.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Celosovenská členská schôdza 2018

Fórum » Fórum » Celosovenská členská schôdza 2018

Strana  
17.05.2018 09:15
Mihálik Jozef
Ahoj Janči, máš pravdu príspevky si nevymazal, akurát po ich pridaní bola stránka zavírovaná a keď si ju opravil "zázrakom" tam príspevky už neboli.... Stalo sa to aj mne. A potom si začal každému dávať prihlasovacie meno.
17.05.2018 06:52
Maruščák Ján Mgr.
Pozdravujem pán Slivka. Vymazaný bol jedine jeden Váš príspevok a to z dôvodu, že sa opakoval a bol pridaný dvakrát s tým istým textom. Žiaden iný príspevok som nevymazal Vám ani nikomu inému, pokiaľ sa pod text autor podpísal, na čo som vopred upozorňoval. Nerozumiem preto tejto reakcii. Nemám najmenší dôvod Vám ani nikomu inému mazať príspevky. Farbiarom zdar!
14.05.2018 11:58
Slivka Dušan
VYJADRENIE O KTORÉ ŽIADA ZAPISOVATEĽ PRE VÝBOR KLUBU BF
Pozdravujem členskú základňu a súčastný výbor Klubu Bavorských farbiarov
V nedávnej minulosti som sa zapovedal, že na dianie v klube nebudem reagovať. Príčinou takéhoto postoja bola bezprecedentná cenzúra a vymazanie príspevku z rubriky ,,fóra“ na stránkach klubu vtedy a aj dnes úradujúcim administrátorom .
A teraz k veci:
-úvodom by som chcel pripomenúť, že ako povinný členovia SKJ a SPK sme jednotne viazaní ich stanovami a disciplinárnym poriadkom. Preto považujem za zmätočné konanie, ak vedenie klubu bez zastrešenia SKJ má snahu meniť akousi komisiou vyššieho riadiaceho článku pijaté a schválené skúšobné poriadky psov poľovných plemien....
( Tým nechcem povedať, že s ich obsahom a skúšanými disciplínami bez výhrd súhlasím! )
Nazdávam sa ale, že z hľadiska závažnosti daného problému je tým najdôležitejším! Za takúto považujem problematiku chovu a mnohoročného diletantského prístupu k jeho riadeniu. .
Na celej veci je absurdné, že ho doteraz viedol akademicky vzdelaný veterinár v roli poradcu chovu (verím,že nevyštudoval na slanine a lavórovici) a teda by mal mať patričné vedomosti ako chov riadiť a jeho napredovaniu neprekážať, či ho vedome deformovať....
Ukazuje sa , že tak nerobil. V jeho konaní prevažovalo všetko,problematicky je tvrdiť že hlavne prosperita a napredovanie plemena.
Preto od blízkej budúcnosti s horizontom mesiacov – nie rokov vidím, ako nevyhnutné pre budúce riadenie chovu s podporou celkom nového prístupu za pomoci softvéru s aplikáciou nasledovných fyziologických a genetických veličín:
- Zapojenie a širokospektrálne využitie poznatkov individuálneho rozboru genetiky každého chovného jedinca
- Do riadenia chovu navrhujem implementovať poznatky o individuálných dannostiach a fyziológii každého chovného jedinca, ku ktorým patrí aj presné začlenenie do štruktúry chovu s prihliadnutím na druh a stav jeho nervovej sústavy a členenia podmienených reflexov.
- Určiť typológiu nervovej sústavy každého dospelého chovného jedinca, čo v konečnom dôsledku umožní správne riadenie a vyváženie chovu.
- Za prispenia získaných genetických výsledkov a za použitia širokospektrálnej farebnej škály odvodenej od100% čiernej farby zostaviť smerodatnú a neobíditeľnú škálu pre zaradenie a posudzovanie pigmentácie oka.

Rovnakou metodikou sa dá dosiahnuť zlepšenie vrodenej imunity každého jedinca, čím sa viditeľne zlepší jeho kondícia , rovnomernú každoročnú plodnosť a výkonnosť chovných jedincov , pri dodržaní správnej výživovej skladby a pestrosti stravy . Pričom by bolo potrebné vypracovaťsúbor výživových a nutričných hodnôt potravy vhodnej pre chovné jedince nášho plemena.
K záchvatovosti úvah o vynajdení akéhosi zázračného druhu,, chovných skúšok“ z výkonu, ktorých zavedenie by malo priniesť ????????????????????????? Ani boh nevie.
Navrhujemk prospechu celej terajšej a aj budúcej členskej základne zaviazať hlavného výcvikára vypracovaním vzorovéhometodického plánu výchovy a výcviku psova súk nášho plemena a to od doby 8týždňov do doby dosiahnutia 14 mesiacov, kedy by každý pes a suka mohli bez stresu a v pohode byť pripravený na absolvovanie predpísaných skúšok!!!!
Odporúčam nemárniť čas a energiu ľudí a jej využitie nasmerovať do korektných krokov smerujúcih k trvalému napredovaniu kvality našich psích kamarátov.
Za celkom scestnú a nepochopiteľnú myšlienku považujem nápad akéhosi plebiscitu v chove a laické skúmanie počtu chovných jedincov v chovateľských krvných líniách.
Tento nápad je rovnako nedomyslený, akoby kohosi napadlo vyzvať verejnosť, aby svojimi nápadmi prispela k rozšíreniu bádania v oblasti liečby rakoviny, alebo dlhovekosti polupácie na zemi.
Blbosť.
Laická verejnosť(a tou v danom prípade je naša členská obec) nemá potrebné vedomosti ani technické možnosti, aby sa zmocnila danej myšlienky, a už vôbec nemá finančné zázemie a odborné vedomosti k realizácii takejto náročnej úlohy.
Čo ale je reálné a dokonca absolútne nevyhnutné predložiť celej členskej základni je požiadavka na rozsiahle samovzdelávanie z oblasti antatómie, fyziológie, štúdia a poznávania vyššej nervovej sústavy a sústavy vvzniku reflexných oblúkov, ktoré sú základom učenia psa.
Pri štúdiu fyziológie by sa všetci chovatelia, cvičitelia, rozhodcovia a čo ja viem kto ešte mali možnosť dozvedieť že :

