.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Uznesenie z Konferencie Klubu   chovateľov farbiarov

zo dňa 31.3.2012 vo Zvolene

Konferencia

 1. Berie na vedomie:

Správu mandátovej komisie o prítomnosti kandidátov

 1. Schvaľuje:
  1. Program rokovania konferencie
  2. Pracovné predsedníctvo v zložení: Ing. Ivan Horňáček, Ing. Karol Chvála, Viera Močková, Tibor Gešvandtner
  3. Zloženie komisii:
   1. Mandátová a návrhová: MVDr. Andrej Štafura, Pavol Žídek, Ing. Vojtech Kovalčík, Ing. Martin Jánošík a Ing. Peter Grellneht st.
   2. Volebná: Karol  Smrek, Ján Bonta, Pavol Sirotný, Roman Veselský a Marián Zábojník.
  4. Správu výboru o činnosti KCHF za funkčné obdobie 2007 – 2011
  5. Správu  dozornej  rady   klubu  za funkčné obdobie  2007 – 2011
  6.  

Výsledky volieb a zloženie:

 1. Výboru:                  Predseda                        -  Ing. Karol Chvála

Podpredseda                  - Ing. Peter Grellneth st

a styk s aktivistami

                                        Tajomník                          - Tibor Gešvandtner

                                        Ekonóm                            - Ing. Ladislav Drúska

                                        Hlavný poradca chovu   - MVDr. Tibor Želtvay

                                        a poradca pre BF

                                        Poradca chovu pre HF    - Ing. Ľudovít Pitoňák

                                        Výcvikár                            -  Branislav Porubčanský

                                        Matrikár                             - Viera Močková

                                        Kronikár + web.                 - Mgr. Ján Maruščák

 

 1. Dozorná rada:                      Predseda:  - Ing. Ivan Horňáček

Člen            - Ladislav Kardhordó

Člen            - Ing. Stanislav Kubanda

    

      c)  Zástupcov  klubu do KR SPZ:  Ing.  Karol  Chvála

                                                                MVDr.   Tibor  Želtvay

                                                                Ing.  Ladislav  Drúska

 

 1. Ukladá výboru:
  • Navrhnúť stanovy a urobiť ich pracovnú verziu, určiť dobu pripomienok.  Uverejniť na  internetovej stránke klubu.
  • Konferencia neodporučila návrh na povolenie vykonávať IHF skúšky na diviačej zveri.
  • Uverejniť zápisnice z výborových schôdzi na internetovej stránke  klubu
  • Pripraviť návrh na obmedzenie počtu vrhov u chovných súk a párenie psov bez absolvovania vyšších skúšok (regionálnych skúšok)
  • Všetci majitelia a chovatelia chovných jedincov sú povinníposlať fotografiu svojich psov a súk správcovi  internetovej  stránky KCHF.  
  • Prejednať  diskusné príspevky   a navrhnúť ich riešenie

 

 

                                           

HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2021

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

Klubové PF 2021

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:290 | Celkom: 914946 | Online: 5