.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Tlačivá

Prihláška za člena klubu chovateľov farbiarov

Posudkový list pre röntgenologickú diagnostiku DBK

Prihláška na PF a IHF - word

Prilhášky na klubové PF: Oravská Lesná - word   pdf

                                           Nová Dubnica - Kolačín - word   pdf    

Formulár k odberu vzorky DNA - pdf

Formulár pre odber vzorky na výskum epilepsie - pdf

Tabuľky na IHF

Postrelový list

Evidencia dohľadávok

Evidencia dohľadávok - excel

Potvrdenie veterinára o kontrole totožnosti psa

Žiadosť o chranenie názvu chovateľskej stanice

Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa

Žiadosť o odporúčanie na párenie

Žiadosť o vystavenie duplikátu preukazu pôvodu psa

Žiadosť o súhlas na vývoz pre BF  -  word

Žiadosť o súhlas na vývoz pre HF - word

Podľa toho do akej krajiny vyvážate vyplnte tlačivo na súhal (podľa tlačiva v SK)

Žiadosť o súhlas na vývoz v Nemeckom jazyku pre BF  - word   -   pdf

Žiadosť o súhlas na vývoz v Nemeckom jazyku pre HF -  word  - pdf

Žiadosť o súhlas na vývoz v Anglickom jazyku   - word   -   pdf

Žiadosť o súhlas na vývoz v Talianskom jazyku  - word   -   pdf

Hlásenie vrhu šteniec  -  wordpdf

Prehľad váženia šteniat - excel

Prihláška na zápis šteniec:  pdf. - word. - Chovatelia s prihláškou na zápis šteniat musia priložiť fotokópiu členského preukazu SPZ! 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2020

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

ŠVF Žilina - Stráňavy 2020

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:259 | Celkom: 766083 | Online: 4