.

.

KLUB CHOVATEĽOV FARBIAROV

Pri Slovenskom poľovníckom zväze

Klubové PF

Fórum » Fórum » Klubové PF

Strana  
01.05.2018 10:34
Figula Jozef
Vážení priatelia.
Dovolím si pár postrehov k téme skúšok z výkonu.
Možno mi chýba viac pokory v prístupe nového prúdu v KCHF, reprezentovaného jeho súčasným výborom, ku tradíciám, či koreňom, z ktorých sme vzišli. Ja sám, čoby najmladší člen výboru pri oddelení českej časti klubu, som sa pri všetkých akciách zdržiaval v blízkosti Culka Michelčíka, Karolka Poláčeka, Eriška Veselského, Jožka Duchaja, Janka Surmu a počúval som. V práci som mal šťastie na takého nestora, akým je Janko Pilát. Väčšina z nich chovala aj kopova. Dokonca boli pri jeho zrode. Ďakujem láskavému osudu, že som bol poctený ich priateľstvom.
Nikdy však nespomenuli výcvik šteniec na diviačej atrape, či dokonca na diviačích raticiach. Šli ešte ďalej. Odporúčali dohľadávať diviaky farbiarmi až v treťom roku ich života.
Ak by ich názory a spôsoby výcviku farbiara boli také scestné a zastarané, asi by sme nemali pre čo oslavovať šesťdesiatiny klubu. Ozaj, odkiaľ by sa vzali špičkoví vodiči, ktorých skupinu chce nový výbor vytvoriť, keby sa v Slovenskom genofonde stále neobjavovali špičkové psy?
Pri masívnom tlaku nášho nového výboru klubu na zmenu skúšobných poriadkov, by som očakával profesionálnejší prístup k takejto vážnej téme. Prinajmenšom bolo potrebné urobiť podrobnú analýzu z PF. Percentuálne vyčísliť neúspešnosť na stope, vypustení na voľné dohľadanie, odložení či vodení na remeni. V našom poslednom klubovom spravodaji je akurát tabuľka so zmätočným percentuálnym vyjadrením úspešnosti podľa zúčastnených plemien.
Rozbor IHF je nulový. Zrejme ich ani nikto nečítal. Teda ani nikto nekontroloval možné chyby z nedodržania skúšobného poriadku, termínov, počtu hodín, dátumov, či etických chýb. Ako chcete vytvárať tlak na kvalitu rozhodcov? Ak ste tú analýzu urobili, prečo nie je zverejnená?
Nakoniec môj vlastný názor na prípravu farbiara na PF: Ročne som predvádzal jedného až dvoch farbiarov na tieto skúšky. Výsledný efekt nie je podmienený počtom naťahaných umelých stôp. Niektoré psíky sa chytia hneď na začiatku, s inými sa trápite aj mesiace. Ale nikdy som nešiel na PF so psíkom, ktorý nezvládal minimálne 24 hodín starú stopu.
Absolvovaním PF začína psíkovi reálne dohľadávanie. Nič viac, nič menej. Ako keď dostane mladý človek vodičák. Jedni hneď jazdia dobre, iní až po čase, ďalší zas nemajú príležitosť, aj keď pri skúškach excelovali.
Tak je to i so psíkmi. V rukách aktívnych poľovníkov a lesníkov, ktorí sa s farbiarmi denne pohybujú v revíroch (čo je základný predpoklad) a dostávajú sa k dohľadávkam, preukážu časom svoje kvality. Ak si svojimi prácami urobia meno, dostávajú príležitosti aj na okolí. Ak nie sú na okolí lepší, pracujú aj tí priemerní. Bohužiaľ veľa špičkových jedincov prekáža svojim majiteľom pri ich sviatočných pobytoch v revíre, a tak trávia svoj život v kotercoch, nedostanú sa na vychádzku, nieto do lesa, či dokonca na dohľadávku. Ak sa náhodou aj práca naskytne, tak sa ten doterajší väzeň dobre vybehá a viac sa ten "sprostý pes" z klietky nedostane. Len aktívna prirodzená práca za poranenou zverou pripraví špičkového farbiara.
Týmto nechcem bagatelizovať význam výcviku, ani PF pre plemená farbiarov. Je ale potrebné si uvedomiť, že je to len prvý krok na ceste jeho pracovnej výkonnosti, a určite by som nedehonestoval titul CACT jeho zadávaním farbiarovi za túto povinnú jazdu.
Martin Lipták

