.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Informácia o Výcvikovom dni spádovej oblasti Nitra, konaného dňa 11. mája 2019,  v Zlatníkoch – Malé Hoste, okr. Topoľčany.

 

Dňa 11. mája 2019 organizovala spádová oblast Nitra ďaľší Výcvikový deň pre plemená BF a HF, v krásnom prostredí Považského Inovca, v revíri PZ 1. mája so sídlom Zlatníky – Malé Hoste. Organizačne mal toto podujatie nastarosť Paľko Pástor, ktorý zabezpečil všetko potrebné, ale nakoniec ovocie svojej práce neužil, lebo 6.5. musel ísť pod nôž a poď ho opravovať meniskus. Tak sme boli spolu aspoň myšlienkami a  telefonicky. Našťastie mal v zálohe kolegu,  aktívneho člena miestneho PZ Ing. Martina Schneidera, s ktorým sme potom riešili všetko podstatné.

V piatok 10.mája 2019, v poobedňajších hodinách,  sme, medzi dvomi búrkami, vykonali potrebné prípravné úkony, ako rozmiestnenie pútačov, vytýčenie umelých stôp a prípravu trenažéra. Zvyšok dňa sme strávili pri dobrom poháriku vínka a rozhovoroch o plánovaných akciách spádovej oblasti, spomienkach na nedávno zosnulého Branka P.a poľovníckych a farbiaristických zážitkoch.

Sobota ráno nás privítala čistou oblohou. Tí mladší, skoro ráno vyrazili našlapať stopy.

Pôvodne sa nám prihlásilo 8 psíkov, ale dorazilo ich 10, 8BF a 2HF .

Za výbor klubu prišiel pozdraviť naše podujatie Ivan Horňáček.

Pri zahajovaní výcvikového dňa, prítomných  účastníkov privítal predseda miestneho PZ p. Košík, následne vedúci sp. obl. informoval prítomných o priebehu výcvikového dňa. Prítomných úvodom privítal aj Ivan Horňáček a vyzvihol snahu členov klubu nielen miestnej spádovej obasti, ale aj iných spádových oblastí, kde organizujú podobné podujatia. Ľudia majú možnosť sa spoznávať, ale hlavne nabrať nemnomo informácií, ako postupovať vo výcviku a vedení farbiara.

Po úvodných slovách sme požiadali zúčastnených, aby odložili svojich psíkov, keď si mali možnosť vyskúšať aj túto disciplínu. Po odložení psíkov, sme formou voľnej diskusie, v trojici Pintér, Horňáček, Veselský, vysvetlovali zúčastneným skúšobné poriadoky PF a IHF, výstroj a výzbroj farbiaristu, skúsenosti z PF-iek a IHF-iek a vysvetlovali, akých častých chýb sa psovodi dopúšťajú pri predvádzaní svojich švornohých zverencov.  Po ukľudnení psíkov na odložení sa vykonali aj cvičný výstrel z pištole, aby účsrtníci mali možnosť vidieť reakciu svojich psíkov, lebo podľa úvodných informácií, sa podujatia zúčastnilo takmer 80% členov, ktorý mali prvý krát farbiara v držbe a vedení. Otázok a odpovedí bolo neúrekom, bolo vidieť, že psovodi majú záujem, pripraviť svojich psíkov do budúcnosti čo najlepšie.

Po ukončení teoretickej časti sme prešli na praktickú časť. Pre každého psíka bola pripravená stopová dráha v dĺžke okolo 200 m, s cca 40-50 metrovým vypustením k trenažéru, na ktorom bola deka z jelienčaťa.

Lacko Pintér absolvoval s káždým zo psovodov vypracovanie stopy, vypustenie a správanie sa pri koncovke, a zároveň bodoval v zmysle skúšobného poriadku pre PF. Na záver vysvetlil chybičky a nedostaky, ktorých sa treba v budúcnosti vyvarovať.

Členovia miestneho PZ pripravili účastníkov, pohostenie vo forme guľášika a živánskej a primeraného pitného režimu.

Záverom prítomní konštovali, že dnešný deň mnohým otvoril oči a hlavne myseľ, ako ďalej postupovať vo výcviku a spoločnom  živote, po boku  s farbiarom.

Na záver, pri spoločnom nástupe,  vedúci spádovej oblasti Nitra, R. Veselský, vyslovil obrovskú vďaku organizátorom a členom miestneho PZ za prípravu dnešného výcvikového dňa a účastníkom zaželal, veľa trpzlivosti pri výcviku a nezabudnuteľných zážitkov pri dohľadávkach. Nemalé  poďakovanie patrí  Lackovi Pintérovi za teoretickú časť a hodnotenie na stopách.

Spoločne sme sa rozľúčili s  pozdravom

Lesu, lovu a farbiarom zdar!

 

Fotogaléria

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:87 | Celkom: 1020333 | Online: 3