Pohár SPZ 2017

Víťazom XXXIII. ročníka skúšok farbiarov o Pohár SPZ 2017 sa stal Jakub Bašista so sukou HF Luna Krigov s počtom 380 bodov v II.cene.

.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

3. ročník skúšok farbiarov o Pohár Slanských vrchov - Zámutov 2016

    Po štvorročnej pauze  OPK Vranov nad Topľou a organizačný výbor, berúc do úvahy zvýšený záujem zo strany vodičov, usporiadal v dňoch 7. – 9. 10. 2016 III. ročník skúšok farbiarov o Pohár Slanských vrchov. Centrom podujatia bol komfortný penzión KONDOR v podhorskej obci Zámutov. Toto zariadenie nám poskytlo ubytovanie, stravovanie i vhodné priestory na nástupy a záverečné vyhodnotenie. Priam ideálne podmienky pre objektívne preskúšanie technických disciplín ponúkalo jeho širšie okolie. Prirodzené práce boli realizované v dobre zazverených rozľahlých lesných komplexoch Slanských vrchov, Čergovského pohoria, Laboreckej vrchoviny a Vihorlatu.

Rozhodcovské dvojice: Porubčanský Branislav  - HR

1, MVDr. Želtvay, Sabol, Kardoš – technické disciplíny

2, Mgr. Maruščák, Orečný

3, Ing. Soták, Čendula

4, Mikloš, Pankúch

5, Ing. Pöhm, Kaňuch

 

Hodnotenie:

Žreb č.1 BF FIBY spod Hradnej veže s vodičom Matúšom Demeterom

Posliedka s odložením (na voľno) známka 2. Suka prejavila nepokoj a po výstrele prešla 13 m od miesta odloženia. Nájdenie nástrelu za 1:54 min známka 4. Práca na umelej stope známka 3.

Práca na prirodzenej stope: Suka vedená mladým vodičom pracovala v obtiažnych podmienkach obory Hubková s veľkou hustotou zdravej zveri. Išlo o ranný postrel muflónky realizovaný na krmovisku. Dohľadávka bola po 500 m s jednou opravou úspešne ukončená. Kus bol po priestrele stehna a brušnej dutiny zhasnutý. Stopa stará 4 – 12 hod. známka 3.

 Celkom 230 bodov v III.cene, 2 miesto v poradí.

 

Žreb č.2 BF IRO Vrátna dolina s vodičom Ing. Slavomírom Kerestešom

Posliedka s odložením (na voľno) a nájdenie nástrelu hodnotené známkou 4. Práca na umelej stope známka 4. Čas 13 min. dosiahnutý na stope bol pri dvoch nájdených znakoch najlepší na tomto podujatí.

Práca na prirodzenej stope: Dvojica overovala nástrel v lokalite Židov láz v Slanských vrchoch. Po jeho dôkladnom preverení vodič i rozhodcovská dvojica konštatovali, že diviak bol chybený. Ďalšiu možnosť  pracovať na prirodzenej stope už dvojica nemala, takže i napriek výbornému výkonu v technických disciplínach nemohol byť pes hodnotený v cene.

Celkom 200 bodov, 4 miesto v poradí.

 

Žreb č.3 HF ARCON Silva zovolun s vodičom Ing. Štefanom Jevinom

Posliedka s odložením (na voľno) a nájdenie nástrelu hodnotené známkou 4. Práca na umelej stope 30 min. a dva nájdené znaky známka 4.

Práca na prirodzenej stope: Dvojica si vylosovala večerný postrel jelenčaťa v katastri obce Topoľovka. Pes sústredene vypracoval len sporadicky pofarbenú stopu, 500 m dlhú. Ďalej správnosť postupu nebola kontrolovateľná. Rozhodcovská dvojica Ing. Pöhm a Kaňuch po dohode s vodičom, i napriek jeho veľkej snahe, vyhlásili zver za nedohľadateľnú. Správnosť ich rozhodnutia neskôr potvrdil i kontrolný pes.

Celkom 200 bodov, 5 miesto v poradí.

