkové hodnotenie nemohlo byť lepšie ako v III. cene. Vodič už nelosoval o ďalšie práce na prirodzených stopách ale prenechal možnosť pre tých, ktorý mali ešte šancu zabojovať o lepšie umiestnenie. Celkovo získal 220 bodov v III. cene a piate miesto.

 

V.                  JUDY vom Millitzer BF – vodič Csaba Vajda, Maďarsko

Po dobre zvládnutej posliedke na remeni a umelej stope, kde našiel 1 znak bol vodič požiadaný, či je ochotný isť prekontrolovať prirodzenú stopu na daniela, ktorého nedohľadala suka EFRA z talianským  vodičom.  JUDY s vidičom daniela nedohľadala a bola hodnotená známkou 0, nakoľko kus rozhodcovia prehlásili za dohľadateľný.

Na druhý deň nebolo maďarskému vodičovi umožnené losovanie na prirodzených prácach. Vodič spolu so zástupcom maďarského klubu podali protest hlavnému rozhodcovi. S odôvodnením, že boli nespravodlivo vylúčení z možnosti pokračovať na prirodzených stopách. Išli ako druhý pes na stopu z dôvodu aby sa zver dohľadala. Nikto im nepovedal, že môže byť hodnotený známkou 0. Boli presvedčený, že iba na prvú stopu musia dať súhlas po vypracovaní umelej stopy v ten istý deň. Ako druhý kontrolný pes, je to ich povinnosť z humanitárnych dôvodov. Že nie je spravodlivé, ak jedného psa hodnotíme na čistej stope a druhého na tá istá roznesená a rozchodená stopa psom, rozhodcami a korónou. Požiadali o umožnenie ak to bude možne, pracovať na stope ako prvý.  

Protest bol hl. rozhodcom prijatý a prekonzultovaný na porade rozhodcov.  I keď, väčšina rozhodcov bola proti, hlavný rozhodca zrušil nulu na kontrolnej práci maďarskému ale pre objektívnosť aj švajčiarskému vodičovi. A umožnil im na tretí deň pracovať na prirodzenej stope. Vodič so sukou pracovali na stope staršej ako 12 hod. muflónky, kde mali tri nasadenia a zakaždým šli iným smerom. Celkové hodnotenie 110 bodov, deviate miesto.    

 

VI.                FRANKA vom Hagle HF – vodič Christoph Hitz

Prvé nasadenie na stopu danielky starú nad 12 hod. úspešne absolvovala a danielku našla v agátovej húštine asi 40m od nástrelu. Pre krátkosť stopy táto práca nebola hodnotená. Na stope jelenice vo vojenských lesoch, ktorá nebola dohľadaná. Rozhodcovia posúdili za nedohľadateľnú pre málo znakov na nástrele, ktoré by svedčili o jej poranení. Posledný deň po úspešne zvládnutej posliedke pracovala na umelej stope, ktorú do časového limitu nevypracovala. Celkové hodnotenie 60 bodov, jedenáste miesto.  

 

VII.              DAROS Vrátna dolina BF – vodič Ing. Peter Chrúst, Slovensko

Najrýchlejšie vypracoval umelú stopu za 18 min. našiel všetky tri znaky a perfektne zvládli aj posliedku na voľno. Po 3 nasadeniach bola prvá práca nehodnotená z dôvodu chybného výstrelu. Druhá práca bola dohľadaná jelenica ale pre krátkosť stopy nebola hodnotená. Tretia práca postreleného jeleňa bola úspešná na stope staršej ako 12 hod. nad 400 m dlhej. Celkove hodnotenie 390 bodov v III. cene. Prvé miesto a Víťaz MFK 2014.

