.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Oznam pre chovateľov o využívaní chovných psov oboch plemien v chove.

     Vážení chovatelia, dovoľujeme si Vás informovať o využívaní chovných psov oboch plemien od chovateľského roka 2019/2020. Vzhľadom k danej situácii v chove a po skúsenostiach aj z predošlého roka sme dospeli k takejto schéme. (Dôvodom je aby sme využili celú škálu chovnej základne a aby nedochádzalo opakovane k tomu, že jeden pes bude mať 8 párení a druhy jedno alebo žiadne. Samozrejme rátame s tým, že niektoré suky budú musieť vycestovať aj cez hranice SR ak to bude nutné.)

Chovný pes BF môže páriť maximálne 3 suky v jednom chovateľskom roku. Chovný pes HF maximálne 2 suky. Nerátajú sa do toho párenia zahraničných súk. Výnimka môže byť udelená psom geneticky nepríbuzným alebo po úspešne vykonaných vyšších regionálnych, národných alebo medzinárodných skúškach. Nie však viac ako 4-5 párení v chovateľskom roku!

Za to aby chovný pes nepáril viac súk ako je pre dané plemeno povolené v jednom chovateľskom roku je zodpovedný majiteľ chovného psa!  Ak to poruší v nasledujúcom chovateľskom roku bude jeho pôsobenie v chove pozastavené! Je teda na majiteľovi chovného psa, ktoré suky bude svojím psom v danom chovateľskom roku páriť.

Výbor KCHF

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:93 | Celkom: 1020339 | Online: 6