.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Správa hlavného rozhodcu z priebehu XVII. ročníka súťaže farbiarov  Memoriálu Fridricha Konráda v dňoch 14.11.-18.11.2018 v Herľanoch.

V zmysle plánu kynologických akcií spádová oblasť Košice - okolie zorganizovala vrcholné farbiarske podujatie XVII. ročník Memoriálu Fridricha Konráda, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 14.11.-18.11.2018 v Herľanoch.Memoriál Fridricha Konráda sa organizuje ako medzinárodné skúšky farbiarov s udeľovaním CACT a Víťaz Slovenska. Tohtoročného memoriálu sa zúčastnili súťažiaci zo zahraničia z členských klubov ISHVpo jednom psovi z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska a Talianska a 4 psov zo Slovenska. Skúšky sa konali pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej poľovníckej komory (SPK) a Klubu chovateľov farbiarov pri SPZ. Celý priebeh akcie zabezpečovali členovia Okresnej poľovníckej komory v Košiciach. SPZ delegovalo nasledovný rozhodcovský zbor: Ing. Martin Jánošík – hlavný rozhodca, Marián Zábojník, Ing. Gabriel Pὂhm, Ing. Jozef Ďuriš, Branislav Porubčanský , Marek Sirotný, Slavomír Kerestéš, Slavomír Kocík, Bc. Ferdinand Hlinický, František Homola, Mgr. Ján Maruščák, Pavol Mikloš, Ing. Vladimír Tomko, Ján Orečný,  Michal Lesňák  a Ing. Ján Žofčák. Zo zahraničia bolo 9 rozhodcov.  


     Účastníkov privítal  organizačný výbor 14.11.2018 v poobedňajších hodinách na Dargove. Po prezentácii vodičov prebehla veterinárna prehliadka psov a kontrola dokladov. Rozhodcovia v popoludňajších hodinách založili 4 ks umelých stôp. O 19.00 hodine prebehla porada rozhodcov, kde hlavný rozhodca rozdelil rozhodcov do 8 rozhodcovských skupín. Jednu skupinu na posudzovanie umelých stôp a posliedky s odložením a 7 rozhodcovských skupín posudzovalo prirodzené práce. Potom jednotlivý súťažiaci pristupovali k losovaniu poradia psov, pričom   predstavili seba a svojich zverencov.

Poradie vodičov po losovaní štartovných čísel:

 1. MARTOS István – pes BF Buckalaki Prof.Hunter Jurgen, Maďarsko
 2. HUS Mikolaj – pes BF REX z Doliny Dojcy, Poľsko
 3. Ing. TOMALA Pavol – pes HF LESAN z Popovej debry, Slovensko
 4. Ing. PITOŇÁK Ľudovít – suka HF Astrid Silvazovolum, Slovensko
 5. Ing. BAŠISTA Jakub – suka HF LUNA Krigov, Slovensko
 6. CASAGRANDE Corrado  - suka BF BAXA, Taliansko
 7. Ing. LÁNI Peter – pes BF GERO Tri studne, Slovensko
 8. DECKER Joachim – suka BF KARDA vom Hohehahn, KGBS Nemecko
 9. TROJKA Roman – suka BF FREYA Klobušice, Česko

 

Na druhý deň 15.11.2018 sme sa presunuli do Herlian, kde bolo centrum tohto podujatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ráno bol slávnostný nástup vodičov so psami, rozhodcov, organizátorov a korony, kde prítomných privítal riaditeľ skúšok Ing. Pavol SOTÁK, ktorý zároveň predniesol príhovor. Po príhovore odovzdal slovo predsedovi KCHF Tiborovi GEŠVANTNEROVI. Po oficiálnom otvorení hlavný rozhodca predstavil jednotlivé skupiny rozhodcovského zboru. Následne súťažiaci pristúpili k losovaniu svojich prác. Do osudia bolo vložených 6 prirodzených prác a 3 umelé stopy z pripravených 4 umelých  stôp.

