.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Klubové poplatky

 

Vážení členovia KCHF, vzhľadom na to, že sa veľa členov dotazuje na to, kam a ako má uhrádzať členské poplatky,  poplatky za párenie, štence či za ich vývoz, Vás chcem požiadať aby ste všetky platby uhrádzali  bankovým prevodom, internet bankingom na účtet  KCHF  -  IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851, upozorňujem na chybu v spravodaji 2017 na strane 188 je uvedený zlý IBAN.

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

Vysvetlenie k jednotlivým platbám

Poplatok za vystavenia odporúčania na párenie :

Nečlen klubu uhradí 20 €  na účet klubu IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851   – prevodom, Internet bankingom,

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ) .

 Poradca chovu zašle Odporúčanie na párenie až na základe potvrdenia  prijatej   platby ekonómom klubu .

Poplatok za nakrytie suky: 

Odvádza majiteľ krycieho psa do 14 dní od nakrytia suky. Poplatok uhrádzajte  bankovým prevodom, internet bankingom na účet  Klubu -  IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie, vo formáte

 pre bavorské farbiare           XX0117, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/B/17 bude vo formáte 470117

 pre hanoverské farbiare       XX022017, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/H/2017 bude vo formáte 47022017

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ krycieho psa .

Poplatok za každé ponechané šteňa zapísané v SPKP :

-  Člen klubu : odvádza majiteľ chovnej suky do 56 dní od vrhu

Poplatok uhrádzajte  bankovým prevodom, internet bankingom na účtet  KCHF -  IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie, vo formáte

 pre bavorské farbiare           XX0117, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/B/17 bude vo formáte 470117

 pre hanoverské farbiare       XX022017, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/H/2017 bude vo formáte 47022017

 V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

Za odvedenie uvedeného poplatku jednoznačne zodpovedá majiteľ chovnej suky .

 

 -  Nečlen klubu : odvádza poplatok za každé zapísané šteňa v SPKP do  28 dní  od dátumu vrhu. Poplatok uhrádzajte  bankovým prevodom, internet bankingom na účtet  KCHF -  IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851  kde do variabilného symbolu uvedie číslo odporúčania na párenie, vo formáte

pre bavorské farbiare            XX0117, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/B/17 bude vo formáte 470117

 pre hanoverské farbiare       XX022017, pričom XX je číslo odporúčania ( príklad odporúčanie 47/H/2017 bude vo formáte 47022017

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! )

V prípade neodvedenia poplatku  do 28 dní poradca chovu v spolupráci s plemennou knihou SPKP v Bratislave  pozastaví vystavenie rodokmeňov

 

Vývozné poplatky:

-  Člen klubu: Vývozca  je povinný vyplniť žiadosť o exportný preukaz pôvodu psa (šteňaťa) – je na internetovej stránke klubu,  v súbore „tlačivá“  –  a zaslať ho poradcovi chovu spolu s prihláškou na zápis šteniec , alebo s tuzemským preukazom  pôvodu psa.  Poradca chovu najneskôr do 10 dní vystaví „Súhlas na vývoz“, ktorý spolu so žiadosťou a predmetným  dokumentom  psa – šteňaťa (prihláškou  na zápis šteniec, alebo s preukazom pôvodu psa)   zašle Plemennej knihe  SPZ Bratislava a na vedomie vývozcovi.  Tento je povinný uhradiť vývozný poplatok do 14 dní od dátumu vystavenia  „Súhlasu na vývoz“ .  Platbu  previesť bankovým prevodom, Internet bankingom na účet klubu :IBAN: SK36 0200 0000 0027 7672 2851 kde do Variabilného symbolu uvediete číslo SPKP.

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

-  Nečlen klubu: Tak isto ako u člena klubu len s tým rozdielom , že spolu so žiadosťou o exportný preukaz pôvodu prikladá k žiadosti fotokópiu prevodného príkazu o zaplatení exportného poplatku dľa bodu d.,  respektíve ekonóm klubu v prípade platby na účet klubu potvrdí poradcovi chovu došlú platbu. Až na základe došlej platby Poradca chovu vystaví „Súhlas na vývoz“,

 ( V žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !!! ).

V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko, adresu a účel platby.

Vo výnimočných prípadoch po dohovore s ekonómon aj poštovým poukazom na adresu 2. Trieda - PODAJ

                                                                      

                                                                                              Ing. Peter Grellneth ml.

                                                                                                     Ekonóm KCHF

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:446 | Celkom: 950301 | Online: 4