Pohár SPZ 2017

Víťazom XXXIII. ročníka skúšok farbiarov o Pohár SPZ 2017 sa stal Jakub Bašista so sukou HF Luna Krigov s počtom 380 bodov v II.cene.

.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Postup pri uchovňovaní farbiara

 

Farbiar musí mať splnené tieto podmienky:

1.       PF – I. alebo II.cena

2.       IHF – I. alebo II.cena

3.       V preukaze pôvodu musí byť uvedené, či je Váš jedinec hlasitý na teplej stope alebo na videnú! (zapisuje to do preukazu o pôvode psa rozhodca, ktorý Vás posudzuje na IHF)

4.       Musí mať odobratú vzorku DNA

5.       Musí byť  spravený RTG snímok DBK, ktorý Vám po vyhodnotení zapíše poradca do chovu do preukazu o pôvode psa.

6.       Musí mať absolvovanú výstavu po dovŕšení  12 mes. s hodnotením výborná alebo veľmi dobrá.

7.       Po dovŕšení 18 mesiacov absolvovať chovný zvod – bonitáciu s hodnotením min. 96 bodov.

 

 

Po absolvovaní týchto podmienok posielate poradcovi chovu  pre dané plemeno originál preukazu o pôvode psa a kópie tabuliek PF a IHF (pomôcka pre poradcov chovu)

 

Ten Vám vyznačí v Preukaze o pôvode psa, splnenie chovných podmienok a posiela originál Preukazu o pôvode psa na plemennú knihu k vyznačeniu chovnej spôsobilosti.

 

Ten Vám bude následne zaslaný na dobierku domov.

 

Poznámka: Kópiu preukazu pôvodu už s vyznačenou chovnosťou zašlite poradcom chovu a správcovi web stránky mailom alebo poštou spoločne s fotografiou a telefónnym kontaktom, poprípade email. (často sa stáva, že je potrebné doladiť niektoré veci a je ťažko sa potom dopátrať majiteľov chovných jedincov) Poradcu chovu pre BF momentálne zastúpuje Mgr. Ján Maruščák!

 

MVDr. Ján Čurlík, PhD. – Kukorelliho 52/23, 094 31 Hanušovce n/Topľou, jan.curlik@uvlf.sk

Ing. Ľubomír Kmeťo, 966 52 Tekovská Breznica 601, lubokmeto@gmail.com

Mgr. Ján Maruščák, Mútňanská Píla č.633, 029 63 Mútne, maruscak.kchf@gmail.com

 

 

 

 

Poradcovia chovu pre BF MVDr. Ján Čurlík, PhD.

                                 pre HF Ing. Ľubomír Kmeťo

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2018

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

MFK 2018

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:108 | Celkom: 510190 | Online: 6