.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Memoriál Branislava Porubčanského o cenu Vrátnej doliny

29.08.2020 Vrátna - Paseky 

 

              Nenechalo na seba dlho čakať a s myšlienkou zorganizovať pamätný memoriál Branislava Porubčanského sa pohrávalo viacero z nás, ktorí sme si ho vážili ako skvelého človeka, priateľa ale aj ako oddaného farbiaristu, ktorého odchod zasiahol nejedného z nás. Podujatie na jeho počesť sa konalo vo Vrátnej doline, kde Braňo dlhé roky pôsobil až do posledných dní. Pôvodnou myšlienkou bolo zorganizovať memoriál už túto jar, kedy je poľovníckych a kynologických akcií pomenej ale pre aktuálne dianie na Slovensku v tomto roku, boli obmedzené hromadné podujatia. Aj preto štatút memoriálu je postavený na umelých stopách, zakončených trenažérom s atrapou jelenej zveri. Súčasťou skúšok je posliedka s odložením. Na "nultý" ročník, ktorý bol tento krát bez zápisu do preukazu o pôvode,  sme sa rozhodli pozvať okrem našich dvoch vodičov aj jedného zástupcu českého klubu Barvařu a zástupcu klubu Posokowca z Poľska. Pri výbere spomedzi psov bol kladený dôraz na prepojenie línií Braňových súk OĽA FATRA  a CESY z Prameňov Turca. Hľadanie prepojení bolo úspešné a okrem HF suky MONA zo Zeleného domu s vodičom Jánom Krškom, tu bol aj BF EVAR Mútňanská dolina s vodičom Štefanom Porubčanským, BF z Českej Republiky ATHOS brodky s vodičom Marekom Neklom  a BF z Poľskej Republiky AKIM Bialy trop s vodičom Wojciechom Dulskim- v takom poradí si vylosovali aj postavenie na štarte. Pred sobotňajším zahájením sme netušili aký veľký záujem bude zo strany verejnosti o toto podujatie. Odhadom 200 ľudí sa naša predtucha naplnila a za zvuku lesných rohov a lesnice sa začal oficiálny príhovor predsedu klubu Tiborom Gešvandtnerom, zástupcom majiteľa revíru Ing. Martinom Mačorom a zástupcom OPK Mgr. Rudolfom Gáblikom. Slovo bolo odovzdané hlavnému rozhodcovi Ing. Petrovi Grellnethovi st., ktorý predstavil zbor rozhodcov. Spoluposudzovateľom pre posliedku s odložením sa stal Rajmund Rapaič a práca na stope dvojica Radoslav Prášek a Ján Maruščák. Nasledovalo odhaľovanie pamätnej sochy Branislava Porubčanského, po ktorom sa začalo s posudzovaním jednotlivých disciplín. Posliedku s odložením zvládli všetky predvedené psy v hodnotení známkou 4 . Poľský vodič Wojciech Dulski s BF AKIM Bialy trop si vyžrebovali stopu číslo 4 . Nástrel nájdený v limite 6 min 20 sek. a vypracovanie stopy s troma znakmi zvládli za 20 minút. Po vypustení psa z ležoviska dorazil ku atrape zveri ale následne sa vrátil k vodičovi bez durenia a stavania. Nakoľko ide o 5 ročného skúseného psa na prirodzených stopách, neprejavil oňu záujem. S počtom bodov 195 sa umiestnili na 4. mieste. Vodič Ján Krška so sukou HF Mona zo Zeleného domu si vyžrebovali stopu číslo 1. Nástrel nájdený v limite 6 min 25sek a vypracovanie stopy s dvoma znakmi, avšak s jednou opravou čo ich posunulo do III.ceny zvládli za 41 minút. Po vypustení z ležoviska vypracovala čerstvo prešlapanú stopu, po miernom zaváhaní bez toho aby sa vrátila k vodičovi, začala atrapu zveri hlásiť. S počtom bodov 225 v III. cene, sa umiestnili na 3. mieste .

       Vodič z Čiech Marek Nekl s BF ATHOS Brodky si vyžrebovali stopu číslo tri. Nástrel nájdený v limite 1 minúta 10 sekúnd. Stopu vypracovali s nájdením  dvoch znakov za 31 min. Po vypustení na ležovisku pes najskôr neprejavil záujem o atrapu ale po opätovnom povzbudení vodičom sa ATHOS rozštekal a atrapu hlasito staval. S počtom 210 bodov v II. cene sa umiestnili na 2. mieste. Vodič Štefan Porubčanský s BF EVAR Mútňanská dolina si vyžrebovali stopu číslo 2 . Nástrel nájdený za 46 sekúnd. Stopu EVAR vypracoval bez zaváhania za 12 minút s troma nájdenými znakmi. Po vypustení na ležovisku si atrapu najskôr overil a následne začal hlasito duriť a stavať s pokusom o strhnutie. Za túto prácu získali 290 bodov v I. cene a stali sa víťazom memoriálu Branislava Porubčanského o cenu Vrátnej doliny.

     Počas celého memoriálu sa mali možnosť prítomní, pozrieť na výkony súťažiacich, ako si vodiči so svojimi farbiarmi poradia na pripravených disciplínach. Príjemnú atmosféru dotvárala „Zbojband“ z  Terchovej. V priateľskej atmosfére sa tam dalo posedieť pri guľáši, kapustnici a ďalších dobrotách, ktoré pripravili šikovné gazdinky a priatelia farbiaristi. Čapované pivko pod Rozsutcom si len málo kto nechal odoprieť. Ostáva mi poďakovať sa za pomoc pri príprave tohto memoriálu skvelej partii chlapov okolo Martina Mačora a každému, kto čo i len troškou prispel k  myslím vydarenému podujatiu. Dovolím si tvrdiť, že na jar sa stretneme opäť už na prvom ročníku, ktorý bude pokračovať v dvojročných intervaloch. Uzavrel by som to slovami Braňa: ,,trénuj chlapče trénuj, lebo ťa konkurencia pohltí". Myslím, že podujatie naplnilo hlavnú myšlienku, pre ktorú bolo zorganizované.

 

    Fotogaléria                                                  Ján Maruščák         

                                                                      Farbiarom zdar!!!            

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:89 | Celkom: 1020335 | Online: 5