.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Medzinárodné skúšky farbiarov 2013 Maďarsko.

 

                33. ISHV skúšky farbiarov sa konali v dňoch 7.až 10. novembra v Keszthely na brehu Balatónskeho jazera v Maďarsku. Týchto dohľadávok sa zúčastnilo 12 záprahov  členských klubov ISHV z celej Strednej Európy. Našu delegáciu tvorili Ing. Karol Chvála, Ing. Peter Grellneth, Ladislav Druska, poradcovia chovu Ing. Ľudovít Pitoňák a MVDr. Tibor Želtvay, Rozhodcovia Braňo Porubčanský, Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák. Tlmočníčka Kvetka Davidová. Slovenský KCHF reprezentoval víťaz vlaňajšieho MFK Paľo Sirotný so sukou BF - IVENA od Margarétky.

Rozhodcovské skupiny menoval hlavný rozhodca Andreas Nyul z Maďarska nasledovne:

1.       Bernd Schniedler Hirschm, Alfons Klamm Rak, Jakub Rudzinski PL, Király Atila Maď.

2.       Bernd Pickel Fra, Alfons Bilmeyer KBGS, Josef Klauser Švajč., Ozvári Zoltán Maď.

3.     Christian Rietz-Nause Hirschm., Braňo Porubčanský SK, Láďa Varvařovský CZ, Simon Pál Maď.

4.       Johanes Kobera Rak, Andreas Sudhoff Hirschm, Martin Aebi Švajč, Galamb Gábor Maď.

5.       Jung Jenö Maď, Christopfher Hitz Rak, Mauro Finco It.

6.       Kurt Kung Švajč, Burkus Ištván Maď, Pascal Lacroix Fr.

7.       Ján Maruščák SK, Christopher Misslani Fr, Per Christian Eversen Nor, Várga Aladár Maď.

8.       Radó Zoltán Maď, Dag-Arne Motre Nor, Ruedi Wyss Švaj.

9.       Thomas Gruber KBGS, Esio Albertini It, Peter Sladko Hirschm, Maroti Béla Maď.

10.   Torsten Buchholz KBGS, Franz Dal Ponte Švaj, Tadeusz Wojcik Pl.

11.   Wolfgang Reschitzeger Rak, Frank Hayer KGBS, Hans Reinert Hirschm, Monostori László Maď.

12.   Zbigniew Didoch Pl, Günther Johns Hirschm, Tibor Gešvadtner Sk. 

Vodiči z dvanástich klubov organizovaných v ISHV, z Nemecka kluby Hirschmann a KBGS, Francúzska, Švajčiarska, Talianska, Rakúska, Slovinska, Česka, Poľska, Maďarska, Nórska a Slovenska nastúpili na prezentáciu a vo štvrtok večer si vylosovali poradie, podľa ktorého pristupovali k losovaniu svojich prác. Pre odskúšanie všetkých psov boli zabezpečené práce v okolí do 100 km.

                Poradie vodičov po losovaní štartovných čísel:  

1.       Thomas Schneider s BF, Raiha von den Dreipappein, KGBS Nemecko

2.       Srecko Mumel s BF, Pero Lovski , Slovinsko

3.       Leopold Spanagl s HF, Elvis von der Brandschmiede, Rakúsko

4.       Denis Predobon s HF, Loreto, Taliansko

5.       Pavol Sirotný s BF, Ivena od Margaretky, Slovensko

6.        Pukanszki Zoltán s HF, Sághegyi Stamesz Léo, Maďarsko

7.       Erik Hiver s HF, Bjorr della Vallée della Hoville, Francúzsko

8.       Merete Sterk Hansen s BF, Walka von der Sauenhatz, Nórsko

9.       Ralf Lehnertz s HF, Nesi vom Wachodeltal, Hirschmann Nemecko

10.   Radek Haselöhrl s BF, Cezar z Novodomských bažin, Česko

11.   Krisztof Szafranski s BF, Bary Lesny Akord, Poľsko

12.   Samuel Gartner s BF, Ivy von der Hirschtränker, Švajčiarsko

       

