.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Poradca chovu - odpoveď

Fórum » Fórum » Poradca chovu - odpoveď

Strana  
29.12.2017 20:31
Homola František
Nedá my, aby som sa vyjadril k bonitáciám. Ja si myslím, že bonitáciám sa treba venovať, spravodlivo a keď majiteľ si prihlási jedinca na bonitáciu a hlavne zaplatí, bonitačná komisia, by sa prihlásenému jedincovi mala si najsť dosť času a dôsledne ho zhodnotiť ! Pozoroval som bonitácie na Orave - Gacel, Sielnicu a čo ste vystrájali Vy - nebolo tomu obdoby. Jedince, ktoré boli posúdené Vami s ocenením známkou - výborný na KV ,
ste bežne posudzovali ako nechovné.
Napríklad : naša suka so synom - Chara Vrátna dolina SPKP 10669, na KV Sielnica, hodnotená Ing. Pitoňákom - výborná 4, nameraná výška 44,5 cm, na bonitácii 7.6.2014 Bc. Hnilický jej nameral 46 cm, 47 cm a Ty Tiborko si chytil meradlo a klepol si jej po kohútiku, suka sa prehla a nameral si jej 42,5 cm a okamžite si ju vyhodil s ocenením nechová. Bolo to zámerne alebo inak ?. Netreba sa hrať na spravodlivého ! Akú mala suka výšku ?, Meral som ju 100 krát -výšku 44 cm určite mala.
K suke Hera od Chorváta , ako by ste ju hodnotili Vy - keď suka najmenej od 7 rozhodcov mala tituly CACIB, BOB, BIS, BOB, CAC a ja som jej tilul CAC nemal udeliť, s uvážením som jej titul CAC nakoniec dal, iné je posudzovať farbu oka na výstave, keď oko je hraničné, ale je hranične hnedé a posudzovať na bonitácii je od 3-5 bodov, alebo pri úplne svetlom O bodov.
A ešte k Herľanom : je absurdné aby bývalý člen, ktorý stále vykonával bonitácie (nebudem ho menovať) , tiež podgurážený alkoholom , nám členom bonitačnej komisie vyriekol : máte po p..i , ak tento pes neprejde - kde sme páni urazení !
Som členom klubu cez 20 rokov, čo sa udialo po odchode predsedu Ing. Chválu Karola v posledných troch rokoch klub sa uberal dvoma smermi, čo nebol v prospech KCHF.
Ja si myslím, že tento výbor má všetky predpoklady, aby všetky úlohy pre členov KCHF zvládol.
S pozdravom ! František Homola
12.12.2017 21:57
Gešvandtner Tibor
Je mi ľúto MVDr. Tibora Želtvaya, ako ťažko a dlhodobo nesie, že nebol zvolený do funkcie poradcu chovu, ktorú vykonával 25 rokov. O to viac mi je ľúto, aký spôsob, v akom čase a akú odpoveď zvolil. Plnú poloprávd, klamstiev, osobných intríg a urážok. Neuvedomuje si, že tieto funkcie všetci vykonávame dobrovoľne. Svojou odpoveďou dokázal, že mu pravdepodobne ako on hovorí nešlo o kráľovské plemeno BF, ale o niečo iné, o čom vie v prvom rade len on. Držím mu palce, aby sa cez tento jeho problém čo najskôr preniesol. Za prácu ,ktorú pre klub a chov farbiarov na Slovensku urobil mu veľmi pekne po tretí krát ďakujem. Prvý krát som to urobil na konci konferencie, kde som každému bývalému funkcionárovi zvlášť poďakoval, vrátane bývalých predsedov . Druhy krát na zahájení chovného zvodu v Herľanoch, kde som bývalým funkcionárov klubu privítal a opäť poďakoval ešte raz za to, čo pre klub doposiaľ urobili. Ubezpečujem Vás, že sa poďakujem ešte raz a to v klubovom spravodaji za rok 2017.
Chcem všetkých členov KCHF požiadať, keď chcete kritizovať, kritizujte na to je fórum, len prosím neintrigujte, neurážajte, už len preto, že to všetko robíme dobrovoľne, nie pre Joža, Fera ale pre farbiara.