MARTOS István so psom BF Buckalaki Prof.Hunter Jurgen si vylosoval prirodzenú prácu č. 6,

HUS Mikolaj  so psom BF REX z Doliny Dojcy, si vylosoval prirodzenú prácu č. 3,

Ing. TOMALA Pavol so psom HF LESAN z Popovej debry si vylosoval prácu na umelej stope č. 3,

Ing. PITOŇÁK Ľudovít so sukou HF Astrid Silvazovolum si vylosoval prácu na umelej stope č. 2,

BAŠISTA Jakub so sukou HF LUNA Krigov si vylosoval prirodzenú prácu č. 4,

CASAGRANDE Corrado  so sukou BF BAXA  si vylosoval prirodzenú prácu č. 5

Ing. LÁNI Peter so psom BF GERO Tri studne si vylosoval prirodzenú prácu č. 2

DECKER Joachim  so  sukou BF KARDA vom Hohehahn si vylosoval prirodzenú prácu č. 1

TROJKA Roman so sukou BF FREYA Klobušice  si vylosoval prácu na umelej stope č. 1.

Posliedku s odložením vyskúšala rozhodcovská trojica v zložení Wojciech Galvas, Slavomír Kerestéš a Ján Orečný.  

Umelé stopy posudzovala rozhodcovská trojica v zložení  Branislav Porubčanský, Pavol Mikloš a Fausto Pelizzato.

U 1 - TROJKA Roman so sukou BF FREYA Klobušice. Posliedka s odložením  známka 4 na voľno. Nájdenie nástrelu v štvorci 30x30m 1 minúta 24 sekúnd, stopa  vypracovaná  za 15 minút 13 sekúnd  nájdené 2 znaky.

U 2 - Ing. PITOŇÁK Ľudovít so sukou HF Astrid Silvazovolum - Posliedka s odložením  známka 4 na voľno. Nájdenie nástrelu v štvorci 30x30m 1 minúta 46 sekúnd, stopa  vypracovaná  za 52 minút 34 sekúnd  nájdené 3 znaky.

U 3 - Ing. TOMALA Pavol so psom HF LESAN z Popovej debry. Posliedka s odložením  známka 0 na remeni. Nájdenie nástrelu v štvorci 30x30m 59 sekúnd, stopa  vypracovaná  za 33 minút 21 sekúnd  nájdené 3 znaky.

Prirodzenú  prácu č. 1 si vylosoval DECKER Joachim  so  sukou BF KARDA vom Hohehahn. Pracoval na 16 hodín starej stope jelenice. Suka nasadená na nástrel na voľno našla farbu. Po 320 m práci na remeni našli jelenicu zhasnutú. Táto práca išla do hodnotenia a celkovo tak získal 290 bodov v III. cene a piate miesto.

Toho istého dňa mal možnosť pracovať na prirodzenej  stope č. 11. Suka nasadená na nástrel o 13.45 hod. na remeni do 1200m mali intezívnu farbu a otery. Po prejdení 5,6 km označili poslednú farbu s tým že nasledujúci deň budú pokračovať.

Prirodzenú  prácu č. 2 si vylosoval Ing. LÁNI Peter so psom BF GERO Tri studne. Pracoval na vyše 17 hodín starej stope jelenice poranenej. Pes nasadený na nástrel o 10.50 hod.  do 200 m našiel zhasnutú jelenicu. Toho istého dňa mal možnosť pracovať na ďalšej prirodzenej  práci. Jednalo sa o poranené jelienča, ktoré pes našiel do 200m v ležovisku zhasnuté. Tretiu prácu mal na poranenej diviačici. Jednalo sa o vyše 8 hod. starú stopu. Pes pracoval na remeni  bez farby  na stope a po 590m našiel diviačicu zhasnutú. Do hodnotenia bola zarátaná dohľadávka diviačice. Celkovo 320 bodov v III. cene a štvrté miesto.

Prirodzenú  prácu č. 3 si vylosoval HUS Mikolaj so psom BF REX z Doliny Dojcy. Pracoval na 18 hod. starej stope jelenice. Pes na nástrele nenašiel nič. Po nasadení na farbu , nezabral, revíroval s vysokým nosom. Po druhom nasadení na farbu išiel s vysokým nosom iným smerom. Po treťom nasadení nenašiel žiadni farbu.  Jelenicu našla korona zhasnutú cca 250m od poslednej farby. Bol hodnotený známkou 0.