24.04.2018 07:16
Figula Jozef
Po prečítaní ďalšieho príspevku, zarazili ma tie dve otázky a odôvodnenia od tajomníka klubu ktoré si dovolím citovať.
„PF - organizované klubom , alebo rozhodcovia delegovaný klubom na PF
Dám niekoľko otázok do pléna:
1) Aký má klub dosah na organizátora PF. Ako môže klub komunikovať s organizátorom keď nie je s organizátorom PF v kontakte – v žiadnom vzťahu? Sú to väčšinou miestne PZ - PS, a nie vo všetkých sú aj členovia KCHF , alebo aktivisti......... Dodržali skúšobný poriadok – dodržali. Preto nehovorme že máme prepracovaný skúšobný poriadok – vždy je čo zlepšovať.
2) Akú možnosť má klub na nominovanie rozhodcov na PF? Žiadnu. - nehádžem všetkých do jedného vreca – pretože potom aj ja som v tom vreci s vami ! Posudzovať PF môže aj rozhodca ktorý nie je v klube KCHF. Rozhodcov deleguje SPZ na žiadosť organizátora – znovu to isté - organizátor!!!
Organizátor KCHF – bude delegovať rozhodcov len z radov členov KCHF!!! Je na tom niečo zlé?“
k prvej otázke : Domnievam sa že terajší výbor si chce sprivatizovať celý klub KCHF, nasvedčujú ho vyššie uvedené vyjadrenia tajomníka klubu. Terajšiemu výboru klubu nestačí akým nehoráznym a nedôstojným spôsobom zmanipulovali konferenciu, teraz sú na rade PF skúšky aby boli ba dokonca už aj sú dehonestované terajším výborom . Neviem načo potrebuje výbor podľa jeho vyjadrenia mať dosah na organizátora PF skúšok, vadí mu že PF sa vykonávajú väčšinou miestne PZ – PS. Možno mi niečo ušlo, náš klub vlastní poľovný revír v ktorom sa budú vykonávať PF organizované klubom ???? Môžete zverejniť lokalitu kde klub vlastní poľovný revír alebo koľko revírov po Slovensku ????
Ku skúšobnému poriadku, neustále spochybňujete skúšobný poriadok ale presne podľa tohto poriadku chcete vykonávať klubové PF-ky. V tomto prípade je skúšobný poriadok už v poriadku, alebo je to len z vašej strany farizejské ????
k druhej otázke: Kynológiu na Slovensku riadi SPZ ústredie, ktorý zároveň deleguje rozhodcov na PF skúšky organizované OPK a VLM. Nerozumiem načo je to dobré že len klub KCHF bude delegovať rozhodcov na PF a to len členov klubu, ostatný rozhodcovia podľa Vás sú nekvalitný alebo nezodpovedný ???? Alebo je to len preto aby ste mohli manipulovať zo všetkými PF skúškami organizované klubom????Tak ako to bolo na chovnom zvode ktoré popisoval pán Hudáč citujem „ktoré je potrebné riešiť a to aj s nepoctivosťou. Na margo: rok 2015 chovný zvod Hradisko okr. Brezno, suka Iria Vrátna dolina SPKP 10880 majiteľ Čurlík Ján MVDr. nechovná limitujúca známka voľné viečka, rok 2017 chovný zvod Herľany suka Iria Vrátna dolina SPKP 10880 majiteľ Čurlík Ján MVDr. chovná 103 b.“
Viete kto bol na tomto zvode rozhodcom keď nie tak Vám to pripomeniem.
08. 07. 2017 Chovný zvod – Herľany: rozhodcovia - Bc. Ferdinand Hlinický, František Homola, MVDr. Ján Čurlík PhD. a Ing. Ľubomír Kmeťo. Spravodaj strana 26.
Je to obrovské zlyhanie rozhodcu ktorý posudzoval sám svoju suku Iria Vrátna dolina, je to porušenie všetkých platných pravidiel. Tak nejako si predstavuje výbor klubové PF-ky.
Záverom by som chcel uviesť že už chápem prečo má taký veľký záujem výbor organizovať klubové PF-ky a delegovať rozhodcov iba z členov klubu na základe rozhodnutia výboru, len aby boli tí správny vodiči a chovatelia chovných psov a súk hodnotený podľa mena a nie podľa predvedeného výkonu. Jasne to terajší výbor jasne ukázal na chovnom zvode v Herľanoch. Myslím si že táto navrhovaná cesta , ktorú navrhuje výbor je cesta do pekla. Isteže je potrebné posunúť farbiara dopredu ale je potrebné dôkladne uvážiť v ktorých činnostiach.