         Po troch dňoch náročných dohľadávok bolo vyhlásené nasledovné poradie:

1.       Krysztof Szafranski, BF BARY Lesný Akord, I. cena 204 b. Poľsko.

2.       Radek Hasenöhrl, BF CEZAR z Novodomských bažin, I.cena 203 b. Česko.

3.       Ralf Lehnertz ,HF NESI vom Wachodeltal, I.cena 203 b. Nemeko HIRSCHMANN.

4.       Paľo Sirotný, BF IVENA od Margaretky, 156 b. II.cena KCHF Slovensko

 

Umiestnenie ďalších vodičov nebolo zverejnené.

Popis prác:

Krysztof Szafarski z Poľska: Po prvom dni hodnotený známkou 0. Kontrolný pes poranený kus dohľadal. Na druhý deň vypracoval stopu poraneného jeleňa v revíry Bökönyi  v I. cene 204 b.

Radek Hasenöhrl z Česka: Radek si vylosoval prácu na poranenej jelenici na predný beh, v Kazsó vzdialeného asi 80 km. Predviedol perfektnú prácu, dohľadávka viedla asi 6 km v náročnom teréne s durením a stavaním v I. cene 203 b. 

Ralf Lehnertz z Nemecka: Pracoval na poranenej jelenici na predný beh. Tu predviedol vynikajúcu prácu, ktorú posudzoval aj náš rozhodca Branislav Porubčanský, ktorý ju v ďalšom podrobne popisuje. Remeňová práca asi 2 km a durenie so stavaním 2 km v I. cene 203 b.

Paľo Sirotný zo Slovenska: Po prvom dni neúspešný, hodnotený známkou 0 pri dohľadávke muflóna. Kontrolný pes prácu úspešne dokončil. Na druhý deň vypracoval stopu jelenice v II. cene. Prácu posudzoval náš rozhodca Mgr. Ján Maruščák a tiež je podrobne popísaná v nasledovnom texte.

                Naši rozhodcovia v prílohe popisujú práce, ktoré posudzovali v rozhodcovskej skupine.

Rozhodcovská skupina č. 7. Ján Maruščák. - Prvý deň sme posudzovali poľského vodiča Krysztofa Szafarskieho so psom BF Bary Lesný Akord. Pes bol nasadený na 19 hod. starú stopu jelenice s postrelom na predný beh, jelenica značila poklesnutím a odskakovala ťažko na troch behoch. Pes po nasadení na stopu zaľahol do remeňa ale po prejdení cca 150 m sa vodič rozhodol vrátiť na nástrel keďže nemal žiadne znaky. Po druhom nasadení sa zabral iným smerom no ako sme zistili opäť zle. Farba sa totižto našla niekde medzi tým ako šiel pes. Po treťom nasadení na farbu pes vypracoval zhruba 50 až 80 m dobre a znova zišiel zo stopy, ktorú sme spolu z rozhodcami kontrolovali aj bez psa. Kus postával a na týchto miestach bolo pomerne veľa farby. Dožadovali sme sa kontrolného psa ale vzhľadom na vzdialenosť a pokročilú hodinu to nebolo možné. Poľský pes mal ešte dva pokusy, no neúspešné. Bol hodnotený z práce na remeni známkou 0.  Kontrolný (ale nesúťažný) pes bol na túto prácu nasadený až na druhý deň ráno a jelenicu dohľadal.

Mgr. Ján Maruščák:

