.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zasadnutie  výboru KCHF   14.apríla  2012  v Turčeku.

  

Výbor na svojom zasadnutí prijal nasledovné  uznesenia  a doporučenia.

 1. Akcie v roku  2012.

 Chovné zvody:

Fačkovské sedlo  19.5.2012  - MVDr. Tibor Želtvay, Ing. Ľudovít Pitoňák, Ing. Ferdinand  Hlinický,   

                                               - zapisovateľ  - MVDr. Petra Steinemanová

 

Tatranské zruby 20.10.2012 - MVDr. Tibor Želtvay,Ing ĽudovíPitoňák, Ing. Ferdinand Hlinický,

                                              - zapisovateľ - Rajmund  Rapaič

 

Výstavy:

  Klubová výstava farbiarov CAC: 1.7.2012 Sielnica – rozhodcovia, MVDr. Tibor Želtvay  Ing.    Ladislav  Druska

  Špeciálna výstava farbiarov CAC: 1.9.2012   Prešov - rozhodcovia Ing. Ľudovít Pitoňák , Martin   

   Lipták 

 

2. Prejednanie  uznesenia a diskuzných príspevkov  z konferencie klubu:

 

  Stanovy klubu – pracovná verzia bude spracovaná po Konferencii KR SPZ (8.mája) a  Snemu SPZ (16.júna), aby mohli byť zapracované aj prípadné zmeny. Potom bude zverejnená na internetovej stránke klubu.

 

   K návrhu na obmedzenie  počtu vrhov......

MVDr. Želtvay  informoval že v roku 2012 sa už uchovnilo 20 BF, za rok 2011 - 50 psov  z toho 70% súk. Veľmi vysoké počty šteniat –  v r. 2011 zapísaných 390 šteniat BF

Teraz je už vystavených 109 odporúčaní na párenie a počíta, že to bude okolo 130.

Obmedziť vrhy aby nebolo v roku 2013 – 500 šteniat.

 

  Uznesenie:

Výbor KCHF rozhodol o obmedzení  počtu vrhov  v roku 2013 takto:

Odporúčanie na párenie nebude vystavené pre suky BF, ktoré mali vrhy v rokoch 2011 a 2012  a nemajú absolvovanú vyššiu skúšku v I., II. alebo III. cene (MFK, Pohár SPZ, Fatranský pohár, Spišský pohár, Pohár Hontu a Hrona, Pohár Slánských vrchov, Malokarpatský pohár).

Termín:   Od  1.10.2012

 

Výbor KCHF mení podmienky chovnosti v článku II. : 

 Pre suky je do chovnosti potrebné absolvovať IHF v I. alebo II. cene.

Skúšky IHF, musia byť posudzované dvoma rozhodcami s kvalifikáciou pre posudzovanie skúšok farbiarov. 

Článok II. podmienok chovnosti po zmenách znie takto:

II.

a, Úspešné vykonanie PF v I. alebo II. cene.

b, Úspešné vyknanie IHF - pes aj suka v I. alebo II. cene.

c, Preukazanie hlasitosti na živej zveri (durenie, stavanie)

Aby platili skúšky IHF pre podmienky chovnosti (pes aj suka) musia byť posuzdované dvoma rozhodcami s kvalifikáciou pre posudzovanie skúšok farbiarov.

Pokiaľ pôjde len o rozšírenie poľovnej upotrebiteľnosti, stačí jeden rozhodca.

Podmienka platí pre psy a suky BF a HF bez výnimky, pre novo uchovňované jedince.

Termín :  Od   1.5.2012.

  

Chovný zvod, môže sa ho zúčastniť aj nečlen KCHF. Poplatok pre nečlena KCHF je 20 €, pre člena  KCHF 5 €.

Termín :  Od   1.5.2012.

 

Platí povinnosť zaslať fotografie chovných jedincov (zboku a spredu) na mail: maruscak.kchf@gmail.com,  inak poradca chovu nevystaví odporúčanie na párenie.

Termín:   Do 31.10.2012

 

Od 1.9.2012 bude celú agendu chovu (odporúčania na párenie a uchovňovanie a pod.) hanoverských  farbiarov  viesť Ing. Ľudovít Pitoňák, poradca chovu pre HF.

 

Spádové schôdze - výbor aktivitu v spádových oblastiach  a schôdze  víta ale nebude  direktívne do nich zasahovať.

 

Prijatie nových členov do klubu, príma výbor klubu  – zoznam  bude uverejnený na web  stránke KCHF.

 Za RTG na posúdenie DBK členovia  načas neplatia, tak  výsledky DBK budú zasielané  na dobierku.

Viacerí  naši členovia a vodiči sa obracajú s otázkou,  čo s chovnými  psami, ktoré nedohľadali kus a iné farbiare to dohľadajú?

Doporučujeme  aby účastníci takejto dohľadávky ,túto zverejnili  formou príspevku na web stránke klubu, aby si verejnosť vedela urobiť názor na toho ktorého jedinca.

 

                                                                                                       Ing. Karol Chvála

                                                                                                        predseda KCHF

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:289 | Celkom: 930111 | Online: 3