.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zosnulý   Ing. Branislav Baka

sa narodil 20.06.202 v Gelciach, okr. Nové Zámky  Štúdium na lesného inžiniera úspešne ukončil v Košiciach  1951. V poľovníckych organizáciách začal pracovať od roku 1947. Od kynologického referenta až po predsedu  OV SPZ , bol členom predsedníctva výboru SPZ , viedol kynologickú komisiu  pri SPZ, bol podpredsedom kynologickej komisie pri UV Československého poľovníckeho zväzu.

Jeho veľkou láskou boli farbiare. Aktívne sa podieľal na  výcviku bavorských farbiarov. Za svoj život vychoval a vycvičil  8 farbiarov a s Aronom s Štoparku s v roku 1988 stal víťazom XI. Ročníka o pohár SPZ.

Celý život presviedčal poľovnícku verejnosť  o potrebe chovať farbiare  s dobrými chovnými  a pracovnými vlastnosťami  v oblastiach s chovom  raticovej zveri. Organizoval a viedol kurzy a školenia pre vodičov farbiarov. Dlhé roky posudzoval ako poradca z výkonu a exteriéru pracovnú a chovnú spôsobilosť farbiarov.

Od roku 1967  začal vydávať klubový spravodaj. V roku  1974  vypracoval scenár na výrobu filmu „Farbiar na stope“. V roku 1975 vydal spolu s kolektívom knihu  „Farbiar v poľovníckej praxi“ a v roku 1988  rozšíril jej pracovnú verziu „Vodič farbiara “. Bol spoluautorom publikácie „ Horské plemena  psov v službách poľovníctva “ v roku 2008 V rokoch 2010 a 2012 vydal dve knihy „ Naše farbiariky“  l. a ll. V 2013 bol spoluautorom publikácie „ Storočie s farbiarmi 1900 – 2000 “ .

V roku 1984  bol hlavným organizátorom MFK na počesť nestora farbiarov  Fridricha Konráda.

Vo veľkej miere sa podieľal pri vypracovaní skúšobných poriadkov farbiarov. V klube  vo výbore zastával  rôzne funkcie- tajomníka , poradca chovu, vicvikára. Po rozdelení Československa sa stal predsedom KCHF na Slovensku až do 1.3.1997 . Vynaložil veľké úsilie, aby sa KCHF stal členom medzinárodnej organizácie farbiarov, čo sa podarilo 1998 kedy sa KCHF  stal riadnym členom ISHV. Svojou aktívnou činnosťou urobil veľmi veľa  pre slovenské poľovníctvo a kynológiu. Jeho celoživotná práca  pre farbiare je uznávaná  v celej Európe.

V povolaní lesníka naplnil svoje sny , stal s poľovníkom, milovníkom prírody a farbiara, ktorému venoval všetok svoj voľný čas. Členovia KCHF si  veľmi cenia jeho veľké úsilie, ktoré vynaložil na zveľadenie nášho ušľachtilého  pomocníka -  farbiara.

 

Česť jeho pamiatke

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:155 | Celkom: 999686 | Online: 5