S pozdravom Tibor Gešvandtner
12.12.2017 10:21
Hudač Jaroslav
Klobúk dole a palec hore. Jaro Hudáč
06.12.2017 18:48
Tibor Želtvay
Bol som oslovený predsedom KCHF p. Gešvandtnerom Tiborom s požiadavkou vykonávať funkciu poradcu chovu BF počas vážneho ochorenia MVDr. Jána Čurlíka.
Moja odpoveď na požiadavku – znovu vykonávať funkciu poradcu chovu BF.
Úprimne povedané, po tom čo sa stalo Dr. Čurlíkovi a je mi to veľmi ľúto, som očakával, že táto požiadavka z vašej strany príde. Prečo? Lebo funkcia poradcu chovu je niečo úplne iné ako ktorákoľvek druhá funkcia vo výbore klubu. Poradca chovu by mal byť viacročným členom klubu, mal by mať veľké skúsenosti s plemenom, mal by byť rozhodcom na exteriér a mal by byť kynológ a genetik. Predsedu a tiež ktorúkoľvek inú funkciu môže vykonávať aj človek, ktorý nie je rozhodca a genetik. Poradca chovu (tiež ekonóm) pracuje pre klub takmer každodenne, tajomník, výcvikár, matrikár, kronikár ... podľa nutnosti a potreby, sezónne. Na spádovej schôdzi vo Vranove, kde som bol za výbor klubu, som sa potešil, že sa našiel chlap – veterinár ktorý kandidoval do výboru (na schôdzi nekandidoval za poradcu chovu, iba za člena výboru) a ktorého som už poznal. Priam som sa potešil, že počas jedného funkčného obdobia ho budem zaúčať do funkcie poradcu, že sa stane rozhodcom a preberie funkciu, tak ako som ja preberal po Ing. Bakovi. Aj ujo Braňo ma do funkcie pripravoval, v rokoch 1989 – 1993 chodil som s ním na výstavy, ukazoval mi všetky farbiarske a chovateľské finty, poukazoval mi tlačivá, línie psov, proste ma zaškoľoval. Nebolo mu jedno ako sa bude chov po ňom vyvíjať. A ja som sa 25 rokov snažil robiť v chove tak, aby chov farbiara napredoval a aby toto kráľovské plemeno, ostalo ozaj kráľovským. Rok po mojom nástupe do funkcie som zaviedol v chove vyšetrenie na dyspláziu, neskôr bonitácie, spracoval som súčasnú bonitačnú tabuľku, na výstavách a bonitáciách som posúdil počas mojej funkcie vyše 2500 farbiarov, posudzoval som na Európskej výstave a tiež na Svetovej výstave v Bratislave, uchovnil som vyše 600 farbiarov, všetko som evidoval a robil som to rád. Vystavil som asi 2600 odporúčaní na párenia. Tento koníček sa mi stal životnou prioritou. A preto som podobne ako ujo Braňo so mnou, aj ja takto uvažoval s kolegom MVDr. Čurlíkom a plánoval.
