.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Medzinárodné skúšky ISHV, XXXVII. ročník 31.8. - 3.9. 2021 KASZO – Maďarsko

     Usporiadaním medzinárodných skúšok ISHV bol poverený Maďarský klub chov. farbiarov. Súčasne prebiehali zasadania klubových poradcov chovu ISHV, ako aj predsedníctvo ISHV.                                                                                            

     Náš klub chov. farbiarov na tomto podujatí zastupoval vodič Marek Sirotný s bavor. sukou Dia Mútňanská dolina spolu s otcom P. Sirotným. Rozhodcovia Ladislav Pinter, Marián Zabojník, poradcovia chovu Ing. Ľ. Kmeťo za han. farbiarov a v zastúpení za MVDr. J. Čurlíka Mgr. Ján Maruščák. Tlmočník Peter Floro. Potešila početná účasť našich členov KCHF.                                                             

     Dňa 1.9.2021 prebehla porada rozhodcov a vylosovanie čísel vodičov psov. Oficiálny začiatok sa udial na nádvorí poľovníckeho zariadenia v Kaszo za účastí zástupcov štátnych lesov, miestnej samosprávy, funkcionárov ISHV. Po doznení slávnostných signálov účastníkov skúšok privítal prezident ISHV Jozef Buzgo. Po pozdravných prejavoch už spomínaných zástupcov sa ujal slova a celého riadenia skúšok hlavný rozhodca Null. Predstavil vodičov a ich zverencov podľa jednotlivých štátov, ktorý si vylosovali prirodzené práce ktoré už vopred boli pridelené trojčlenným skupinám rozhodcov, ktorí boli zároveň predstavený početnej korone.

     Od 10.00 sa začala porada poradcov chovu ISHV. Akosi spontánne ale začalo jednanie aj za účasti predsedov klubov. Nieslo sa v duchu zachovania čistoty pôvodu pracovného plemena farbiarov a ich riešenia a presadzovania v rámci klubov ISHV voči klubom – spolkom, ktorý s farbiarov chcú mať spoločenské plemeno pre zisk.

Scher-Bgs - do chovu sú na 100% zaradené psy, ktoré prešli pracovnými skúškami. Vyjadril                        spokojnosť, že dochádza k čoraz väčšej výmene šteniat medzi klubmi ISHV. Pre pandémiu neboli                           kontakty zo všetkými štátmi okrem Slovenska kde považuje spoluprácu za dobrú.                                                                         

Wenger-Hirschman- si praje aby sa robilo maximum pre uchovanie pracovného plemena. Všetky jedince s epilepsiou musia byť vyradené z chovu. Cieľom ISHV je vymieňať si šteňatá aby bol zaistený výkonný chov. V poslednej dobe sa čoraz viac ukazujú psy s depresiou.                                                                                 Dôležité je prestať sa dívať kto odkiaľ je, ale v prvom rade nás musia zaujímať výkony psov, durenie, stavanie až po strhnutie kusa. To oceňovať. O týchto jedincoch viesť dokumentáciu , aby populácia bola na vysokej pracovnej úrovni.    

Margoržata Schram – sa posťažovala, že v Poľsku momentálne zastavila chov hanoverákov. S bavorákmi to je lepšie. Problém v Poľsku sú kluby ktoré nevedú pracovné psy. Stačia len výstavy, i napriek tomu sú šteňatám vystavované FCI papiere. Navrhla vytvoriť v rámci ISHV spermobanku vybraných jedincov pre uplatnenie a oživenie chovu v budúcnosti. Vyraďovať epileptikov z chovu.

Taliansky zástupca -  v krajine majú problém s rozhodcami z dôvodu, že cudzí rozhodca nesmie posudzovať v obvode ktorý je pridelený inému rozhodcovi. Ďalej strelci neradi ohlasujú postrely, problémom sú aj dlhotrvajúce suchá. Vyslovil požiadavku, že či by IHF nemohli robiť na srnčej zveri.               Konštatoval, že choroby psov ich majitelia neradi ohlasujú. Riešia problém dvoch klubov, ktorý sa                                                    hlásia k ISHV.

                                                   

Kmeťo  - súhlasí s výmenou šteniata chovných psov. Na Slovenskupri hanoverskýchfarbiarov sa 1/3                                                                                    párení robí v zahraničí. Cieľom je, aby v chove neboli spoločný predkovia. Vysoko sa zvýšila pracovná úroveň. Veľa vodičov preferovala bavorákov, dnes prechádzajú na hanoveráky.Všetky chovné jedince musia spĺňať predpísané pracovné podmienky, inak sa na Slovensku do chovu nedostanú.                                                   

Skácil – vysvetlil aké musí pes v Čechách a podobne aj na Slovensku splniť podmienky, aby sa farbiar stal chovným jedincom. Vyslovil počudovanie, že do Nemecka odišlo s Čiech množstvo šteniat, ale spätne neprišlo skoro nič.

Schliter – Hirschman – konštatoval, že keď sa nemecký chovateľ rozhodne, že nevyvezie šteňa musí sa to rešpektovať.

Null – Maďarsko je rozdelené na určité časti kde sú profesionálny dohľadavajúci a jeden druhému nesmú vkročiť bez súhlasu do regiónu. Musia vylepšiť informatiku, lebo mnohí mladí poľovníci nevedia na koho sa obrátiť aby si zadovážili šteňa farbiara.

