.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Postup pri uchovňovaní farbiara

 

Farbiar musí mať splnené tieto podmienky:

1.       PF – I. alebo II.cena

2.       IHF – I. alebo II.cena - podmienka preukazania durenia a stavania dohľadávanej zveri.  (Pred vykonaním IHF ju nahlási vodič alebo privolaný rozhodca členovi výboru alebo DR minimálne 3 hodiny pred jej konamím. IHF sa zúčastní člen výboru či dozornej rady alebo ním poverená osoba ako svedok. Ak nikto nepríde, čo vám bude oznámené, IHF prebehne štandardne a je platná do chovu!)

3.       V preukaze pôvodu musí byť uvedené, či je Váš jedinec hlasitý na teplej stope alebo na videnú!             (zapisuje to do preukazu o pôvode psa rozhodca, ktorý Vás posudzuje na IHF)

4.       Musí mať odobratú vzorku krvi na DNA 2-3ml do skúmavky s obsahom EDTA.

5.       Musí byť  spravený RTG snímok DBK, ktorý Vám po vyhodnotení zapíše poradca do chovu do            preukazu o pôvode psa v prípade výsledku A/A, A/B, B/A alebo B/B.

6.       Musí mať absolvovanú výstavu po dovŕšení  12 mes. s hodnotením výborná alebo veľmi dobrá.

7.       Po dovŕšení 18 mesiacov absolvovať chovný zvod – bonitáciu s hodnotením min. 96 bodov.

 

 

Po absolvovaní týchto podmienok posielate poradcovi chovu  pre dané plemeno originál preukazu o pôvode psa, originál výsledku DBK a kópie tabuliek PF a IHF (pomôcka pre poradcov chovu)

 

Ten Vám vyznačí v Preukaze o pôvode psa, splnenie chovných podmienok a posiela originál Preukazu o pôvode psa a výsledok DBK na plemennú knihu k vyznačeniu chovnej spôsobilosti.

 

Ten Vám bude následne zaslaný na dobierku domov.

 

Poznámka: Kópiu preukazu pôvodu už s vyznačenou chovnosťou zašlite poradcom chovu a správcovi web stránky mailom alebo poštou spoločne s fotografiou a telefónnym kontaktom, poprípade email. (často sa stáva, že je potrebné doladiť niektoré veci a je ťažko sa potom dopátrať majiteľov chovných jedincov) 

 

MVDr. Ján Čurlík, PhD. – Kukorelliho 52/23, 094 31 Hanušovce n/Topľou, jan.curlik@uvlf.sk

Ing. Ľubomír Kmeťo, 966 52 Tekovská Breznica 601, lubokmeto@gmail.com

Mgr. Ján Maruščák, Mútňanská Píla č.633, 029 63 Mútne, maruscak.kchf@gmail.com

 

 

 

 

Poradcovia chovu pre BF MVDr. Ján Čurlík, PhD.

                                 pre HF Ing. Ľubomír Kmeťo

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2022

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Špeciálna výstava CAC 2022

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:163 | Celkom: 999694 | Online: 5