.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

IX. ročník Memoriálu im.Ks. Benedikta Gierszewskiego

 

            V dňoch 7. – 10.novembra 2014 sa uskutočnili medzinárodné skúšky farbiarov – Memoriál im. Ks. Benedikta Gierszewského (ďalej iba MBG) – skúšky v štátnych lesoch Stobrawskich, nadlesníctva Klucbork (Zarzad Okregowi w Opolu). Už po deviaty krát sa tradične týchto skúšok zúčastnili aj zátupcovia zo Slovenska. Klub chovateľov farbiarov delegoval vodiča Róberta Fraňa so psom bavorským farbiarom HUGOM z Liptovských Revúc a rozhodcov Ing. Ladislava Druska a Tibora Želtvaya. Nakoľko Laco Druska na skúšky nemohol z vážnych dôvodov vycestovať, nahradil ho Karol Smrek.

            Po príchode do Bogacici v piatok 7. 11. bola v hoteli, v mieste ubytovania porada rozhodcov a po nej predstavenie vodičov, rozhodcov. Okrem poľských vodičov sa skúšok MBG  zúčastnili vodiči zahraničných klubov so psami Nemecka, Švajčiarska, Maďarska, Čiech a Slovenska.

Prihlásení zástupcovia rakúska, vodič so psom a rozhodca sa ospravedlnili.  

Český klub reprezentoval Miroslav Prhlík s HF AR ze Lniště, nemecký BGS klub Sebastian Lerch s BF OSCAR von Nierplitztal, Švajčiarsky klub Klaus Lauber s BF LUNA Pellizzato, maďarský klub Róbert Horváth s HF Törösi  Erdőjáró ÁLMOS a traja poľskí zástupcovia Marcin Kunikowski s BF DAISY z Brzozowej Akacii, Rafal Malec s BF CANTO z Ivetkinho dvora a Gregorz Sek s BF ERGO Zimni Trop. V predvečer dohľadávok sa vykonalo aj losovanie štartových čísel. Osem vodičov losovalo tradičným poľovníckym spôsobom, prípitkom z pohárika, na spodku, ktorého bolo štartové číslo. Robo Fraňo si vylosoval č. 6. V príjemnej atmosfére po večeri sa zmenilo počasie na dážď, ktorý v oblasti skúšok sprevádzal všetkých účastníkov po celý nasledujúci deň. 

            Ráno slávnostné otvorenie MBG vykonal prezident klubu Jan Knierznovski. Hlavný rozhodca Wojtek Galwas informoval o honoch na zver, na ktorých okrem domácich poľských poľovníkov sa zúčastňuje vyše 150 zahraničných poplatkových lovcov,  ktorí poľujú na viacerých miestach v okolí. Potom dal losovať 4 nahlásené postrely z predošlého dňa. Náš vodič si vylosoval č. 1, a tak spolu s rozhodcami Karolom Smrekom a poľským kolegom Pawlem Bocianowskim šli dohľadávať jeleňa. Ostatní losovali diviakov v rôznych lokalitách. Druhý slovenský rozhodca Tibor Želtvay spolu s maďarským rozhodcom Bélom Marótim bol pridelený na maďarského vodiča Róberta Horvátha s hanoverským farbiarom Törösi  Erdőjáró ÁLMOS. Táto dvojica v minulosti  absolvovala vyše 150 úspešných dohľadávok a v r. 2013 vyhrala skúšky v Kaszó v I. cene, kde hanoverák duril laň do jazera, kde ju plávajúcu držal až do dostrelenia.

