.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zoznam článkov v kategórií


Klubové poplatky

Zmena termínu chovného zvodu v Herľanoch 2017

Výcvikový deň pre spádove oblasti Považská Bystrica, Púchov a Ilava - 7.5.2017

Zápisnica z konferencie KCHF konanej dňa 1.4.2017 vo Zvolene

Výcvikový deň 2. júla 2017 - Turčianské Teplice - Martin

Výcvikový deň 13. máj 2017 - spádová oblasť Nitra

Noví členovia prijatí dňa 25.3.2017 v Liptovskom Hrádku

Návrh na rokovací poriadok na konferenciu KCHF 1.4.2017 vo Zvolene

Návrh na volebný poriadok na konferenciu KCHF 1.4.2017 vo Zvolene

Spádové schôdze KCHF 2017

List prezidenta SKJ zaslaný prezidentovi SR

3. ročník skušok farbiarov o Pohár Slanský vrchov 2016

Zápisnica zo spádovej oblasti Banská Bystrica

Zápisnica a uznesenie zo spádovej schôdze KCHF Horná Nitra 10.4.2016

Zápisnica a uznesenie zo spádovej schôdze v Stráňavách 19.3.2016

Zápisnica z členskej schôdze KCHF, spádova oblasť Nitra 2016

Spádová schôdzá pre oblasť - Žilina 19.03.2016

Organizačná štruktúra Slovenskej kynológie

POZOR! POZOR! POZOR!

Zápis zo zasadania ISHV dňa 30.10.2015 v Nemecku

Platba za odber DNA

Oznam k fotkám chovných jedincov

Oznam pre majiteľov psov, ktorí sa dostavia na odber vzorky DNA

POZOR! POZOR! POZOR! Zmeny v podmienkach chovnosti farbiarov -DNA testy

Klubové poplatky

Fórum

Pokyny pre majiteľov chovných jedincov

! OZNAM PRE CHOVATEĽOV !

Organizačná štruktúra Slovenskej kynológie

Zmena bankového účtu KCHF

Poplatky za služby poskytované plemennou knihou SPZ

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2017

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

KV Sielnica 2017

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:39 | Celkom: 349279 | Online: 1