.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Zápisnica a uznesenie z výborovej schôdze KCHF konanej 2.2.2018 v Bieň - Zvolen

 

Prítomný: podľa prezenčnej listiny

Tibor Gešvandtner, Mgr. Ján Maruščák, Branislav Porubčansky, MVDr. Ján Čurlík,                 Ing. Ľubomír Kmeťo, Karol Smrek, Marek Sirotný, Ing. Jozef Ďuriš, Ing. Peter Grellneth ,       Ing. Ivan Horňáček

Prítomných 9 členov z 9 – výbor je uznášania schopný.

DR – 1 člen

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu schôdze výboru KCHF
 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich výborov
 3. Príprava spravodaja za rok 2018
 4. Rôzne
 5. Prijatie uznesení a záver

 

Bod 1

 • Predseda klubu privítal prítomných, prečítal program schôdze a poveril písaním zápistnice:  M. Sirotný.    Overovatelia B. Porubčanský, J.Maruščák.

 

Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

 1. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, ktorým zapisovateľom zápisnice je Marek Sirotný a overovatelia  Porubčanský, Maruščák.

Bod 2

 • Predseda skonštatoval že všetky body uznesení z predchádzajúcich uznesení sa priebežne plnia .

 

 1. Výbor to berie na vedomie.

 

Bod 3

 1. Termín koncovej uzávierky spravodaja 2018 je 18.2.2018 , všetky príspevky posielať na adresu :  spravodajkchf2018@gmail.com
 2. Zabezpečenie tlačiarne bude mať na starosti Maruščák, dopytovať tlač min. v troch tlačiarňach , v rovnakom formáte a kvalite papiera ako bol tlačený predchádzajúci spravodaja 2017 – formát A4.
 3.  Usmernenie vývozu šteniat do zahraničia - bude zverejnená v spravodaji 2018

 

 1. Výbor berie na vedomie.

 

Bod 4

 1. Gešvandtner : príprava celoštátnej schôdze KCHF , na čo nadväzuje zabezpečiť spádové schôdze, bude nutné prispôsobiť aj skúšobné poriadky novému zákonu.

Je potrebné zmenenie stanov – vnútorných predpisov, aby boli v súlade so stanovami SPZ.

Aktivistov a členov informovať o pripravovaných zmenách ktoré budú vyplývať prijatím nového zákona o poľovníctve „zver nie je vec“.

Bola doručená správa z SPZ na sťažnosť od troch členov na uznesenie z konferencie v r 2017 – sťažnosť nebola akceptovaná.

Prečítal list od p. Pástora a p. Veselského ktorým informovali o priebehu a úrovni na skúškach O pohár SPZ v Jedľových Kostoľanoch.   

 1. Horňáček : v stanovách zmeniť „výročná konferencia“ na „konferencia“
 2. Maruščák : na začiatku funkčného obdobia aby mal mať možnosť novozvolený výbor nastaviť podmienky chovnosti na 5 rokov.
 3. Sirotný : z ISHV je požiadavka na všetkých členov ISHV pre vytvorenie jednej databázy chovných jedincov pre BF a pre HF  – rodokmene ukladať na jedno úložisko v rovnakom formáte zo všetkých krajín pre jednoduchšiu výmenu genetického materiálu medzi klubmi.

FCI zmenilo štandard pre obe plemená BF aj HF na pracovné plemeno s určenými minimálnymi podmienkami na pracovnú výkonnosť jedinca.

 1. Porubčanský : PF organizované klubom dať ako podmienku chovnosti.
 2. Štartovné na PF organizované klubom KCHF - 10eur/pes , ďalšie opätovné štartovné toho istého jedinca na PF organizované klubom KCHF bude 50eur.
 3. Kľúč delegátov na celoštátnu schôdzu KCHF v roku 2018 je: 1 delegát na každých začatých 10 členov v spádovej oblasti - Povinný bod na spádovky – voľba delegátov na celoštátnu schôdzu
 4. Na bonitáciách fotiť psov a suky ktoré splnili podmienky chovnosti – všetkých rovnako, následne priradiť na stránku KCHF.
 5. Grellneth : Prišlo spolu 20 prihlášok na členstvo v klube. Členský poplatok má zatiaľ uhradených 17.
 6. 60 rokov KCHF oslavu urobiť na Smrekovici, a presunúť chovný zvod zo Sielnice tam na tú oslavu 30.06.2018, prezistiť termín a kapacitu ubytovania.

4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 , 4.5 , 4.8,  4.10,- Výbor berie na vedomie

 

Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0.

 

 1. 4.6. Hlasovaním bol prijatá výška štartovného na PF organizované klubom

4.7. Hlasovaním bol prijatý kľúč na celoštátnu schôdzu .

4.9 Hlasovaním bolo prijatých 17 nových členov.

Bod 5

 1. Štartovné na PF organizované klubom KCHF - 10eur/pes , ďalšie opätovné štartovné toho istého jedinca na PF organizované klubom KCHF bude 50eur.
 2. Kľúč delegátov na celoštátnu schôdzu KCHF v roku 2018 je stanovený : 1 delegát na každých začatých 10 členov v spádovej oblasti - Povinný bod na spádovky – voľba delegátov na celoštátnu schôdzu
 3. Bolo prijatých 17 nových členov klubu KCHF a to:

Šupej Radoslav

269

013 23

Višňové

Šutko Vladislav

Mirkovce  1

082 06

Žehňa

Džima Peter

Potok 436/32

059 04

Matiašovce

Bartík Martin

227

032 15

Partizánska Lupča

Maťaš Maroš Bc.

Kukorelliho 40

085 01

Bardejov

Hoffman Peter

R. Jasíka 349/8

972 23

Dolné Vestenice

Kurimský Milan Ing.

Pod Kalváriou 14

085 01

Bardejov

Kobularčík Pavol Ing.

Dlhá 503/6

089 01

Svidník

Bodjan Libor

Lietavská Závadka 86

013 18

Lietava

Sládek Lukáš

Andreja Hlinku 682/37

013 01

Teplička nad Váhom

Degúľ Jozef

147

962 43

Senohrad

Habán Imrich

204

941 35

Dubník

Civáň Pavel Ing.

349

915 43

Jelšovce

Čecho Miroslav

Čičmany 331

013 15

Rajecká Lesná

Elischer Milan

Malinová 222

972 13

Nitrianske Pravno

Kabzan Tomáš

Tŕstie 91

018 22

Pružina

Slosiarik Ján

Neresnická 269/8

962 61

Dobrá Niva

 

 1. 1- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje výšku štartovného na PF.

2- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. - schvaľuje kľúč na voľbu delegátov

3- Hlasovaním: Za hlasovalo 9 členov, proti 0, zdržalo sa 0. – príma 17 nových členov

 

 

Dňa: 2.2.2018 v Bieňi - Zvolen

         Zapisovateľ                                                                                   Overovatelia

   Marek Sirotný                                                                                Branislav Porubčanský

                                                                                                          Ján Maruščák

 

 

 

 

 

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:313 | Celkom: 914969 | Online: 4