,,Čuchový orgán sa na chádza v nosnej dutine a zaujíma najväčšiu časť horného nosného priechodu a zadnej časti nosnej prepážky. Čuchový orgán psa je mimoriadne komplikovaný . Skladá sa z lamelového systému veľmi tenučkých kostí a chrupaviek , ktoré pokrýva sliznica. V sliznici sú uložené čuchové bunky majúce zvláštnu stavbu. Ich výbežky vystupujú na povrch sliznice a sú vybavené vlasovo tenkými čuchovými riasami. Tieto riasy reagujú na pach , ktorého prijímanie vyvolá podráždenie čuchových buniek. Podráždenie je odovzdané cez nervovú sústavu do mozgu, kde vyvolá pachový vnem.
Človek má rozprestreté čuchové bunky v nosnej sliznici približne na ploche okolo 5cm2. Bežné plemeno psa má rozprestreté čuchové bunky na menšej plocheako 100cm2.
Farbiar podľa vykonaného výskumu má plochu sliznice pribižne až 180cm2. Oproti tomu podľa vedeckých bádaní a meraní MVDr. Kollera z obdobia začiatku šesťdesiatich rokov minulého storočia má priemerná plocha čuchovej sliznice stavača 66,4cm2, erdelteriéra 83,5cm2, veľkého špica 86cm2, nemeckého boxera 121,2cm-125 cm2, nemeckého ovčiaka 152,2-169,4cm2 . V roku 2008 som inicioval v ústave I.P.Pavlova výskum čuchových zmyslov farbiara ako jedinečnej rasy psa spôsobilého na riešenie pachových rébusov – teda stôp. Môj podnet ako bývalého absolventa menovaného inštitútu bol na prekvapenie prijatý a stal sapre rok 2008 časťou výskumu. Po rokoch a za pomoci najmodernejšej technológie sa v roku 2016 potvrdila skutočnosť a dostavil jedinečný výsledok práce výskumníkov.
V pachoých orgánoch farbiara sa nachádza priemerne 220 000 000 pachových receptorov, za pomoci ktorých zviera pach zachytáva, vyhodnocuje a realizuje na týchto základoch sledovanie pachu v stopovej dráhe. Pri dosiahnutí tohto jedinečného poznania boli využité posledné výdobitky molekulárnej technológie v skúmaní anatómických danností farbiara.“
(Citoval som zo svojej knihy: Výcvik farbiara na pachové práce.
V dôsledku uvedených skutočností je smiešne sa nazdávať, čo robí aj nemalá skupina majiteľov farbiarov, že iné poľovnícke plemená, akým môže byť napríklada slovenský kopov dokážu nahradiť prácu farbiara v praxi. Po zohľadnení danej skutočnosti, by sa ťažko našiel dostatočne zhovadený človek –majiteľ farbiara, ktorý by takýto psí klenot chcel používať ako duriča poča sezóny poľovačiek .
K niekoľko krát nastolenej otázke vady pigmentácie srsti – biela škvrna- chcem poznamenať nasledovné:
- Akákoľvek strata pigmenýcie srsti zvieraťa do takej miery, že sa javí ako biela je závažná chyba, lebo sa diametrálne vzďaľuje od jeho prirodzeného sfarbenia. Je dobré si uvedomiť, že okrem voľne žijúcich zvierat v oblasti večného ľadu (oblasti polárneho kruhu) je biela farba anomáliou v prírode nežiadúcou a preto takéhoto jedinca vyraďuje s chovu.07.05.2018 07:03
Jozef Figula
Dňa 04.05.2018 som dostal pozvánku na celoštátnu členskú schôdzu z určeným programom, ktorá sa bude konať 19.05.2018 vo Zvolene, neboli v obálke žiadne iné materiály ktoré sa budú prejednávať na CČS. Z tohto dôvodu žiadam výbor o zverejnenie materiálov v bodoch 3, 4, 5, 7 a 8, podľa programu schôdze, na web stránke klubu. Hlavne návrh zmeny chovateľského poriadku a podmienok chovnosti, a návrh zmeny stanov KCHF, aby v dostatočnom predstihu si mohli jednotlivý delegáti pripraviť svoje stanoviská prípadne ďalšie návrhy za účelom skvalitnenia návrhu. Verím že poslanie pozvánky delegátom bez prejednávaných materiálov bola iba organizačná chyba a nebol v tom žiadny iný tajný úmysel výboru ako predísť diskusií k daným témam.
Záverom verím že požadované materiály budú zverejnené v dostatočnom predstihu min. 5 dní pred konaním schôdze na web stránke, tak ako to je bežné v každej slušnej spoločnosti.
Jozef Figula

Vaša reakcia:
Pre pridanie príspevku musíte byť prihlásený.
Strana  
Návrat na témy v kategóriiNávrat na kategórie
HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2019

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

ŠVF Dolný Kubín 2019

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:188 | Celkom: 596004 | Online: 10