23.04.2018 19:22
Mihálik Jozef
Milí farbiaristi, neskutočné čo tu dokážete popísať... Mne osobne tu chýba slovo toho najpovolanejšieho výcvikara klubu, ale klub nemá výcvikára klubu? Ja osobne si myslím, že výcvikar na základe nejakých poznatkov by mal na základe niečoho niečo riešiť, či? Janko nehnevaj sa na mňa, ale Ty v tomto klube riešiš už všetko...
22.04.2018 18:46
Sirotný Marek
Pozdravujem vás,
PF - organizované klubom , alebo rozhodcovia delegovaný klubom na PF
Dám niekoľko otázok do pléna:
1) Aký má klub dosah na organizátora PF. Ako môže klub komunikovať s organizátorom keď nie je s organizátorom PF v kontakte – v žiadnom vzťahu? Sú to väčšinou miestne PZ - PS, a nie vo všetkých sú aj členovia KCHF , alebo aktivisti, ale sú tam domáci členovia ktorý chovajú samozrejme aj iné plemená psov ktoré môžu absolvovať PF.V rôznych kútoch Slovenska je samozrejme aj rôzna populačná hustota farbiarov, a niekde môže biť viac daxlov, tatraňákov... .OPK v niektorých okresoch sú radi že im niektoré z miestnych PZ dovolia urobiť PF-ky, takže si nemyslím že SPZ bude týchto usporiadateľov riešiť! Jaro píše 100% úspešnosť Tatranských duričov! Porušili niečo zo skúšobného poriadku? Nie, len si ho vysvetlili po svojom (500 krokov, vzdialenosť na opravu, ako je zakladaná stopa- pravouhlé lomy). PF sú regulárne – sú! Dodržali skúšobný poriadok – dodržali. Preto nehovorme že máme prepracovaný skúšobný poriadok – vždy je čo zlepšovať.
Organizátor KCHF – Zodpovedáme si za svoje usporiadanie PF máme na to plný dosah a potom sa môžu vyvodzovať aj dôsledky. Týmto spôsobom sa dá aj zvýšiť aktivita spádových oblastí ,členov atď. PF-ky budú vykonané – zorganizované podľa platného skúšobného poriadku , Nič navyše – nič menej!!! Je na tom niečo zlé?
PS: Dĺžku 500krokov každý určí ináč. Osobne som bol na PF zakladať stopy, po cca 200m (150m po lúke a 50 v hore) mi domáci hovoria že tu už mávajú vypustenie a po 30m na ceste kus. Toto som im odmietol a spravil tak ako má biť . Z miestneho PZ tam boli 3 psy. Viac som týmto organizátorom OPK nebol delegovaný , ikeď je to susedný okres a v danom okrese nie je žiadny rozhodca na posudzovanie PF z radov farbiaristov!! Otázka prečo asi? Druhá otázka Porušil niečo iný rozhodca – on odkrokoval 500krokov – tým pádom je všetko v poriadku či nie? – čo môžeš riešiť? – nič.
2) Akú možnosť má klub na nominovanie rozhodcov na PF? Žiadnu. - nehádžem všetkých do jedného vreca – pretože potom aj ja som v tom vreci s vami ! Posudzovať PF môže aj rozhodca ktorý nie je v klube KCHF. Rozhodcov deleguje SPZ na žiadosť organizátora – znovu to isté - organizátor!!!
Organizátor KCHF – bude delegovať rozhodcov len z radov členov KCHF!!! Je na tom niečo zlé?
Osobne som za to aby sa zmenil bod podmienok chovnosti pre PF-ky –PF organizované klubom, alebo rozhodcovia delegovaný klubom (po dohode s miestnym OPK), pri zachovaní doterajších ostatných podmienok.
