.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Klubové poplatky

 

Celoštátna členská schôdza na svojom zasadnutí  dňa 19.05.2018 schválila nasledovné poplatky s platnosťou od  01.01.2019:

a) Zápisné a členské poplatky:

- zápisný poplatok do klubu                                                                                      2 €

- členský poplatok pre členov SPZ na kalendárny rok                                            15 €

- členský poplatok pre kolektívnych členov a nečlenov SPZ na kalendárny rok     15€

- členský poplatok pre zahraničných členov                                                            15 €                                                                   

b) Poplatky pre chovateľov:                                           Člen klubu                        Nečlen klubu

                                                                                                           

-  poplatok za vystavenie odporúčania na párenie                    ---                                         20 €

-  poplatky za krytie                                                                                                                 16 €

-  poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP                                                        8 €

 

c, Poplatok za RTG DBK:                                             Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                                         10 €                                        15 €

Posudok zasiela komisia vyhodnotiteľov RTG DBK na dobierkou, k cene za posudok sa pripočíta cena poštovného, ktorá závisí od aktuálneho poštovného sadzobníka.

d, Vývozné poplatky:                                                      Člen klubu                     Nečlen klubu

- jedinec do veku jedného roka veku                                                                               50 €

- jedinec starší ako jeden rok bez absolvovaných skúšok                                              150 €

- jedinec s absolvovanými skúškami PF                                                                          200 €

- jedinec s absolvovanýmmi skúškami IHF                                                                      260 €

- chovný jedinec                                                                                                               300 €

e, Poplatok za chovný zvod                                        Člen klubu                          Nečlen klubu

                                                                                             5 €                                         25 €

                 V  prípade opätovnej výzvy ekonómom klubu sa základný poplatok zvýši o 2 €  za náklady spojené s týmto  úkonom.

 

Vysvetlenie k jednotlivým platbám

Poplatok za vystavenia odporúčania na párenie : Nečlen klubu uhradí 20 €  na účet klubu IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851   – prevodom, Internet bankingom, alebo  poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu   ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ) .

 

Poradca chovu zašle Odporúčanie na párenie až na základe potvrdenia  prijatej   platby ekonómom klubu .

Poplatok za nakrytie suky - nečlen klubu: odvádza majiteľ krycieho psa do 14 dní od nakrytia suky poštovou  poukážkou typu H – podaj na adresu ekonóma klubu,ktorú  obdržal od majiteľa chovnej suky pri nakrytí. Poplatok môže uhradiť aj Internet bankingom na účet IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ krycieho psa .

 

 Poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP :

 -  Nečlen klubu : odvádza poplatok za každé zapísané šteňa v SPKP do  28 dní  od dátumu vrhu  priloženou Poštovou poukážkou na adresu ekonóma klubu ,ktorú  obdržal  od poradcu chovu  spolu s Odporúčaním na párenie . Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 ,kde do Variabilného symbolu  uvediete číslo odporúčania na párenie. ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V prípade neodvedenia poplatku  do 28 dní poradca chovu v spolupráci s plemennou knihou SPKP v Bratislave  pozastaví vystavenie rodokmeňov

 

Vývozné poplatky:

 

-  Nečlen klubu: Tak isto ako u člena klubu len s tým rozdielom , že spolu so žiadosťou o exportný preukaz pôvodu prikladá k žiadosti fotokópiu ústrižka o zaplatení exportného poplatku dľa bodu d.,  respektíve ekonóm klubu v prípade platby na účet klubu potvrdí poradcovi chovu došlú platbu. Až na základe došlej platby Poradca chovu vystaví „Súhlas na vývoz“,

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:228 | Celkom: 1072800 | Online: 2