Druhý deň sme posudzovali slovenského vodiča Pavla Sirotného s BF IVENA od Margarétky. Išlo o postrel jelienka z čriedy asi 11 ks na zadný beh. Vodič nasadil suku na nástrel, kde sa našli úlomky kostí, ktoré potvrdzovali pravdepodobný zásah. Suka preverila nástrel a smerovala pozdĺž lesa asi 100m a potom vošla do porastu, nasledoval rýchly postup po stope, kde sme nemali žiadne znaky poranenia. Po prejdení cca 1 000 až 1500m sme navrhli preveriť stopu ešte raz od nástrelu. Pri návrate na nástrel nás informoval člen revíru, že sa tu poľovalo aj včera a, že pravdepodobne ideme po včerajšej stope už uloveného kusa. Cca 50m od nástrelu bol aj vývrh. Ďalšie nasadenie preukázalo, že to bola zlá stopa. Prvých 100 m sme mali farbu a potom zase nič. Po zhruba 700 m prišiel vodič so sukou do zdravej diviačej zveri a tak chcel isť ešte raz od nástrelu. Znova suka zobrala ten smer ako pred tým, no asi o 70 metrov nižšie a po 500m prišla na ležovisko odkiaľ vylomil kus vysokej. Na ležovisku bolo veľa čerstvej  farby, následne náš vodič dostal pokyn na vypustenie suky. Durenie trvalo asi 10 min. a stavanie 20 min. po prvý pokus o dostrelenie, ktorý bol neúspešný. Potom smerovalo durenie rovno do dediny medzi domy, kde sa nám podarilo jelienka pri oplotení záhrady spacifikovať a dať mu zaraz, nakoľko rana z pušky by tu bola nebezpečná. Celkovo bola suka hodnotená z práce na remeni známkou 2,5, durenie 3, stavanie 3 a správanie pri zastrelenej zveri 3,5. Teda 156 b. v II.cene.      

Tibor Gešvandtner:    

  Spolu s rozhodcom Zbigniew Didoch z Poľska a Günther Johns z nemeckého Hirschmanu  som bol zaradený do dvanástej skupiny rozhodcov.  Prvý deň  sme  posudzovali  talianskeho  vodiča s hanoverskou  sukou. Prvá práca bola neďaleko strediska v Keszthely a jednalo sa  o dohľadavku  jelenice, so stopou starou 18 hod. Pes po nasadení najskôr našiel  vyvrhnutého ihličiaka - asi 50 m  od nástrelu a po opätovnom   nasadení s troškou  problému dohľadal zhasnutú na mäkko postrelenú jelenicu. Pre krátkosť stopy ,asi 150 m  sme výkon nehodnotili. Pes bol 3 x  nasadený na nástrele, na ktorom sa nenašli žiadne známky- zápory, striž, farba. Po každom  nasadení pes išiel iným smerom asi 300 – 400 m. Na záver bol nemeckým rozhodcom  vyzvaný, aby od  nástrelu, asi 70 m urobil kruhový predsled. Nakoľko pes znovu nič neukázal a nenašiel, bol  kus vyhlásený za  nedohľadatelný.

    Pri spiatočnej ceste nám bolo telefonický oznámené, že domáci sa  100m od nástrelu, v smere v akom pes  3 x  išiel, bola nájdená farba a po 300m dohľadali diviaka. Ak bola informácia o dohľadaní pravdivá, mali sme  zmeniť hodnotenie, ale bolo nám odporúčane , aby sme hodnotili len to , čo sme videli a zistili.

Na druhý a tretí deň sa nám už neušlo  žiadne hodnotenie dohľádavok.

Branislav Porubčanský:

  V rámci 33.ročníka medzinárodných dohľadávok ISHV v Maďarskom Keszthely som bol zaradený do rozhodcovskej skupiny č.3. Vedúcim skupiny bol výborne posudzujúci nemecký rozhodca  z klubu Verein Hirschmann Christian Rietz – Neuse a ďalším členom bol Ladislav Varvařovský z Českomoravského klubu.