Konferencia ma však úplne zradila. V poslednom funkčnom období bolo strašne veľa nedostatkov v činnosti tajomníka, žiadna činnosť výcvikára, ten skutočne nepracoval – žiadna metodika výcviku farbiara, ani len zhodnotenia svojej činnosti v spravodajoch, ako hlavný rozhodca pri vyhodnotení Slanského pohára nespracoval a neodovzdal rozhodcovské tabuľky, až po mojej správe v Spravodaji po 5-ich mesiacoch, všetko za neho robili druhí a po odstúpení Ing. Chválu z funkcie predsedu, sa to úplne zvrhlo. Ing. Grellneth, chcel zo súkromných a zdravotných dôvodov poveriť Gešvandtnera na výkon predsedu a na výbore klubu na Zempl. Šírave som sa postavil proti tomu, lebo som videl neschopnosť tajomníka v písaní zápisníc. Bol som presvedčený, že niektoré zápisnice ani nenapísal on, ale Maruščák. Mnohé záležitosti klubu ovplyvňoval Maruščák. Ani jedna zápisnica nebola v stanovenom termíne. Z výboru v Piešťanoch, na ktorom bol aj Ing. Jursa, nebol vôbec spracovaný zápis! Predložil ho až na najbližšom výbore, tak isto dopadla aj zápisnica v Gäceli. Tým, že sme spolu z Ing. Druskom poukazovali na všetky nedostatky, ale hlavne na to, že niektorí nepracujú vo výbore tak, ako by mali, alebo nepracujú vôbec, stali sme sa pre vedenie klubu neželanými. Veď oni hodili farbiara do jedného vreca s kopovom a stále poukazovali na neschopnosť niektorých farbiarov – dohľadávať zver, ale hlavne diviaky. Čo nie je pravda. Iba presadzovali skúšky na diviačej zveri! Vrcholom všetkého bola konferencia. Od svojho vstupu do klubu som sa zúčastnil siedmich konferencii. Ale tak primitívny priebeh v réžii p.Gešvandtnera som ani v tom najhoršom možnom scenári nepredpokladal! Bol to vrchol úbohosti a neschopnosti. V predvečer konania konferencie som zachytil internetovú správu, že bol posielaný zoznam SMS-kou mnohým delegátom na západnom, strednom a niektorým aj na východnom Slovensku – koho treba voliť. Bol tam presný „zoznam osôb“, tých, ktorí sú v súčasnom výbore. Na konferencii bod - predstavovanie kandidátov- p. Gešvandtner ukončil, bez toho aby aj mňa vyzval, hoci som bol tiež kandidát. Až na môj apel sa vrátil k bodu predstavovania, s tichým ospravedlnením, že údajne zabudol. Ešte pred samotnými voľbami v prestávke, som „zoznam“ z predošlého dňa ukázal niektorým – delegátom zo Spiša, tiež sa čudovali, veď každý by mal mať svoj vlastný úsudok a nemusí byť akýmsi „zoznamom“ ovplyvňovaný. Iba človek bez úsudku – a taký nech ani nejde na klubovú konferenciu. Niektorí delegáti mali lístočky v rukách s napísanými menami, lebo ani nepoznali ľudí a mená kandidátov, ktorí boli na Maruščákom a Gešvandtnerom spracovanom „zozname“. Nezabudnem na správanie sa Maruščáka, počas konferencie sa na mňa ani svojimi hadími očami nepozrel. Pri pohľade na neho, bočil pohľadom. Zlú, negatívnu atmosféru som pociťoval už pri zvítaní s mnohými. Najviac ma však zradili chovatelia. Je pravda, že v roku 2016 som niektorým nevystavil odporúčania na párenia, nakoľko nemali vykázané dohľadávky – veď to bolo uznesenie z výboru, avšak snažil som sa vždy všetko robiť v termíne, načas a robilo mi potešenie a radosť, keď som vedel mnohým pomôcť so šteniatkami, nielen na Slovensku, ale v aj zahraničí. A keď som tvrdil, že chovateľ si môže vyviezť šteňa do zahraničia nečlenovi, ale bez súhlasu klubu a samozrejme bez nálepky-pred tým bez pečiatky, tak sa do mňa pustili ako osy - Maruščák a Porubčanský, pričom aj oni v minulosti takto vyvážali. Dokonca Maruščák, v r. 2016 vyviezol cez Olšavského suku CORA Mútňanská dolina, SPKP 10774 pre ISHV nežiadúcej osobe Nina Wäldrich a všetkých 17 členov (Olšavský, Rybovič, Pšida, Timko, Vrlík, Homola, Jurský, Králik, Pankúch, K. Flórek, Volna, Janko, Štefánik, Lazík, Janega, Hlinka, Kirschbaum), ktorým sa „Nový výbor“ ospravedlnil rovnako vyviezli nečlenom, ale bez písomného súhlasu a bez ISHV nálepky. Jedine Ing. Volna dostal odo mňa súhlas, nakoľko Poľský poradca chovu tvrdil, že nadobúdateľ šteňaťa bude členom a on mi dodatočne pošle súhlas na dovoz. ISHV lepku som na Exportný PPP nedal. A ešte ma očiernili, že som tichý súhlas dával. Čiže nič sa neporušilo. Ja som nikdy netvrdil, že sú to nedisciplinovaní chovatelia, naopak som si ich vážil a čudoval som sa Gešvandtnerovi, že ich v zápise formou nedisciplinovaných chovateľov klasifikoval. Na výbore v Nemeckej totiž nič takéto nebolo uznesené, len si vyžiadal odo mňa mená tých, ktorí vyviezli štence bez písomného súhlasu. A to, že som o tom vedel je len dobré, mohol som si všetky vývozy odsúhlasiť s Plemennou knihou. Všetko toto spískal sám Gešvandtnet a preto nech sa on ospravedlňuje a nie výbor.