Prirodzenú  prácu č. 4 si vylosoval BAŠISTA Jakub so sukou HF LUNA Krigov. Pracovali  na 4.45 hod. starej stope diviaka. Na nástrele našli farbu a úlomok kosti. Po 1900m v hustom zmladení zdvihli diviaka a v domnení že sa jedná o dohľadávaný kus vypustili suku na durenie. Suka sa vrátila do 10 min. a druhý krát nasadená na poslednú farbu.  Medzi tým zdvihli v zmladení ďalší kus a došli na pofarbené ležovisko, kde vypustili suku druhý krát. Suka diviaka hlasito durila 3100 m a hlasito stavala, kým nedošiel strelec. Táto práca išla do hodnotenia a celkovo tak získal 370 bodov v II. cene a druhé miesto.

Prirodzenú  prácu č. 5 si vylosoval CASAGRANDE Corrado  so sukou BF BAXA. Jednalo sa o 18 hod. starú stopu diviačaťa. Na nástrele nenašiel žiadne znaky poranenia. Po 10 m  oterok na konári. Po 30-40 m našli kvapku farby. Cca po 1200 m bez farby sa vrátil druhý krát na nástrel.  Nakoľko križovali pofarbenú stopu iného kusa počkali cca 1 hodinu. Vodič nasadil suku na nástrel a po prejdení 110 m našli už zhasnuté diviača. Pre krátkosť stopy táto práca nebola hodnotená.

Prirodzenú  prácu č. 6 si vylosoval MARTOS István so psom BF Buckalaki Prof.Hunter Jurgen. Pes pracoval na 19 hod. starej stope. Jednalo sa o diviaka zasiahnutého na zadný beh. Po preverení nástrelu vodič našiel farbu a úlomok kosti a o 11.15 hod nasadil psa. Po farbe šli jedným smerom asi 50m kedy farby ustalo. Terén bol náročný, veľa zdravej zveri. Po 2600m došli na hrebeň, kde po 200m zdvihli diviaka z ležoviska. Pes diviaka hlasito duril 2800m  avšak nezastavil. Po návrate psa sa rozhodli, že ide o dohľadatelný kus a pokračovať budú nasledujúci deň.  

TROJKA Roman so sukou BF FREYA Klobušice po umelej stope č. 1 mal možnosť pracovať aj na prirodzenej  práci č. 7, ktorú neodmietol. Jednalo sa o jelenicu poranenú na zadný beh.  8 hod. starú stopu  suka vypracovala so záujmom a po 480m našla uhynutú jelenicu.. Táto práca išla do hodnotenia a celkovo tak získal 320 bodov v III. cene a tretie miesto.

Ing. PITOŇÁK Ľudovít so sukou HF Astrid Silvazovolum po umelej práci mal možnosť pracovať aj na prirodzenej  práci č. 12, ktorú neodmietol. Jednalo sa o poraneného špicera. Suka na nástrele nenašla žiadne znaky, zaľahla do remeňa a po 450 m dohľadala zhasnutého jeleňa. Táto práca išla do hodnotenia pričom celkovo získal 270 bodov v III. cene a šieste miesto.

16.11.2018

Ráno súťažiaci pristúpili k losovaniu svojich prác. Do osudia boli vložené 4 prirodzené práce a 2 umelé stopy.

U 5 - BAŠISTA Jakub so sukou HF LUNA Krigov. Posliedka s odložením  známka 4 na voľno. Nájdenie nástrelu v štvorci 30x30m 8 minúta 04 sekúnd, stopa  vypracovaná  za 19 minút 37sekúnd  nájdené 3 znaky.

U 6 - Ing. LÁNI Peter so psom BF GERO Tri studne. Posliedka s odložením  známka 4 na voľno. Nájdenie nástrelu v štvorci 30x30m 52 sekúnd, stopa  vypracovaná  za 34 minút 29 sekúnd  nájdené 2 znaky.

Na prirodzenej  práci č. 6 pokračoval MARTOS István so psom BF Buckalaki Prof.Hunter Jurgen. Avšak bezúspešne. Bol hodnotený známkou 0.

