.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Uznesenie z výborovej schôdze konanej dňa 15.10.2015 v Chate Dolina.

 

 

Výborová schôdza

1. Berie na vedomie:

- List Ing. Karola Chválu v ktorom podal demisiu z funkcie predsedu a člena výboru KCHF.

- verziu návrhu odpovede pre ISHV od Žetlvaya

- informácie členov výboru Želtvay , Druska, Maruščák, Gešvandtner o stretnutí so zástupcami Maďarského klubu chovateľov farbiarov J. Buzgó, A. Nyúl, Z. Pukanszki.

 

2. Schvaľuje:

- Kooptáciu J. Bulla za člena výboru zodpovedného za koordináciu aktivistov klubu za odstúpeného K. Chválu.

- Delegáciu na zasadnutie ISHV v Nemecku v zložení Želtvay, Gešvandtner s hlasovacím právom, členov Porubčanského, Pitoňáka a ako tlmočníčku K. Davidovú. 

3. Ukladá:  

Chovným psom a sukám, ktoré nemajú za posledné dva kalendárne roky vykázané žiadne dohľadávky poradcovia chovu nevydajú odporúčanie na párenie. Termín od 1.11.2015

Zodpopvední: poradcovia chovu – BF MVDr. Tibor Želtvay
                                                 HF Ing. Ľudovít Pitoňák

 

Zapísal                                                                              Overil

Tibor Gešvandtner                                                          Ing. Peter Grellneth

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:314 | Celkom: 914970 | Online: 3