25 rokov som pracoval vo funkcii poradcu chovu, robil som to rád a s potešením a táto činnosť sa mi stala koníčkom. A keď som 1.1.2013 šiel do dôchodku, potešenie z tejto práce umocňovalo moju spokojnosť, nemusel som veľa administratívnej činnosti vykonávať počas vikendov a po večeroch. Snažil som sa nezneužívať svoje postavenie, pôsobiť šetrne v klube – necestoval som na všetky zahraničné ISHV akcie (jednak neviem nemecky), aby šli aj iný naši farbiaristi. Nikdy som si nenárokoval preplácanie ciest keď som na služobnom aute obchádzal vrhy na východnom Slovensku, nikdy som si nenárokoval preplatenie tlačiarne a kupoval som ich 2x v r. 2007 a v r. 2014, tobôž nie počítač. Iba jeden krát ročne som si preplácal mesačnú platbu na mobil. Proste vždy som vedel, že robím pre klub a pre farbiara.
Po konferencii som zažíval psychickú traumu – tak ma to zobralo. Nechcel som sa ozývať ani fóre a ani vyvolávať priateľom a sťažovať sa. Nebyť toho zoznamu, tak som presvedčený, že by ma zvolili na ďalšie obdobie. Trvalo to nejaký týždeň - dva a po odovzdaní všetkej dokumentácie poradcu som sa snažil zabudnúť, nemyslieť na klub.
Nikto sa za moju prácu nepoďakoval !!!
Na margo:
Mám informácie, že si „nový výbor“ povedali, že urobia hrubú čiaru, zabudnú na staré hriechy a budú dodržiavať všetky doteraz prijaté farbiarske zásady a nariadenia. Avšak mám veľké obavy, lebo v skutočnosti sa nedodržujú tieto zásady:
- bonitáciu nevykonávajú traja rozhodcovia (musia to byť rozhodcovia pre posúdenia exteriéru). Takto bolo dávno schválené v KCHF. V Herľanoch to boli Homola a Hlinický a v Jedľových Kostoľanoch Hlinický a MVDr. Stenemennová. Poradcovia chovu sa nepočítajú, lebo nie sú rozhodcovia.
- chybu, ktorú mne Gešvandtner vytkol na konferencii (že som na klubovke v Čechách českému psovi dal CAC a potom som mu o dva týždne na bonitácii nedal hodnotenie „chovný“), vykonali presne rovnako sučke HERA z Chorváta – na našej klubovke dostala CAC od Homolu a na bonitácii 8. júla v Herľanoch ju ten istý rozhodca pre svetlé oko vylúčil
- suka BF IRIA Vrátna dolina, SPKP 10880, (maj. MVDr. Čurlík Ján bola v r. 2015 dva krát posúdená na bonitáciách ako „nechovná pre voľné viečka“, a čuduj sa svete na chovnom zvode 8.júla 2017 dostala 103 b. a už je v zozname chovných súk na internetovej stránke klubu. Môjho psa (FARGO) DAKTYL Kazbach Hazba, mal 9 rokov a hoci spĺnil všetky podmienky chovnosti som nedal do chovu, pretože má kratšiu nosovú časť, čo je pre mňa nie dobrá hlava a bol som si vedomí, že ak by sa uchovnil, mnohí chovatelia by chceli páriť s poradcovým psom a takúto hlavu som nechcel mať v chove. No Dr. Čurlík nemá zábrany a suku s voľnými viečkami uchovní
- odporúčanie na párenie dostal od nového poradcu chovu pes DAX Baškin dvor, ktorý nemal fotku na klubovej intern. stránke. Hrubé porušenie. Timkovu suku, ktorú páril, by mala siedmi vrh! Našťastie po inseminácii, pretože ten pes nevie páriť a suka ostala prázdna.