Na prirodzenej  práci č. 11 pokračoval DECKER Joachim  so  sukou BF KARDA vom Hohehahn. Pokračoval od poslednej  označenej farby od 8.48 hod. na 17 hodín starej stope jelenice. Suka pracovala sústredene a ukazovala farbu. Po 900m prišli do zmladenia, kde bol záľah. Zdvihli jelenicu, ktorú suka začala hlásiť. Vodič vystrelil na jelenicu ale chybil. Na ležovisku našli farbu a oterok. Suka sa po 400m z durenia vrátila. Suka nasadená na stopu pokračovala 150m kade išli deň predtým a našli označenú farbu. Vodič túto prácu ukončil. Z tejto práce bol hodnotený známkou 0.

Na túto prácu išiel  BAŠISTA Jakub so sukou HF LUNA Krigov. Suku nasadil na poslednú farbu. Po 900m našla farbu až prišla tam kde skončila predchádzajúca suka prácu odbočila a 2,3 km prešla bez znakov. Druhý krát bola znova nasadená na poslednú farbu ale suka prešla tým istým smerom. Prácu nedokončili. Zatúto prácu bol hodnotený známkou 0.

Prirodzenú  prácu č. 13 si vylosoval HUS Mikolaj  so psom BF REX z Doliny Dojcy. Jednalo sa o poranenú jelenicu na zadný beh. Na nástrele bola nájdená farba aj kosť. Pes však išiel mimo pofarbenej stopy.  Ako kontrolný pes nastúpil TROJKA Roman so sukou BF FREYA Klobušice , ktorý od nástrelu po 50m našiel kosť, potom  prešiel 4000m a prácu pre náročnosť prerušil s tým, že na druhý deň bude pokračovať.

Prirodzenú  prácu č. 14 si vylosoval Ing. PITOŇÁK Ľudovít so sukou HF Astrid Silva zovolum. Jednalo s o poranené jelienča. Na nástrele sa našla striž, koža a kúsok svaloviny. Suka s nízkym nosom zaľahla do remeňa a po 5 m intenzívne farba a potom už len sporadicky. Po 750m došli na pofarbené studené ležisko. Po 920m ďalšia farba.  A po 1450m ďalšie podfarbené studené ležovisko. Pokračovali a po 1926m (podľa GPS) suka bola vypustená. Prešla 6000m (GPS) a vrátila sa.  Rozhodcovia vyhlásili kus za nedohľadateľný, jednalo sa o ľahký svalový priestrel..

Prirodzenú  prácu č. 15 si vylosoval CASAGRANDE Corrado  so sukou BF BAXA. Jednalo sa o poraneného jeleňa. Suka nasadená na nástrel bez znakov. Po opakovanom nasadení prešla cez pole 2000m a našla kvapku farby. Suka bola 3 x nasadená na nástrel, prešla po tej istej stope, ale nenašli sa žiadne znaky. Rozhodcovia vyhlásili kus za nedohľadateľný.

Prirodzenú  prácu č. 16 si vylosoval Ing. TOMALA Pavol so psom HF LESAN z Popovej debry. Jednalo sa o paranené jelenča. Po 5.30hod. pes nasadený na nástrel , kde neboli nájdené žiadne znaky. Po 80m našiel kvapku farby. Po 150m ďaľšiu kvapku farby. Po 450m z mladiny zdvihol jelenča, ktoré hlasito zastavil po  20m. Táto práca išla do hodnotenia a celkovo tak získal 330 bodov bez ceny a siedme poradie. Po tejto práci mal možnosť ďalšej Prirodzenú  prácu č. 18. Jednalo sa o poranenú jelenicu na zadný beh. Nástrel bez znakov. Na 1000m úseku málo farby. Po 2100m vodič na čerstvej farbe vypustil psa, ktorý po 500m hlásil. Duril  300m smerom dolu avšak kus nezastavil. Rozhodcovia vyhlásili kus za nedohľadateľný.

Prirodzenú  prácu č. 17 si vylosoval Ing. LÁNI Peter so psom BF GERO Tri studne. Jednalo sa o poraneného diviaka zo spoločnej poľovačky. Nástrel nebol presne označený. Pes zaľahol do remeňa dolu do doliny na 5 miestach  5 kvapiek farby. Po 600m sa farba stratila.Do 1 km na 2 miestach farba. Posladnú farbu našli oter na haluzy. Prešli cez mladinu a po dohode s vodičom vypiustili psa. . Pes sa po 2300m vrátil. Prácu ukončili rozhodcovia s konštatovaním, že kus nie je dohľadateľný,.

