.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Oznam o výskyte Epilepsie

Vážení členovia, už v minulom roku sme Vás informovali o podozrení výskytu epilepsie u farbiarov a žiadali sme vás o informácie ak máte vedomosti a skúsenosti s touto dedičnou chorobou.

Do dnešného dňa nám prišlo 11 hlásení o výskyte epileptických záchvatov – príznakov u jedincov farbiara na Slovensku. Na tomto základe sme absolvovali niekoľko stretnutí s odborníkmi MVDr. Aladar Maďari PhD. UVLF Košice a MVDr. Viktor Paluš PhD. – neurológmi malých zvierat.

Dospeli sme k záveru, že budeme musieť vykonať genetickú analýzu chovnej základne a aj jedincov mimo chov, pokiaľ majú tieto príznaky.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým chovateľom a majiteľom ktorí nám poskytli tieto informácie, ktoré sú pre nás nesmierne cenné, hlavne ak chceme udržať zdravý chov farbiarov! Je veľmi dôležité tieto informácie podchytiť čo najskôr aby sa nám chov nezaplienil touto dedičnou chorobou.

Aktuálne lekárskou správou potvrdená epilepsia u jedincov:

ARON spod Vápenných bokovSPKP: 12022 pes má splnené podmienky do chovu, ale pre túto diagnózu nebol uchovnený

CHARLIE z Púčikovho dvoraSPKP: 11812/18 chovný pes, vylúčený z chovu z dôvodu potvrdenia diagnózy

Obom majiteľom patrí za výbor, ale aj za KCHF veľká vďaka za poskytnuté informácie a nezatajenie tejto skutočnosti, ktorá by mohla mať pre náš chov v budúcnosti fatálne následky!

Zároveň chceme požiadať, aby každý kto má poznatky o výskyte tejto choroby aj u nechovných jedincov nám túto skutočnosť nahlásil a budeme sa tým zaoberať.

 Výbor intenzívne pracuje v spolupráci s odborníkmi na danej problematike a na riešení tohto problému. Budú prijaté opatrenia a pravdepodobne aj obmedzenia v chove. Pracuje sa líniách, ktoré bude potrebné podrobne sledovať a zamedziť, aby dochádzalo k ich vzájomnému kríženiu.

Výbor preto opakovane žiada o pomoc pri riešení tohto ochorenia, ktoré si nesmieme dovoliť prehliadať. 

                                                                                                        MVDr. Ján Čurlík PhD.

Poradca chovu BF

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:152 | Celkom: 999683 | Online: 7