V prvý deň podujatia 8.11.sme posudzovali 7 ročnú hanoverskú farbiarku Nesi vom Wachodeltal s nemeckým vodičom Ralfom Lehnartzom. Za prácou sme cestovali do 75 km vzdialenej, známej poľovníckej destinácie Kaszo. Išlo o domnelý postrel jelenčaťa na predný beh v početnej čriede, realizovaný na frekventovanom krmovisku. Suka po overení nástrelu s chuťou, sústredene a v primeranom tempe vypracovala pofarbenú, 19.5 hodiny starú stopu až do momentu kedy vodič nadobudol presvedčenie, že tlačí dohľadávaný kus pred sebou. Následne, na žiadosť vodiča, bola suka vypustená na durenie, ktoré bez problémov zvládla a po celkove jednej hodine práce bol kus úspešne dostrelený. Na jelenčati bol zistený zásah pravého predného behu s následným poškodením aj ľavého zadného behu pod pätovým kĺbom. Pričom k zlomeniu kosti na zadnom behu došlo pravdepodobne až počas durenia vplyvom zvýšenej námahy a záťaže. Celkove bola konštatovaná vynikajúca výkonnosť, súhra a celkový dobrý dojem z predvedenej práce. Dĺžka práce na remeni 2000 m, durenie 700 m, hodnotenie I.cena 203 bodov, čo znamenalo 3.miesto v poradí.

 

  Druhý deň podujatia 9.11. posudzovala naša rozhodcovská skupina 2 ročného Slovinského bavorského farbiara Pero Lovski s vodičom Mumelom Srečkom. Pes bol nasadený na 42.hodín starú, minimálne pofarbenú stopu jelenčaťa neďaleko Kaszo. Mladý pes s vodičom predviedli sympatický výkon, no len vo fáze týkajúcej sa práce na remeni. Vypracoval mimoriadne obtiažnu 700 m stopu až po zaľahnuté jelenča, ktoré následne po vylomení z ležoviska krátko duril, ale bohužiaľ nedokázal zastaviť. Vizuálne sme s rozhodcami i koronou z bezprostrednej blízkosti jasne rozoznali, na unikajúcom jelenčati, priestrel stehennej kosti na zadnom ľavom behu. Keďže pes  ďalej o prácu neprejavoval záujem, bol povolaný kontrolný pes a Slovinský pes bol hodnotený z disciplíny durenie známkou 0. Na hodnotenie práce kontrolného rakúskeho psa bola privolaná iná rozhodcovská skupina. No podľa neskorších informácii, ktoré sme sa dozvedeli, už ani kontrolný pes jelenča nedohľadal. Osobne si myslím, že sa pod tento výsledok podpísala neskúsenosť súťažiaceho psa a neschopnosť vysporiadať sa s ťažkými podmienkami v revíroch, kde sa práce realizovali.

 

Skúšky opäť ukázali a v rámci podujatia sa potvrdila u mnohých farbiarov, našich nevynímajúc, neustále sa zhoršujúca samostatnosť pri durení a stavaní poranenej zveri. Za všetko hovorí jeden prípad, ktorý opísal Braňo Porubčanský. Práca bola v Kaszó: Na jednej neúspešnej dohľadávke, teľaťa s ťažkým poranením zadného zlomeného behu, ktorú po úspešnej 40 hodinovej remeňovej práci vodiča zo Slovinska, po vypustení nebol pes schopný zastaviť unikajúce teľa, sa postupne vystriedali ďalšie psy z Rakúska a Talianska,  ktoré remeňovú prácu zvládli, ale durenie bolo neúspešné. Každý vypustený farbiar na durenie sa opakovane po neúspešnom krátkom durení bez  stavania vrátil. Kus nebol dohľadaný. Je prekvapujúce, prečo rozhodcovia nenasadili psa z Česka alebo Hirschmann, ktorí po prvom úspešnom dni už neboli nasadení a prípadne mohli ukončiť tak proklamované utrpenie zveri.

                Podobne pracovali vodiči z Nórska v revíry Lábod. Sučka vypracovala stopu poraneného teľaťa na predný beh, ale po vypustení nebola schopná zastaviť unikajúci kus a podľa rozhodcov neodbehla viac ako 100m. Ani kontrolný pes z Francúzska v časovom limite do 15 hodiny nevypracoval čerstvú stopu po ležovisko. Kus nebol dohľadaný.

 

                Svoje referáty zo zasadania výborov predložia poradcovia chovu a predseda KCHF vo zvláštnej prílohe.

 

Ing. Peter Grellneth.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:291 | Celkom: 930113 | Online: 6