 

Nakoľko súčasťou tohto podujatia bol aj chovný zvod bavorských a hannoverských farbiarovdňa 17.11.2018 bol na rannom nástupe prítomný aj čestný predseda KCHF Ing. Branislav BAKA, ktorý poprial súťažiacim veľa úspechov, taktiež aj Ing. Ladislav DRUSKA ako hlavný rozhodca na bonitáciu. Ráno súťažiaci pristúpili k losovaniu svojich prác. Do osudia boli vložené 1 prirodzená práca a 3 umelé stopy.

U 7 - DECKER Joachim  so  sukou BF KARDA vom Hohehahn. Posliedka s odložením  známka 4 na voľno. Nájdenie nástrelu v štvorci 30x30m 47 sekúnd, stopa  vypracovaná  za 45 minút 12sekúnd  nájdené 3 znaky.

U 8 - MARTOS István so psom BF Buckalaki Prof.Hunter Jurgen. Posliedka s odložením  známka 4 na voľno. Nájdenie nástrelu v štvorci 30x30m 1 minúta 45 sekúnd, stopa  vypracovaná  za 12 minút 40 sekúnd  nájdený 1 znak.

U 9 - HUS Mikolaj  so psom BF REX z Doliny Dojcy. Posliedka s odložením  známka 4 na voľno. Nájdenie nástrelu v štvorci 30x30m 59 sekúnd, stopa  nebola vypracovaná nenájdené žiadne  znaky.

Prirodzenú  prácu č. 18 si vylosoval CASAGRANDE Corrado  so sukou BF BAXA. Jednalo sa o poranené diviača. Po 24 hod. bola suka nasadená na nástrel, kde našla farbu. Celá stopová dráha bola pofarbená po 770m vypustil suku, ktorá sa do 2 min. vrátila. Pokračovala 3060m až prišli k zhasnutému kusu.  Táto práca išla do hodnotenia pričom celkovo získal 390 bodov v I. cene a prvé miesto. Čím získal zároveň titul vítaz Slovenska a CACT.

Na prirodzenej  práci č. 13 pokračoval TROJKA Roman so sukou BF FREYA Klobušice , ktorému sa však nepodarilo kus dohľadať. Ako kontrolný pes išiel  BF GERO Tri studne s vodičom Ing. LÁNI Peter, ktorý nápriek snahe v náročnom teréne prácu bez výsledku ukončil.

Na prirodzenej  práci č. 11 pokračoval DECKER Joachim  so  sukou BF KARDA vom Hohehahn. Pokračoval od poslednej  označenej farby pričom prešiel tú istú trasu.asi 1 km a 1,5 km po tej istej starej stope späť  Ako kontrolný pes išla suka  HF LUNA Krigov s vodičom BAŠISTA Jakub ktorý vykonal aj dva predsledy a prácu bez výsledku ukončil.

 

Záverečné vyhodnotenie prebehlo večer 17.11.2018 po slávnostnej omši za prítomnosti prezidenta SKJ Dr. Jozefa JURSU, kynologického referenta SPZ Mariána KONEČNÉHO, kde predseda KCHF poďakoval organizátorom sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu XVII. ročníka súťaže farbiarov  Memoriálu Fridricha Konráda. Hlavný rozhodca vyhodnotil súťažné disciplíny od posledného poradia až po prvé miesto. Zároveň boli účastníkom odovzdané diplomy a vecné ceny. Na záver poďakoval  vodičom za predvedené výkony a disciplinovaný prístup počas celej súťaže, rozhodcom poďakoval za nestranné a objektívne profesionálne rozhodovanie počas celej súťaže na jednotlivých prácach, organizátorom za vysokokvalitnú organizáciu. K vysokej úrovni súťaže rozhodne prispela skutočnosť, že každý pes mal možnosť pracovať na prirodzenej stope, niektorý aj opakovane. Zato všetko patrí organizátorom veľká vďaka, najmä však za zabezpečenie  a zosúľadenie termínu skúšok a intenzívneho poľovania v dostupnej oblasti, čo malo za následok veľa overovacích prác na ktorých bolo možné psíkov odskúšať.

