.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

  XXII.ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE  FARBIAROV S  MEDZINÁRODNOU  ÚČASŤOU O PÚTOVNÚ CENU ČMMJ

 

                                                                                             HRADIŠTE,  22. - 26. X.2014

  

       XXII. ročník sa konal vo vojenskom výcvikovom priestore Doupov- Hradište.

Účastníci : Zástupcovia 4 štátov sa zišli v  Kyselke, neďaleko Karlových Varov v hoteli    Na Špici. Česko reprezentovalo 7 psov a  po jednom z Maďarska, Poľska a Slovenska, ktoré reprezentoval vodič Tibor Važan s BF Bella z  Babinej Hory a rozhodca Tibor Gešvandtner.

           Štartovné číslom 1. si vylosoval  náš zástupca. Prvý deň pracoval  na stope   jelenice sika, ktorú na 50 m dohľadal. Prácu pre krátkosť stopy   rozhodcovia nehodnotili.  Celkové za prvý deň vodiči dohľadali  3 kusy a štvrtý bol vyhlásený za nedohľadatelný.

Večer po porade rozhodcov usporiadali prezentáciu  poľovného revíru  Hradište, ktorý sa rozprestiera na vyše 35 000 ha, s ročným odstrelom 4 320 kusov raticovej zveri, najmä diviačej, jeleňov sika a europského, slabšie zastúpenie je srnčej , muflonej  a danielej zveri . V roku  2014 v priestore tokalo okolo   25 kohútov tetrova holniaka . Usporiadatelia vyzdvihli, že v tomto revíri má veľký význam   dobré pracujúci farbiar na dohľadavanie raticovej zveri.

      Na druhý deň náš zástupca dostal  dve práce.  Najskôr dohľadával na krátku vzdialenosť  jelenicu a potom bol nasadený ako kontrolný pes na jeleňa, ktorého nedohľadal. Kedže ďalším kontrolným psom bol kus nájdený, oba predchádzajúce psy boli ohodnotené známkou  nula na prirodzenej stope.

Večer usporiadatelia oboznámili účastníkov s výsledkami  monitoringu za pomoci GPS  u jelenej zveri a jeleňa siku, ktoré  sa medzi sebou krížia - ruja u europského sa predlžuje   a siku urýchľuje, čím sa obdobie ruje približuje a navzájom prekrýva. Čím je jeleň starší, znižuje sa jeho priestorová aktivita . Jeden jeleň obchádzal na rujovisko po tri roky vždy na deň a hodinu presne.

Jelenia zver vyvíja najväčšiu aktivitu  medzi 17 – 20 hod. Od začiatku loveckej sezóny po koniec sa stáva nočnou zverou.

     Na ďalší deň na umelej stope po vypustení Bella nedošla ku kusu. Zo stopy, oznamovania a správania sa pri zveri bola ohodnotená známkou nula, celkové 100 bodov  a obsadila desiate miesto.  Veľké sklamanie pre vodiča, ktorý si nevedel výkon suky vysvetliť.

Ja so mal možnosť hodnotiť jednu prácu, ale pre krátkosť nebola hodnotená.

Víťazom sa stal Ladislav Vavrarovský so sukou ENDY z Třitrubeckého polesí  HF s počtom bodov 400 v I. cene a získala titul CACT.

Súčasťou skúšok bol chovný zvod, na ktorom bolo predvedených  8 jedincov, s ktorých 1 neprešiel pre nadmernú výšku. Súťaž sa uskutočnila vo veľmi dobré zazverenom revíri s dostatkom prirodzených prác vo výbornej priateľskej atmosfére a pre mňa osobne  v dobre známom prostredí, v ktorom som pre 40- tími rokmi strávil dva roky ako vojak ZVS.

 

   

                                                                    Tibor Gešvandtner

 

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:276 | Celkom: 930098 | Online: 4