.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

21. ročník celoštátnej súťaže farbiarov o ČMKCHB

   Dôstojná  reprezentácia
 

             V dňoch od 19, - 22,10,2016 sa konala celoštátna súťaž farbiarov Českej republiky organizovaná ČMKCHF  " O putovnú cenu " vo vojenskom útvare Českej republiky Libava s medzinárodnou účasťou zástupcov Poľskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenskej republiky,ktorí boli zastúpení vždy jedným rozhodcom a jedným vodičom. SR reprezentoval vodič Róbert Fraňo zo Slovenskej Ľupči so psíkom Hugom z Liptovských Revúc.

 

             Po príchode do miesta konania 19,10,2016 po absolvovaní ubytovacích a prezentačných procedúr vo večerných hodinách prebehlo losovanie o poradia vodičov do súťaže a porada rozhodcov, na porade už bolo známe, že nahlásených je  12 postrelov.. V nasledujúci deň 20.10.2016 ráno bolo slávnostné zahájenie,slávnostný nástup všetkých súťažiacich a rozhodcov. Do súťaže bolo prihlásených 7 vodičov z Českej republiky a po 1 vodičovi Poľskej republiky, Maďarskej republiky a Slovenska. V poradí jednotlivých vylosovaných postrelov boli pridelený rozhodcovia, ktorí hodnotili 6 určených disciplín jednotlivých vodičov. Po začatí prvej disciplíny, ktorou bola dohľadávka prišli viaceré správy od jednotlivých rozhodcov,že nie každá zver bola naozaj postrelená a tak do súťaže v tejto disciplíne , v tento deň mohli byť zaradené celkovo len 4 dvojice. Znalí problematiky vedia , že v konkrétnej súťaži nestačí mať len dobre pripraveného psa , ale aj šťastnú ruku pri losovaní, ktorá súvisí s dobrým postrelom. Toto viacerým súťažiacim v 1 . deň nevyšlo. Jedným z tých bol aj reprezentant -vodič SR.Tí na ktorých šťastie stálo boli 2 vodiči z ČR ,vodič z Poľska a Maďarska.Nešťastný los nášho vodiča spôsobil,že vylosovaná zver nebola dohľadateľná a to nie len v tento, ale aj v nasledujúcich dňoch.Kde náš vodič so svojim psom vlastne potvrdzoval nedohľadateľnosť vo vzťahu k iným súťažným dvojiciam, kde išlo o kontrolné dohľadávky. Favoritom po prvom dni sa ukázal Maďarský vodič, ktorý mal šťastný los, čo v konkrétnych podmienkach znamenalo ideálnu 12 - hodinovú starú stopu a dĺžka stopy s durením a stavaním bola 3 km.Túto výraznú výhodu však Maďarský reprezentant nezúročil lebo v ostatných disciplínach prvenstvo neobhájil, dostal známku ktorá ho radila do druhej ceny. V závese za ním bol reprezentant Poľska, ktorého umiestnenie vychádzalo pri dohľadaní 5 hodín starej stopy. Za takýchto podmienok sa celkovým víťazom stal reprezentant ČR,ktorý mal k dispozícii 12 hodín starú stopu a na rozdiel od reprezentanta Maďarska mal v prvej cene všetky ostatné disciplíny. Toto ich priviedlo k celkovému víťazstvu.

 Posledný deň tohto krásneho podujatia bolo slávnostné ukončenie súťaže farbiarov a vyhlásenie celkových výsledkov 21. ročníka ČMKCHF -O putovnú cenu-.

Záverom snáď treba dodať,že súťaž sa viedla vo vysoko korektnom a férovom prostredí.Pri posudzovaní vždy išlo v skutočnosti o dosiahnutie výkonu jednotlivých súťažiacich bez ohľadu na to z akej krajiny pochádzajú.Takéto pozitívne ovzdušie spätne vytváralo príjemnú atmosféru a priateľské vzťahy bez ohľadu na národnosť.

   To je vklad aj do budúcnosti ktorý sme si odniesli do svojich domovov.

                           

                                                                                                                                                                                                Meliško Ján

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2017

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

KV Sielnica 2017

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:39 | Celkom: 349279 | Online: 1