Gešvandtner – upozornil , že v bývalom Československu, neskôr na Slovensku je jednotná plemenná kniha, ktorá ako jediná vydáva rodokmene s FCI označením. Žiaden klub, žiadna iná organizácia ich nesmie vydávať. Počas celého obdobia chovu farbiarov mohli byť do plemenitby zaradené len jedince ktoré spĺňali v tej dobe platné exteriérové a najmä pracovné podmienky – skúšky do chovu. Dokumentoval to mimo iné aj dobovými fotografiami. Podporil Poľsku poradkyňu chovu so založením spermobanky s poznámkou „čo by dnes dali chovatelia vlkodlavov keby mohli použiť spermie zdravých jedincov bez epilepsie.“

 

Résumé zo zasadania poradcov a predsedov klubu ISHV

  1. Zachovanie a vylepšenie chovu farbiara ako pracovného plemena.
  2. Zosúladiť stanovené podmienky do chovu aby boli vo všetkých klubov ISHV približne rovnaké.
  3. Z chovov vyraďovať epileptikov.
  4. Snažiť sa vyhnúť príbuzenskej plemenitbe aj prostredníctvom výmeny šteniat, chovných jedincov, párení v rámci klubov ISHV. Po dohode poradcov klubov.
  5. Do chovu nepúšťať jedincov, ktoré nie sú vedené po pracovných – nechovných rodičov aj napriek tomu, že majú vystavené papiere FCI.

 

2.9.2021 zasadanie svetového klubu Bavorský farov – ďalej SKBF

Zahájil a privítal Scher prezident SKBF. Informoval, že po ustanovujúcom stretnutí 2017 bolo štandardu udelené číslo 270 a v roku 2018 bolo schválené čo je dôležité pre chov z dôvodu , že je to poľovnícke plemeno so špecializáciou na dohľadávanie, musí spĺňať kvalifikáciu aby bol zaradený do chovu. SKBF má právnu subjektivitu, čím sa stal rovnocenný partner pre FCI. Ako kooperatora pre zachovanie pracovných poľovných plemien. SKBF bude dávať svoje logo, ktorým bude potvrdzovať že pes spĺňa všetky podmienky vrátane pracovných. Členské kluby nemajú na činnosť SKBF žiadne výdavky. Prezidentom v SKBF bude vždy Nemec. Voliť sa bude na 4 roky z dvoch kandidátov. Viceprezident z iného členského klubu. 

Bol zvolený výbor: prezident – Scher

                                  viceprezident Vojtech Gavlas

                                   sekretár Kondrád Kreinmeir.

Scher sa ospravedlnil Slovákom a Čechom z dôvodu, že si myslel že u nás sa stavali farbiare chovnými po absolvovaní výstavy. Skúšku z výkonu sme do chovu stanovili až po vstupe do ISHV.

 

 

 

 2.9.2021– Svetový klub hanoverákov     

     Na podnet Hirschmana sa uskutočnil ustanovujúci snem svet. klubu hanoverských farbiarov (ďalej SKHF)

     Zahájil prezident klubu Hirschman Schliter, ktorý vysvetlil, že spolu so Švajčiarskym klubom sa rozhodli založiť SKHF z dôvodu nadobudnúť právnu subjektivitu a silu aby pri presadzovaní aby sa v plnom znení dodržiaval platný štandard hanoverského farbiara ako pracovného poľovníckeho plemena. Členom SKHF môže byť len jeden národný klub ktorý v plnom znení dodržiava schválený štandard hanoverského farbiara.

Zakladajúcimi členmi SKHF sa stali kluby zo Švédska, Nórska, Francúzska, Nemecka Hirschman, Česka, Poľska, Slovenska, Švajčiarska. 

Bol zvolený prezident SKHF Schliter – Nemec

a dvaja viceprezidenti:  I .Margoržata Schram – Poľsko,

                                          II. Kristián Kűnenberger

Schliter poďakoval za dôveru a vyjadril presvedčenie, že ustanovením SKHF sa podarí potláčať rôzne svojvoľne kluby, ktoré pre lukratívnosť a ľahkému zisku svojou činnosťou dehonestujú pracovnú stránku hanoverského farbiara.   

 

     Vodič Marek Sirotný s bavorskou sukou Dia Mútňanská dolina ukázal že na Slovensku sú kvalitné nie len hanoveráky ako ich prezentoval Jakub Bašista pred dvoma rokmi, ale i bavoráky, kde po 5 nasadeniach bol 3x úspešný a ich pracovný výkon bol ocenený ako „Víťaz skúšok ISHV 2021.“ Gratulácia a poďakovanie Marekovi patrí nie len od výboru ale iste od celého KCHF. Ukázalo sa, že je správne aby nás aj v budúcnosti prezentovali jedince, ktoré sú v tú sezónu v plnej úspešnej pracovnej kondícií a vyťažení.

     Úspech sme spolu s Českými a niektorými Nemeckými účastníkmi oslávili na našej ubytovni dlho do noci vyčerpajúc všetky zásoby občerstvenia.     

 

                                                                                                                 Tibor Gešvandtner                                                                                                                                                                                                          

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:168 | Celkom: 999699 | Online: 2