.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

II. ročník "O Mútňanský pohár 2011" 23.10.2011 Mútne

fotogaléria

      Po ročnej prestávke sa 23.10.2011 uskutočnil  II. ročník O Mútňanský pohár. Na ktorom sa zišli troch Oravských okresov. Na skúšky sa prihlásili Ing. Július Prikryl s BF EZAL spod Oblíka, Ľubomír Luscoň s BF FLORA Jelenia obora Orava, Štefan Mikulaj s BF CIRA z Oravského Podzámku a Mgr. Ján Maruščák s BF DITA Vrátna dolina. Rozhodcovský zbor pod vedením Ing. Petra Grellnetha  v zložení, Ján Brňák, Bc. Ferdinand Hlinický a Tibor Gešvandtner skúšali psov podľa skúšobného poriadku pre vyššie skúšky farbiarov s tým, že po stope od nástrelu nešiel vodič sám ale doprevádzal ho rozhodca. Od ležoviska bol pes vypustený po čerstvej stope(bola prešľapnutá  tesne pred nasadením psa na stopu) cca 60 m od makety na durenie a stavanie preparátu jelenčaťa na trenažéri. Imitovala sa tak prirodzená dohľadávka na starej stope po durenie na čerstvej stope a stavanie ukončené výstrelom (dostrelením domnelej zveri) vodiča.

Los číslo 1.) CIRA z Oravského Podzámku - vodič   Štefan Mikulaj

Za 4 zvládnutá posliedka s odložením na remeni. V limite 3 min. nájdený nástrel, dobrá práca na stope vypracovanej za 38 min. s dvoma znakmi a zo všetkých skúšaných psov najlepšie zvládnuté durenie a stavanie. Čo im pri konečnom hodnotení 260 bodov v I.cene prinieslo víťazstvo Mútňenského pohára 2011.

Los číslo 2.) EZAL spod Oblíka - vodič  Ing. Július Prikryl

Pre mierne presunutie sa pri posliedke s odložením na voľno bol hodnotený známkou 3. Nástrel nájdený za 1 min 45 sek. stopa vypracovaná za 55 min. s 3 znakmi ale dve opravy na stope mu znížili známku o dva stupne. Pre opakované povzbudzovanie na durenie a nevýrazné stavanie im vynieslo 170 bodov v III. cene a 4 miesto v celkovom poradí.

Los číslo 3.) FLORA Jelenia obora Orava - vodič  Ľubomír Luscoň

Zo všetkých skúšaných najlepšie predvedená posliedka s odložením na voľno hodnotená známkou 4. Nájdenie nástrelu 6 min. stopa vypracovaná za 32 min. s dvoma znakmi ale slabším durením (pre opakované povzbudenie) a opatrným stavaním sučke vynieslo 220 bodov v III.cene a celkovo 3. miesto v poradí.

Los číslo 4.) DITA Vrátna dolina - vodič  Mgr. Ján Maruščák

Posliedka s odložením na voľno hodnotená známkou 3. Nájdenie nástrelu 40 sek. precízna práca na stope z nájdením 3 znakov v čase 10 min. hodnotené známkou 4. Za to, že po vypustení na durenie si všimla obsluhu na posede okolo ktorého stopa viedla a musela byť opakovane povzbudená bola hodnotená známkou 1. Stavanie hodnotené známkou 3. čo v konečnom hodnotení  230 bodov v III.cene im prinieslo 2. miesto v poradí.

 

Cieľom usporiadania II. ročníka o Mútňanský pohár bolo, dať možnosť precvičiť psov prihlásených na "Skúšky farbiarov o pohár SPZ", otestovať skúšku na pofarbenej stope s možnosťou durenia a stavania makety na trenažéri. Dať možnosť vodičom nabrať skúsenosti, ale aj odvahu ísť na vyššie skúšky v budúcnosti.

 Poďakovanie - rozhodcom a usporiadateľom, ktorí bez úhrady zorganizovali a posúdili skúšky, členom PS Minčol - Mútne za poskytnutie revíru.

                                                                                                              Tibor Gešvandtner

                                                                                                                      rozhodca

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:300 | Celkom: 930122 | Online: 5