Pohár SPZ 2017

Víťazom XXXIII. ročníka skúšok farbiarov o Pohár SPZ 2017 sa stal Jakub Bašista so sukou HF Luna Krigov s počtom 380 bodov v II.cene.

.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Organizácia chovných zvodov v roku 2017

     

         Dávame na vedomie všetkým členom , chovateľom , záujemcom o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar, že chovné zvody v roku 2017 budú  dva.

 

I. Bonitácia 1.  Výber do chovu sa uskutoční   08.07. 2017  v Obci Herľany, okr. Košice okolie v    

                                                                                        miestnom parku pri gejzíre.

 

II. Bonitácia 2.  Výber do chovu sa uskutoční  11. 11. 2017  Jedľové Kostoľany, okr. Zlaté Moravce

                                                                                      v Rekreačnom stredisku - Areál Zdravia 

 

So začiatkom posudzovania o 9°° hod.

 

Majitelia psov/súk absolvujúci výber do chovu musia spĺňať nasledovné podmienky :

 

1.   Musia poradcovi chovu MVDr.Janovi Čurlíkovi PhD. zaslať prihlášku na Chovný zvod, v ktorej

      sú presne popísané pokyny k nahláseniu psa/suky, ktorá je uverejnená v   Spravodaji 2016,

      resp.  na klubovej   web stránke www.klubchovatelovfarbiarov.sk v Tlačivách s možnosťou

      stiahnutia. 

2.  Jedinec (pes , suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný v SPKP (Slovenská plemenná    kniha psov ) a predvádzajúci je povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).

3.  Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.

4.  Pes – suka, ktorý nie je začípovaný musí mať viditeľné a  čitateľné tetovanie.

     Nezreteľné  a nečitateľné tetovanie vylučuje psa – suku z bonitácie (takéto jedince je nutné včas

     pred bonitáciou pretetovať, prípadne začípovať ).

5.  Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie z miesta bydliska (okresu) nie staršie

     ako 5 dní od vystavenia.

6.  Psy , suky  musia mať potvrdené očkovanie proti besnote , psinke a parvoviróze nie staršie ako

     12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.

7.  Pes  musí byť vedený na pevnom vodítku.

8.  Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa/suku tak, aby bolo umožnené meranie

     psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola chrupu – záhryz  a  plnochruposť.  Pokiaľ 

     psa - suku  nebude možné odmerať v kohútiku - výšku, alebo skontrolovať chrup, komisia takého

     psa – suku vylúči z hodnotenia.

.

                                            

                                                                                                        MVDr.Ján Čurlík PhD.

                                                                                                             poradca chovu

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2017

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Pohár SPZ - 2017

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:308 | Celkom: 423220 | Online: 7