.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

XIII. Memoriál im. Benedykta Gierszewskiego 3.-6. december 2021 – Poľsko

 

Po dlhšej odmlke sa opäť rozbehli národne ale aj medzinárodné podujatia, kde sa môžu odprezentovať farbiare jednotlivých členských krajín ISHV. Tento rok sa memoriálu BG zúčastnili zástupcovia Poľska, Česka, Maďarska, Švajčiarska, Nemecka, Švédska a za náš Slovenský klub bol delegovaný vodič Ján Maruščák so sukou BF ELZA Mútňanská dolina s dvojicou rozhodcov Radoslav Prášek a Ján Brňák. Po príchode na zámok Bozejow, ktorý sa už tradične za posledné roky stal centrom podujatia nás privítali domáci v príjemnej atmosfére a dobej nálade. Na úvod boli hlavným rozhodcom W. Gawlasom predstavené rozhodcovské skupiny, následne si každý vodič vylosoval poradové číslo, predstavil svojho farbiara (meno, vek, počet nasadení )a druh zveri na ktorej pracuje. Náš vodič štartoval s najmladším jedincom v rámci tohto memoriálu.

V sobotu ráno po slávnostnom zahájení boli rozdelené práce, kde každý štartujúci dostal možnosť pracovať na prirodzenej práci, na rozdiel od našich praktík sa jednotlivé práce postupne prideľovali a nelosovali sa. Je treba pripomenúť, že sa v okolí lesného závodu OPOLE intenzívne poľovalo nie len individuálne ale prebiehali aj hosťovské spoločné poľovačky, na ktorých prirodzene rástol počet overovaní rán a prípadných poranení zveri. Náš vodič takto nastúpil na prácu diviaka s predpokladaným zásahom predného behu. Po nasadení na stopu ju vypracovali v dĺžke 2500m, nasledovalo durenie a stavanie v borovicovej mladine. Po úspešnom dostrelení a odznení signálu diviak na výrade, bola táto práca hodnotená v I.c s plným počtom bodov.  

Večer po porade rozhodcov, bola práca preklasifikovaná do II.c nakoľko sa jednalo o 4,5 hod. starú stopu. Na druhý deň boli vyslaní do revíru Lisieczice cca 110 km od centra aby preverili 3 kusy (jeleň, jelenica a diviak) zveri. Je treba pripomenúť, že cez noc pripadlo cca 5cm snehu a akékoľvek znaky poranenia nebolo možné vidieť. Prvá práca jeleňa bola na 22 hodín starej stope. Elza bola nasadená zhruba v mieste poranenia a po prejdení cca 270m došli už zhasnutého jeleňa. Ďalšia práca bola na jelenici, rovnako starej stope. Tu vypracovali s potvrdením niečo vyše 400 – 500 m a následne asi do 2 km bez farby ale neúspešne. Na túto prácu, bol nasadený kontrolný farbiar z Poľska ale taktiež s neúspešným zakončením. Ako poslednú 23 hod. starú prácu, mali preveriť údajné poranenie diviaka zo stanovištia, kde boli ulovené tri diviaky a na štvrtý sa strieľalo.    

Postupným predsledom, keďže dookola bola všade farba z vývrhov, sa v jednom mieste suka chytila začala vypracovávať stopu diviaka. Po cca 100 m spod snehu našli prvú kvapku farby a postupovali po stope. Sporadicky sa kde tu našlo pár kvapiek farby. Cca po 1500 m sa im podarilo kus dôjsť na ležovisku a nasledovalo krátke cca 100-150m durenie a stavanie. Po dostrelení bola táto práca hodnotená opäť v II. cene nakoľko išlo o krátke durenie a stavanie. Posledný deň memoriálu som bol pridelený posudzovať s maďarským rozhodcom ich prácu na diviakovi  postrelenom na spoločnej poľovačke, kde v pohone boli dve svorky vlkov. Na tejto stope dvojica preukázala opäť zohratosť. Po prejdení cca 2km nám ukázali prvú kvapku farby. Následne po 8 km cez vodné kanály a mladiny sme spoločne usúdili, že sa jedná pravdepodobne o štrajch a prácu sme ukončili.

Celkovo počas memoriálu bolo vykonaných 45 dohľadávok a víťazom sa stal domáci vodič Piotr Dabrowski so psom BF GIBSON Canis Rubra v I.cene s titulom CACT.

Mali sme možnosť posudzovať práce rôznych vodičov a farbiarov. Ukázalo sa, že ide o veľmi dobré zazverené revíri a len utvrdené jedince tu majú možnosť uspieť. Náš vodič Ján Maruščák s Elzou Mútňanská dolina skončili nakoniec na peknom druhom mieste v II. cene a dvomi hodnotenými prácami. Organizátorom patrí veľká vďaka za výborne zorganizované podujatie v príjemnej komornej atmosfére. Po slávnostnom ukončení memoriálu s  posedením sme sa rozlúčili a vydali sa na cestu domov. Krátkym zhodnotením si dovolím povedať, že množstvo prác a nasadení potvrdilo, že farbiar má opodstatnenie aj v novodobom poľovníctve a ukázali sme, že naše farbiare patria na popredné miesta v rámci ISHV.      

 

,,Farbiarom Zdar“

      Ján Brňák

Fotogaléria

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:193 | Celkom: 999724 | Online: 5