            Na nástrele HUGO z Liptovských Revúc nenašiel žiadne znaky.Šiel ráno, na 24 hod stopu ako kontrolný pes po domácom psovi, ktorého vodič tvrdil, že jeleň nebol zasiahnutý. HUGO vypracoval stopu bez nájdenia akýchkoľvek znakov rovnako ako pes pred ním až po oplôtok cca 450 m , potom už nemal záujem. Keď ho vodič vrátil na nástrel a donútil stopovať, zopakoval stopu rovnako. Potvrdil, že jeleň nebol postrielaný.  Popoludní bola nášmu Robovi pridelené práca - prasa postrielané v hone pred 6 hodinami. Na nástrele HUGO našiel kúsky sádla a podľa sfarbenia vodič usudzoval, že ide o vnútorné sádlo viac pofarbené ako vonkajšie podkožné. Pes držal stopu dlho bez znakov, až po cca 150 m našiel farbu, ktorá potvrdila správnosť a potom po ďalších 100 m ukázal väčšie množstvo farby. Asi po 480 m stopovania od nástrelu Robo upozornil rozhodcov, že zbadal pohyb prasaťa, ako vychádzalo z potoka, načo so súhlasom arbitrov vypustil HUGA na durenie. HUGO duril hlasito, avšak asi po krátkej chvíli stíchol. Potom asi po minúte ticha sa už znova ozýval hrubším hlasom a držal prasa až do príchodu vodiča a rozhodcov. Na to ho Robo dostrelil. Celá dĺžka prace bola podľa GPS bola 910 m, práca na remeni 480 m, durenie a stavanie 430 m. Za prácu podľa poľských kritérií bol zhodnotený v I. cene s počtom 95 bodov, za durenie dostal známku 3, za ostatné disciplíny – práca na remeni, stavanie, správanie sa pri zveri – dostal 4. Touto prácou slovenský zástupca MBG vyhral.

            V nedeľu poľského rozhodcu Pawla Bocianowského vystriedal u nás známi Jurek Sokol. Spolu s Karolom Smrekom tvorili rozhodcovskú dvojicu pre Roba Fraňa a HUGA. Ten  dohľadal už zhasnutú jelenicu po 1550 m stopovania na remeni, avšak táto práca, nemala durenie a stavanie, bola zhodnotená v II. cene a preto sa mu počítala do konečného poradia práca z prvého súťažného dňa. Popoludní bol HUGO nasadený ešte na ďalšiu už jeho štvrtú prácu postrelenej jelenice s kvapkou farby na nástrele, ale po viac ako 70 m ukázal viac farby a potom už pofarbenú stopu držal až do súmraku, keď kontrola farby sa stávala obtiažna a rozhodcovia usúdili nepokračovať v práci. Táto sa po označení zálomkom prenechalana na druhý deň na dohľadanie domácim poľským psom.

            Na skúškach počas dvoch dní naša dvojica dohľadala prasa a jelenicu. Okrem týchto prác na MBG mal úspešne ukončenú dohľadávku tiež poľský vodič Rafal Malec s BF CANOM z Ivetkinho dvora, ktorý  doľadal jelenicu, nemal možnosť duriť a stavať zver a preto mohol byť ohodnotený v III. cene s počtom 60 bodov. V prvý deň MBG v sobotu - 8 farbiarov pracovlo na 12 postrelových prácach a bola uspešná dodohľadávka Róberta Fraňa s HUGOM. Na druhý deň v nedeľu poľský a český psi pokračovali v prácach zo soboty, avšak neúspešne a počas dňa boli vodiči so psami vyslaní na ďalších 10 postrelov. Rovnako ani v nedeľu sa veľmi úspešnosť nezlepšila. Jelenicu dohľadal náš HUGO a tiež jelenicu poľský CANTO. Viac dohľadávok bolo na mladej diviačej zveri a táto po streľbe v honoch aj keď výrazne značí, zanecháva menej znakov, nakoľko poranenia nie sú závažné, sú povrchové  a čierna zver rýchlo uniká, je pomerne ťažko ju dôjsť. Ani jeden pes nedostal nulu, teda nebol diskvalifikovaný, alo proste nebolo šťastie. Ide o praktické dohľadávanie na poľovačkách v Poľsku.

            Slávnosté ukončenie skúšok po porade rozhodcov bolo vyvrcholením MBG. Po vyhlásení výsledkov hlavným rozhodcom, prezident klubu Jan Knierznovski Memoriál im. Ks. Benedikta Gierszewskigo zakončil. Upevnenie priateľských vzťahov medzi vodičmi, rozhodcami a poľskými hosťami boli posledným neoficilnym bodom tejto farbiarskej akcie. Tešíme sa na bubúcoročný jubilejný X. ročník. Na záver uvádzam rekapituláciu víťazstiev slovenských zástupcov na jednotlivých ročníkoch MBG.

 

III. ročník 2008 - Ľubomír Červenko – BF GERO Lesnícka lúka

IV. ročník  2009 - Branislav Porubčanský – CESY z Prameňov Turca

VII. ročník  2012 - Jozej Ďuriš – CIRA Vrátna dolina

IX. ročník 2014 -  Róbert Fraňo – HUGO z Liptovských Revúc              

 

MVDr. Tibor Želtvay

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:292 | Celkom: 930114 | Online: 7