 

VIII.            FIDA spod Oravského hradu BF – vodič Marián Bernáth, Slovensko

Výborne zvládnutá posliedka s nájdenými troma znakmi na umelej stope. Dvojica pracovala dva krát ako kontrolný pes a to na danielčati, ktorého stopa bola nad 12hod. stará, do 400m dlhá. A na danielovi, kde bola nasadená už ako tretia v poradí na stopu 40 hod. starú. S tým, že ak nebude úspešná, nebude hodnotená známkou 0. Čo sa aj stalo. Tretia dohľadávka bola na 4 hod. starej stope jeleňa, ktorý v čase zásahu stál pri čriede asi 20 ks holej. Sučka po overení nástrelu, kde sa nenašli žiadne znaky prešla asi 1,5 km na čo sa vodič rozhodol vrátiť a od nástrelu preveriť správnosť postupu suky, ktorá to tou istou trasou opätovne potvrdila. Pri dôjdení k mladine sa v poraste nachádzalo niekoľko kusov jelenej zveri. Tá nechcela z mladiny ujsť, preto vodič suku odložil a sám z mladiny vyhnal zver. Potom sa vrátil späť po stope a zase pokračoval cez mladinu v dohľadávke. Po prejdení asi 2,5 km povedal, že končí s dohľadávkou, že kus je chybený alebo veľmi slabo poranený. Rozhodcovia s ním súhlasili a dohľadávku ukončili. Chceli si však ešte raz podrobnejšie preveriť nástrel. Vodič šiel s nimi a sučka začala znovu ísť po tej istej stope tretí krát. Pri druhom znaku, ktorý si vodič označil papierom sa suka zalomila v pravo a po chvíli našiel farbu, ktorú ukázal aj rozhodcom. Išlo o čerstvú farbu.

Vodič suku vypustil na durenie ale dostrelil nie jeleňa ale jelenicu, ktorá bola zasiahnutá do zadného stehna. Vstrel bol o veľkosti 2 eurovej mince. Rozhodcovia odmietli túto prácu hodnotiť z dôvodu, že nebolo nájdené ležovisko so starou farbou ale jelenicu museli vyrušiť pri hľadaní jeleňa a suka našla a sledovala stopu menej ako 4 hod. starú.

Do hodnotenia bola zarátaná dohľadávka danielčaťa. Celkovo 285 bodov v III. cene a štvrté miesto.

IX.                BRISCA vom Bayerwald BF – Vodič Tassilo Schmidt, Nemecko

Pracovala na stope jelenčaťa do 400 m staršej ako 15 hod. Spolu s dobre zvládnutou umelou stopou a posliedkou jej to vynieslo III. cenu  a Tretie miesto v poradí. 

 

X.                  BRYTA z Vodických pramenu BF – vodič Jaroslav Jurský, Slovensko

Prvý deň bola suka nasadená na stopu poranenej danielky na zadný beh viac ako 12 hod. starú. Na nástrel neboli nájdene žiadne znaky poranenia a ani po overení touto sukou a kontrolným psom sa kus nepodarilo dohľadať. Pravdepodobne šlo o chybený kus. Druha práca bola na poranenom danielovi, kde už síce farba bola ale ani tu nebola suka úspešná. Kontrolný pes tiež daniela nedošiel. Umelú stopu a posliedku mali zvládnutú výborne a to im prinieslo 170 bodov a šieste miesto.   

 

XI.                HAKY od Dlouheho rybníka HF – vodič Ing. Jiři Kadera, CZ

Suka bola nasadená na stopu poraneného jeleňa na zadný beh 17 hod. starú. Na nástrele bola nájdená svalovina a špiková kosť bez farby (celú noc pršalo). Jeleňa sa napriek prejdenej vzdialenosti cca 3000 m nepodarilo dohľadať. Bol hodnotený známkou 0. Na umelej stope našli tri znaky a po zvládnutej posliedke získali 150 bodov a celkovo ôsme miesto.        

 

XII.              PIRO vom Pfinesberg BF – vodič Roger Marti, CH

Pes bol nasadený na 22 hod. starú stopu jeleňa ako kontrolný pes po českom psovi. Po prejdení tej istej stopy ako pes pred ním, odbočil doprava a po 200 m bol vypústený na durenie. Po 9 min. sa pes vráti a bol opätovne nasadený na stopu, kde vypracoval cca 500 m a pre tmu bola dohľadávka ukončená. Na druhý deň pokračoval znova ale práca bola ukončená v mieste, kde skončil aj prechádzajúci pes. Na umelej stope našli dva znaky a po úspešnej posliedke získali 160 bodov a siedme miesto.