Po slávnostnom vyhodnotení a vyhlásení výsledkov boli všetci účastníci podujatia pozvaní na slávnostné posedenie. 

    Pekné prostredie, ale aj počasie využilo na spoločné stretnutie chovateľov farbiarov aj množstvo priaznivcov týchto plemien.

Hodnotenie : 6 psov bolo hodnotených v cene a ostatní traja psy v poradí bez udelenia ceny.

 1. miesto  v I. cene  so ziskom 390 bodov  získala  suka BF BAXA s vodičom CASAGRANDE Corrado,  Taliansko
 2. miesto v II. cene so ziskom 370 bodov  získala  suka HF LUNA Krigov s vodičom BAŠISTA Jakub,  Slovensko
 3. miesto v III. cene so ziskom   so ziskom   320 bodov  získala  suka BF FREYA Klobušice s vodičom TROJKA Roman,  Česko
 4. miesto v III. cene so ziskom 320 bodov  získal pes BF GERO Tri studne s vodičom Ing. LÁNI Peter,  Slovensko
 5. miesto v III. cene so ziskom 290 bodov  získala suka BF KARDA vom Hohehahn s vodičom  DECKER Joachim , KGBS Nemecko
 6. miesto v III. cene so ziskom 270 bodov  získala suka HF Astrid Silvazovolum  s vodičom  Ing. PITOŇÁK Ľudovít, Slovensko
 7. miesto v poradí bez ceny so ziskom 330 bodov  získal pes HF LESAN z Popovej debry s vodičom  Ing. TOMALA Pavol, Slovensko
 8. miesto v poradí bez ceny so ziskom 150 bodov  získal pes BF Buckalaki Prof.Hunter Jurgen s vodičom MARTOS István , Maďarsko
 9. miesto v poradí bez ceny so ziskom 40 bodov  získal  pes BF REX z Doliny Dojcy s vodičom HUS Mikolaj, Poľsko.

 

Najkratší čas nájdenia nástrelu v štvorci 30x30 m mal  vodič DECKER Joachim , KGBS Nemecko so sukou BF KARDA vom Hohehahn 52 sekúnd.

Najrýchlejšiu prácu na umelej stope mal vodič MARTOS István , Maďarsko so psom BF Buckalaki Prof.Hunter Jurgen 12 minút 40 sekúnd pričom rýchlosť  sa podpísala na kvalite práce nakoľko našiel len jeden znak.

Práca na najdlhšej prirodzenej stope bola dohľadávka jelenice zo dňa 14.11.2018 na ktorej pracoval vodič DECKER Joachim, KGBS Nemecko so sukou BF KARDA vom Hohehahn 15. -16. – aj 17.11.2018. Suka však vo finále nedokázala jelenicu zastaviť čo bola škoda pretože sa jednalo o špičkovú remeňovú prácu, ktorá mohla priniesť vodičovi víťazstvo. 17.11.2018 v náročnom teréne s hustým porastom a početným zazverením sa túto jelenicu nepodarilo napriek vynaloženému enormnému úsiliu dohľadať ani ďalšiemu psovi.

Veľká škoda pre naše farby bola, že mladý vodič Ing. Pavol Tomala precenil svojho psa, ktorý ho na disciplíne odloženie na remeni zradil a z miesta odloženia odišiel, čím sa diskvalifikoval z umiestnenia v cene. Vodiča ospravedlňuje nominácia na poslednú chvíľu na túto súťaž. Nemal čas pripraviť psa aj na túto „jednoduchú“, ale v tomto prípade najdôležitejšiu disciplínu, ktorá ho pripravila o umiestnenie na 3 mieste, nakoľko v ostatných disciplínach bodoval. Dúfam ale, že to mladého vodiča povzbudí v ďalšej práci.

Ostatné psy a suky boli hodnotené iba v poradí pre nevyhovujúce výsledky z niektorej disciplíny. Viď Tabuľka .                             

Hlavný rozhodca: Ing. Martin Jánošík

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2020

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

KVF Herľany 2020

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:11 | Celkom: 719312 | Online: 9