.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

SPIŠSKÝ  POHÁR 2013   -  VI. ročník, regionálne  skúšky farbiarov.

Už po šiestykrát  členovia Klubu chovateľov farbiarov  zo spádovej oblasti  Spiša   zorganizovali  skúšky farbiarov  o Spišský pohár. Úroveň  a náročnosť  týchto skúšok v minulosti   dáva možnosť  udeliť  pre najlepších titul  CACT, tento ročník nevynímajúc.

   V Novoveskej Hute, ktorá bola centrom tohoročných skúšok sme sa zišli 24.októbra 2013.  Dostavili sa všetci prihlásení vodiči so svojimi farbiarmi  a z delegovaných 13 rozhodcov 10.

Vodiči si vyžrebovali  nasledovné štartovné poradie:

1.       Mojmír   Golenovský (Proč),                 BF  Brok z Husivarovho dvora             SPKP 8701/12

2.      Jaroslav   Jurský(Nižné Repaše),        BF  Bryta z Vodických pramenú          SPKP 10120/12

3.      Ján            Holováč ml. (OLšavica)       HF  Cora z Mechova                              SPKP 811/10

4.      Michal     Lesňák  (Levoča)                   BF  Bruno z Ivetkiho Dvora                   SPKP 9311/12

5.      Ivan          Dibdiak (Zakamenné)          BF  Hesi spod Štibľa                            SPKP 9847/13

6.      Marian    Bernáth (Veľké Straciny)       BF  Fida spod Oravského hradu        SPKP 9495/12   

Rozhodcovský zbor:  Ing. Karol Chvála,hl.rozhodca, Dobrovič Marcel, Figula  Jozef, Hudač Jaroslav, I láš Milan,  Lipták Martin, Mikloš Pavol, Ing. Pitoňák Ľudovít, Rybár Miroslav, Valent Igor, rozhodcovia.

Už v prvý deň bol nahlásený  dostatok prác na prirodzenej stope – osem, pre šesť psov.

Po vylosovaní  práce boli nasledovné:

Št.č.1: BF  Brok z Husivarovho dvora- mal pracovať na stope jelienčaťa. Posudzovali rozhodcovia Iláš a Dobrovič.  Pes stopu neukázal ani po viacnásobnom  nasadení, zhasnuté jelienča cca po 350 m  našiel jeden z rozhodcov.  Zrejme  momentálna indispozícia psa, nakoľko v nasledujúcom dni na umelej stope pracoval ak vodič dobre a nebyť zlyhania v prvý deň mohol byť hodnotený v cene. Celkom  105 bodov, šieste miesto.

Št.č,2:  BF Bryta z Vodických pramenú, stopa jelenice podľa strelca postrelená na pravý zadný beh.  Rozhodcovia Chvála, Lipták.  Stopa 15 hod. stará, po niekoľkých kvapkách farby na nástrele (lúka)a po 80 m sa nenašli žiadne znaky ani do  800 m. aj po trojnásobnom nasadení. Stopu overil aj kontrólny pes( BF Cora z Mechova) s rovnakým výsledkom. Bolo to ľahké poranenie a  rozhodcovia prácu uzavreli ako nedohľadateľný kus, z nárokom  súťažiaceho na ďalšiu prácu. Bol to poranený  2ročný jeleň  na mäkko.  Stopa 17 a pol hod. stará. Suka ukázala farbu na nástrele  aj  opakovane počas sledovania stopy. Po 420 m( podľa GPS) začala na stope hlásiť a navetrila zhasnutého jeleňa vo vzdialenosti 30m.  Vzhľadom na krátku stopovú dráhu mohla byť práca ohodnotená len  v III. cene. Práca na umelej stope prevedená vynikajúco ako onamovač. Celkove 400 bodov, druhé miesto

 

Št.č.3:  HF  Cora z Mechova, stopa jelienčaťa 15 hod. stará. Posudzovali  rozhodcovia Rybár a Mikloš.  Od nástrelu  suka pracovala sústredene po celej stopovej dráhe. Po 800 metroch došla k zhasnutému jelienčaťu, ktoré  bolo z veľkej časti zožraté vlkmi. Suka pracovala aj na ďalšej práci, kde poranené jelienča   taktiež napadli vlci  a bolo dohľadané už zhasnuté. Obidve práce boli bez možnosti durenia a stavania, takže mohli byť hodnotené iba v III.cene. Posliedku a umelú stopu vypracovala ako vodič bez chýb. Celkom získala 340 bodov v III. cene  na treťom mieste.

Št.č.4:  BF Bruno z Ivetkinho dvora. Stopa jelenice 17 hod. stará. Posudzovali rozhodcovia Figula a Hudač.  Jelenica poranená na ľavý predný beh a na nástrele bola farba  a úlomky kostí. Pes napadol stopu a po 2.600 m práce na remeni,  túto zdvihol z ležoviska a bol vypustený na durenie a stavanie.  Po 25 min sa vrátil a ani po opakovanom nasadení jelenicu nezastavil. Z tohto dôvodu bol s dohľadávky na remeni  hodnotený známkou 0. Posliedku a prácu na umelej  stope  vypracoval ako hlásič. Pre krátkosť hlásenia, do 5 min, nedostal bodové hodnotenie naviac ako hlásič.  Celkom získal 160 bodov bez ceny,  štvrtý v poradí.

Št.č.5:  BF Hesi spod Štibľa. Stopa jeleňa 15 hod.stará. Posudzovali rozhodcovia Pitoňák a Valent.  Suka najprv sledovala stopu zdravého jeleňa a až následne v opačnom smere stopu poraneného jeleňa. Príliš rýchly  a nesústredený  pohyb na stope spôsobil, že túto nedokázala vypracovať  ani po opakovaných nasadeniach. Z dohľadávky hodnotená známkou 0.  Kontrólny pes  BF  Fida spod Oravského hradu  zhasnutého jeleňa po 500m dohľadala.  Posliedku a prácu na umelej stope s nájdením všetkých znakov vypracovala bez chyby. Celkom získala 150 bodov bez ceny, piata v poradí.

Št.č.6:  BF  Fida spod Oravského hradu. Stopa 16 hod. stará s poranením jelenice na predný  beh. Posudzovali rozhodcovia Pitoňák a Valent. Suka po nasadení na nástrel pracovala kľudne a vyrovnane s ukazovaním farby. Po 4.200 m  práce na remeni  jelenicu  zdvihla. Nasledovalo durenie cca 500 m a stavanie počas 37 min. a jelenica bola dostrelená.  Dohľadávka hodnotená v I.cene  známkami   výborná.  Posliedku a umelú stopu ako vodič taktiež vykonala na výborné hodnotenie. Celkom získala 440 bodov v I.cene a ocenenie CACT.

Ďakujem  Mestským  lesom Spišská Nová Ves, Vojenským lesom a majetkom Kežmarok  a PZ v okrese Spišská Nová Ves a Levoča za možnosť usporiadať skúšky v ich poľovných revíroch. Všetkým organizátorom na čele s Ľubomírom Tökőlym za výborne pripravené skúšky, ako aj sponzorom za hodnotné ceny pre zúčastnených vodičov.

 

Foto viď fotogaléria.                                                                  Ing. Karol Chvála, hlavný rozhodca.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:289 | Celkom: 930111 | Online: 3