Boli podané dva protesty. Jeden už spomínaný od maďarského vodiča a druhý písomná požiadavka dvoch nemeckých rozhodcov aby bol maďarský pes JUDY vom Militzer diskvalifikovaný z dôvodu, že chovná stanica ani rodokmeň nemá pečiatku ISHV a chovateľ sa zaoberá obchodovaním s farbiarmi. Táto požiadavka bola zo strany usporiadateľa zamietnutá s odôvodnením, že suku na MFK nedelegoval Militzer ale oficiálne maďarský klub  farbiarov, ktorý je členom ISHV. A v rodoknemi je pečiatka maďarského klubu. Musia si to vyriešiť nemecký klub keďže Militzer pochádza z nemecka a maďarský klub, ktorý suku delegoval.              

 

Memoriálu sa zúčastnilo 30 rozhodcov a 12 farbiarov. 10 BF a 2 HF. Za tri dni mali možnosť preveriť 20 nástrelov, na ktorých bolo 26 nasadení vrátane kontrolných.

Všetky farbiare mali možnosť pracovať na prirodzenej stope staršej ako 12 hod.

Dobre zazverené revíri s množstvom zveri umožnili dostatočný počet nasadení na dohľadávku. Podmienky pre dohľadávku boli čiastočne sťažené dažďom a množstvom čerstvých stôp a unikajúcou zdravou zverou pri dohľadávani.

Z 12 umelých stôp bolo úspešne vypracovaných 9 a 3 neboli vypracované do časového limitu.

Boli podané dva protesty, z ktorých jeden bol prijatý a druhý sa bude dodatočne riešiť na úrovni klubov ISHV.

Z nich vyplynulo, že v blízkej budúcnosti treba v skúšobnom poriadku doriešiť ako celkovo hodnotiť psa, ktorý na prvej prirodzenej stope bude hodnotený v cene a pri ďalšej prirodzenej práci dostane 0.

Doriešiť a definovať hodnotenie kontrolného psa. Možno by bolo lepšie, keby kontrolných psov robili už overené a skúsene psy. Ktoré by boli mimo skúšok.   

Kvalitu zúčastnených psov môžem hodnotiť ako priemernú. Zdá sa, že niektoré psy majú problém so stopami staršími ako 12 hod. a niektorým robí problém dohľadávať v silne zazverenom revíri.

 

Chcem poďakovať rozhodcom za prácu, ktorá trvala niekedy do večera a za objektívna posudzovanie psov. Organizátorom za dobre zvládnutú organizáciu XV. ročníka MFK Ing. Miroslav Stanovský, Ing. Brodnianský, Ing. Galo

Poďakovanie: OLZ Kriváň s riaditeľom Králom

-          VL Pliešovce

-          Mestské lesy

-          PS Ľubo

-          LF Zvolen

-          Trúbačom

-          OPK Zvolen

-          Hotel Poľana

A mnohým ďalším nemenovaným, ktorí sa na úspešnom priebehu MFK zaslúžili.

Zaujimavosti: našli sa dva úhyny jeleňov a dva zhody.

V sobotu sme boli požiadaní o pomoc pri dohľadaní jeleňa v jednom združení, ktorého postrelil hosť. Údajne je postrelený na mäkko. Vyzval som viacerých vodičov a ujal sa toho Ing. Chrúst s víťazom MFK Darosom Vrátna dolina. V nedeľu išiel z hotela Poľana na dohľadávku s Darosom na 20 hod. starú stopu, kde po celej dĺžke cca 1,5 km nenašli ani kvapku farby a doviedol vodiča k už zhasnutému jeleňovi. Tým nie len prekvapil domácich a strelca, ktorý mal veľkú radosť ale potvrdil, že víťazný pohár je v správnych rukách. Aká bola satisfakcia pre Petra? Keď prišiel k nemu  starý horár a povedal mu, že za 40 rokov poľovníckej praxe som takú dohľadávku nevidel.     

 

Účastníci sa zišli v centre slovenského lesníctva. Zástupcovia 8 štátov so svojimi 12 zverencami. Reprezentovali po jednom zástupcovi z česka, maďarska, nemecka, poľska, švajčiarska, rakúska, talianska, rumunska a 4 zo slovenska. Posudzovalo 30 rozhodcov z 9 štátov, ktorí boli rozdelení do 9 skupín.

Hlavný rozhodca

Tibor Gešvandtner

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:283 | Celkom: 930105 | Online: 4