- výsledky Klubových PF nezverejnili (na fotkách sú iba dva psi s pohármi, nevedno s akým ocenením) a ostatné klubové PF ani nezrealizovali – plánovali ich robiť v budúcnosti ako chovné skúšky. Neviem či sa za výsledky hanbili, proste nechápem prečo nie sú na internet, stránke klubu
- odsúhlasili si preplácanie klubových financií napr. ciest do zahraničia, alebo tlačiareň pre poradcu chovu – ja som si kúpil počas môjho pôsobenia 2 x tlačiareň a nikdy som si neuplatňoval preplatenie z klubových prostriedkov. Počítač som používal na pracovisku a až do decembra 2007, kedy som si kúpil pevný PC komplet za 25 000.- Sk a v r. 2016 som si kúpil nový PC za 440.- € . Toto všetko som kupoval z nutnosti vedenia evidencie farbiarov. Ani ma vo sne nenapadlo, nechať si preplácať počítač, alebo tlačiareň z klubových prostriedkov. Asi 4 x som odriekol zahraničné cesty, aby šiel miesto mňa iný funkcionár klubu, veď predsa nemusel som chodiť vždy ja. Chcel som aby čerpanie financií bolo účelovo rovnomerné pre každého.
- na celoštátne skúšky do Čiech neviem či bol dobrý výber nášho reprezentanta. Vybrali farbiara (asi typického diviačiara). Pri práci na umelej stope, po zaregistrovaní lonštiaka vytrhol obrtlík z obojka a ušiel za ním. Ako môže nastúpiť vodič s takým obojkom Môj psík FARGO - DAKTYL Kazbach Hazba v r. 2012 absolvoval presne rovnakú českú súťaž na veľmi ťažkej stope, bez farby a tiež zaregistroval zver – čerstvú stopu (v lese lámalo - jelenice), ale neušiel a bol na nej hodnotený v III.c 4. v poradí ako hlasitý oznamovač
- po Jedľových Kostoľanoch sa nezverejnili výsledky bonitácie, ale dostal som úžasné informácie od troch (ktorých mená nezverejním) účastníkov. Že vraj prešlo takmer 70 % psov a súk. Zároveň ma informovali, že prešla aj taká sučka ako ratlík malá a dostala 100 b. a že tam boli strašné posudky a alkohol. Bonitácia bola 11.novembra, zatiaľ výsledky nie sú zverejnené
Tieto negatíva som zachytil v priebehu 6 mesiacov od konferencie, preto mám vážne obavy o vedenie chovu farbiara, či už BF, alebo aj HF.
ISHV direktívne nariaďuje dohľadávať zver na akýchkoľvek skúškach výlučne po náhodných poraneniach zveri z honov, alebo aj z individuálnych poľovačiek a zakazuje robiť skúšky na úmyselných poraneniach ako u nás IHF-ky a tiež ostatné regionálne skúšky.
Ja viem, že vo výbore bol aj generačný problém a som rád, že sa do výboru dostali mladší a niektorí veľmi skúsení ľudia, ale keby som sa na to necítil, nebol by som kandidoval. Veď predseda je iba o dva roky mladší. Takáto negatívna, zle zrežírovaná a vedená konferencia sa v budúcnosti už nesmie opakovať!
Moja odpoveď je: Nie už nechcem byť poradcom, nebudem vykonávať žiadneho náhradníka počas choroby MVDr. Čurlíka v takomto spoločenstve, ktoré ma doslova hodilo cez palubu, ako nepotrebného.
P.S: Vidím to všetko takto a píšem úprimne z môjho pohľadu, aj keď tuším, že mi budú oponovať a je mi to jedno. Mám okrem starého 9,5 ročného farbiara aj pól ročného mladého, ktorému venujeme s manželkou veľa času a možno bude z neho dobrý pes.
MVDr. Tibor Želtvay
Vaša reakcia:
Pre pridanie príspevku musíte byť prihlásený.
Strana  
Návrat na témy v kategóriiNávrat na kategórie
HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2019

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

ŠVF Dolný Kubín 2019

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:189 | Celkom: 596005 | Online: 10