.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Dôležité zmeny!!!

A. ZMENY PRI UCHOVNENÍ
B. ZMENY PRI VÝVOZE DO ZAHRANIČIA


Po dohode s vedením SPZ Bratislava - Slovenskou plemennou knihou, výbor klubu chovateľov farbiarov dohodol nasledovné:

A. Pri uchovnení psa (suky), majiteľ preukaz pôvodu psa je povinný odoslať doporučene poradcovi chovu - nie na SPZ Bratislava, ako doteraz. Poradca chovu preukaz pôvodu psa potvrdí a doporučene odošle Plemennej knihe SPZ Bratislava. Plemenná kniha SPZ Bratislava vykoná zápis chovného jedinca a potvrdený preukaz pôvodu zašle majiteľovi.


B.
1) Pri vývoze šteniat, ak chovateľ má dohodnutý odber pred zaslaním prihlášky na zápis šteniec a má meno a adresu nadobúdateľa vyplní v prihláške kolónku nadobúdateľ a túto zašle spolu s písomnou žiadosťou na vývoz poradcovi chovu – nikdy nie na SPZ Bratislava. Poradca chovu overí u ekonóma klubu uhradenie vývozného poplatku a vystaví povolenie na vývoz, ktoré odošle doporučene na SPZ Bratislava, Kynologické oddelenie.
2) Pri vývoze šteňaťa, ak šteňa má vystavený Preukaz pôvodu psa (tuzemský), alebo pri vývoze dospelého jedinca je chovateľ, alebo majiteľ povinný preukaz pôvodu vyvážaného jedinca spolu s písomnou žiadosťou zaslať doporučene poradcovi chovu – nikdy nie na SPZ Bratislava. Poradca chovu overí u ekonóma klubu uhradenie vývozného poplatku a vystaví povolenie na vývoz, ktoré odošle doporučene na SPZ Bratislava, Kynologické oddelenie.

S platnosťou od 1.6.2009
 

MVDr. Tibor Želtvay
poradca chovu
HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2019

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Pohár SPZ 2019

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:390 | Celkom: 649994 | Online: 6