 

Žreb č.4 HF ASTRID Silva zovolun s vodičom Ing. Ľudovítom Pitoňákom

Posliedka s odložením (na remeni) a nájdenie nástrelu známka 4. Práca na umelej stope 39 min. s dvoma nájdenými znakmi známka 4.

Práca na prirodzenej stope: Dvojica si vyžrebovala prácu na údajnom postrele jelenice v PZ Lipovica. Po preverení nástrelu sa ukázalo, že jelenica bola chybená. Súčasne však prítomní domáci členovia PZ požiadali o preverenie ďalšieho nástrelu z predošlého dňa. Išlo tiež o jelenicu. Nikto v tej chvíli netušil, že nakoniec pôjde o víťaznú prácu. Suka bez zaváhania vypracovala 2700 m dlhú stopu s jedným studeným ležoviskom. Po ďalšom postupe sa kus hlučne vylomil z ležoviska a bol 470 m durený. Po 38 min. stavaní bola už značne zoslabnutá  jelenica vodičom dostrelená. Na jelenici bol zistený zásah brušnej dutiny

Celkom 440 bodov v I.cene, 1 miesto v poradí a titul "Víťaz  skúšok farbiarov o Pohár Slanských vrchov"

 

Žreb č.5 BF JENA od Stanovského s vodičom Miroslavom Rakytom

Posliedka s odložením (na voľno) známka 4. Práca na umelej stope 43 min. známka 3 pri nájdenom jednom znaku.

Práca na prirodzenej stope: Suka pracovala pri obci Kračunovce na postrele jeleňa, ktorý bol dohľadaný zhasnutý po 220 m. Stopa stará 4 – 12 hod. bola hodnotená známkou 4, avšak vzhľadom k jej dĺžke mohol byť použitý len koeficient 15.

Celkom 230 bodov v III.cene, 3 miesto v poradí.

V tomto prípade pri rovnosti bodov s druhou v poradí FIBY spod Hradnej veže, keďže sú obe suky chovné, rozhodoval vek.

 

Žreb č.6 BF EROS Genéza s vodičom Jozefom Mikulajom

Posliedka s odložením (na voľno) perfektne predvedená známka 4. Nájdenie nástrelu 45 sekúnd známka 4. Práca na umelej stope známka 3 pri nájdených všetkých troch znakoch.

Práca na prirodzenej stope: Pes úspešne pracoval na dvoch prirodzených stopách, ktoré však bohužiaľ pre ich krátkosť nemohli byť hodnotené. V prvom prípade išlo o jelenicu so zásahom na zadnú komoru, ktorá sa našla zhasnutá 70 m od nástrelu. V druhom prípade o jelenča, ktoré po večernom postrelení nad obcou Bystré počas noci strhol rys.

Celkom 190 bodov, 6 miesto v poradí.

 

Celkovo bol tento ročník skúšok farbiarov o Pohár Slanských vrchov veľmi vydarený. Úroveň predvádzaných psov bola hlavne v technických disciplínach veľmi vysoká. Moje poďakovanie patrí organizačnému výboru na čele s riaditeľom podujatia Ing. Ľubošom Tuľákom a vedúcim prác Petrom Demeterom ako aj sponzorom a všetkým, ktorý prispeli k úspešnému priebehu tohto krásneho kynologického podujatia.

 

Branislav Porubčanský

     hlavný rozhodca

 

1. Víťaz - Ing. Ľudovít Pitoňák s HF ASTRID Silva Zovolun  - 440 b. I.cena

2. Matúš Demeter s BF FIBY spod Hradnej veže - 230 b. III.cena

3. Ing. Miroslav Rakyta s BF JENA od Stanovského - 230 b. III.cena

4. Ing. Slavomír Keresteš s BF IRO Vrátna dolina - 200 b. 

5. Ing. Štefan Jevín s HF ACRON Silva Zovolun - 200 b.

6. Jozef Mikulaj s BF EROS Genéza - 190 b.

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2017

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Pohár SPZ - 2017

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:183 | Celkom: 432488 | Online: 5