Pohár SPZ 2017

Víťazom XXXIII. ročníka skúšok farbiarov o Pohár SPZ 2017 sa stal Jakub Bašista so sukou HF Luna Krigov s počtom 380 bodov v II.cene.

.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Poplatky

Poplatok za nakrytie suky:

Odvádza majiteľ krycieho psa do 14 dní od nakrytia suky. Poplatok uhrádzajte  bankovým prevodom, internet bankingom na účet  Klubu -  IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie, vo formáte

 pre bavorské farbiare       XX0118, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/B/18 bude vo formáte 470118

 pre hanoverské farbiare   XX022018, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/H/2017 bude vo formáte 47022018

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Vo výnimočných prípadoch po dohovore s ekonómon aj poštovým poukazom na adresu 2. Trieda – PODAJ

Výšky poplatku

Člen KCHF          8,00 €

Nečlen                   16,00 €

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ krycieho psa .

Poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP :

-  Člen klubu : odvádza majiteľ chovnej suky do 56 dní od vrhu

Poplatok uhrádzajte  bankovým prevodom, internet bankingom na účtet  KCHF -  IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie, vo formáte

 pre bavorské farbiare     XX0118, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/B/17 bude vo formáte 470118

 pre hanoverské farbiare                XX022018, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/H/2018 bude vo formáte 47022018

 V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Vo výnimočných prípadoch po dohovore s ekonómon aj poštovým poukazom na adresu 2. Trieda - PODAJ

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ chovnej suky .

 -  Nečlen klubu : odvádza poplatok za každé zapísané šteňa v SPKP do  28 dní  od dátumu vrhu. Poplatok uhrádzajte  bankovým prevodom, internet bankingom na účtet  KCHF -  IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie, vo formáte

pre bavorské farbiare      XX0118, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/B/18 bude vo formáte 470118

 pre hanoverské farbiare                XX022018, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/H/2018 bude vo formáte 47022018

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! )

Vo výnimočných prípadoch po dohovore s ekonómon aj poštovým poukazom na adresu 2. Trieda - PODAJ

Výšky poplatku

Člen KCHF          4,00 €/ šteňa

Nečlen                   8,00 €/ šteňa

V prípade neodvedenia poplatku  do 28 dní poradca chovu v spolupráci s plemennou knihou SPKP v Bratislave  pozastaví vystavenie rodokmeňov

Vývozné poplatky:

-  Člen klubu: Vývozca  je povinný vyplniť žiadosť o exportný preukaz pôvodu psa (šteňaťa) – je na internetovej stránke klubu,  v súbore „tlačivá“  –  a zaslať ho poradcovi chovu spolu s prihláškou na zápis šteniec , alebo s tuzemským preukazom  pôvodu psa.  Poradca chovu najneskôr do 10 dní vystaví „Súhlas na vývoz“, ktorý spolu so žiadosťou a predmetným  dokumentom  psa – šteňaťa (prihláškou  na zápis šteniec, alebo s preukazom pôvodu psa)   zašle Plemennej knihe  SPZ Bratislava a na vedomie vývozcovi.  Tento je povinný uhradiť vývozný poplatok do 14 dní od dátumu vystavenia  „Súhlasu na vývoz“ .  Platbu  previesť bankovým prevodom, Internet bankingom na účet klubu :IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 kde do Variabilného symbolu uvediete číslo SPKP.

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

-  Nečlen klubu: Tak isto ako u člena klubu len s tým rozdielom , že spolu so žiadosťou o exportný preukaz pôvodu prikladá k žiadosti fotokópiu prevodného príkazu o zaplatení exportného poplatku dľa bodu d.,  respektíve ekonóm klubu v prípade platby na účet klubu potvrdí poradcovi chovu došlú platbu. Až na základe došlej platby Poradca chovu vystaví „Súhlas na vývoz“,

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

Vo výnimočných prípadoch po dohovore s ekonómon aj poštovým poukazom na adresu 2. Trieda – PODAJ

Vývozné poplatky sa určujú na:

Člen KCHF    Nečlen

         - šteňa do veku 1 rok                                                 35.- €         50.- €                   

         - pes, suka bez skúšok staršie ako 1 rok                100.- €       150.- €                   

         - pes, suka so skúškami PF                                   135.- €       200.- €                   

         - pes, suka so skúškami IHF                                   170.- €       260.- €                   

         - chovný jedinec                                                      200.- €      300.- €                   

                                                                                             

                                                                                                                             Ing. Peter Grellneth ml.

                                                                                                                                    Ekonóm KCHF  

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2018

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

MFK 2018

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:131 | Celkom: 510213 | Online: 5