Pozrime sa na ostatné plemená psom čo robia ako „napredujú“ – kedysi mohol absolvovať PF len farbiar. Dnes : 4 plemená + Farbiar. Ostatné plemená nás dobiehajú , pretože sme zaspali dobu, spíme v oblakoch a nesnažíme sa napredovať a zdokonaľovať . Stojíme na jednom mieste. Dnes nemôžeme hovoriť že iba FARBIAR má výsostné právo dohľadávať zver ako kedysi, pretože tomu tak nie je! (česť výnimkám – a gratulujem im v ich dosiahnutým výsledkom a prezentácii farbiarov) Snažme sa viesť svojich zverencov k čo najlepším výkonom, to sa dá len prácou s nimi, a s väčšími nárokmi na svojich zverencov.
Ktorý z vás robí umelú stopu napr.: 30 či 40hodín starú? Robíte stopu 3000m-4000m dlhú? Robíte stopy v obore - kvôli množstvu čerstvých stôp a kontaktu so zverou na stope- remeňovú prácu ? V praxi sa stým bežne stretávame!!! Farbiar to zvládne – len na tom treba pracovať a vodič chcieť. Alebo len to čo je nutné = max 500krokov a 12 hod, najlepšie tam kde nie je žiadna zver!!! A potom sa na PF vyhovárať prečo som to neurobil? podľa mňa je to málo. Potom môžeme bedákať , ale nad sebou prečo sme neurobili niečo viac.
ISHV = PF 1000m 12hod. umelá stopa - prešlo by to v hlasovaní na celoštátnej schôdzi? –asi nie!! Nie je to zlá myšlienka pre pracovnú stránku. Pritom každý farbiar ktorý je chovný a mal by prenášať svoje gény by to mal bez problémov zvládnuť, keď sa bavíme o stopovaní na čo bol farbiar vyšlachtený.
PS: Jazvečíky chcú spraviť súťaž na 40hodinovej umelej stope a konfrontovať to s farbiarmi. Ktorého z chovných jedincov môžeme nominovať? Alebo naďalej budeme tvrdiť že aj malý jazvečík nemôže dohľadávať vysokú? (nechcem sa tu baviť o dúrení a stavaní, ale o remeňovej robote) Veď v praxi sa normálne dohľadáva aj s jazvečíkmi a inými plemenami, alebo budete tvrdiť že to nemôžu? Tak im to zakážte. Zase moja otázka „AKO“ – tak, že sa snažme ukázať okoliu že farbiar je tá správna voľba na dohladávanie, ale na to potrebujeme mať aj pracovne a konkurencie schpných dobrých jedincov, nie exterierových šampiónov ktorých sa majitelia boja zobrať na dohľadávku aby sa mu nič nestalo! Podľa mňa to nestačí pracujeme málo - česť výnikám – beriem to komplexne. Potom by ostatné plemená nedohladávali. Farbiar to zvládne, len veľa vodičov si to radšej zľahčí ako sťaží –bohužiaľ je to naša ľudská vlastnosť.
Preto ak mi ide o „pracovnú stránku“ a aby farbiar napredoval nechápem prečo by som nepodporil túto myšlienku organizovať PF klubom KCHF, jedine preto nie, že by som sa toho bál! Len preto to nepodporím? Ale nie je sa čoho báť ,veď je to len obyčajná normálna poctivá PF-ka = 500krokov a 12hod stará!
Prestaňme hovoriť na všetko nie, to dokáže každý, Ale začnime každý od seba vodiči! Od vás záleží ako váš farbiar pracuje- týmto nechcem uraziť ani dotknúť sa tých čo sem prispeli svojim názorom a pracujú so svojimi zverencami, to beriem skôr pozitívne. Nastavme si latku náročnosti výkonov trochu vyššie.
Marek Sirotný
22.04.2018 10:04
Hudač Jaroslav
Jano, asi sme sa zle pochopili. Ja som proti klubovým PF-kám, ktoré jediné môžu zaradiť farbiara do chovu. PF-ka, ako píše aj p. Figula je skúška poľovnej upotrebiteľnosti, jej podmienky sú dane skúšobným poriadkom a musí byť rovnaká pre všetky plemená t.j. pre chovného i nechovného farbiara, daxla, íra, kopova a tatraňaka. Svojim postojom rozdeľuješ majiteľov farbiarov na chovných poctivých a tých ostatných, ktorí môžu podľa Teba na okresných PF-kách podvádzať čo nás po nich. Ak sú okresy, kde sa robia „nepoctivé“ PF-ky znamená, že sú spádové oblasti s nepoctivými aktivistami, rozhodcami, spádovými členmi nášho klubu, tj. špinu máme medzi sebou. A špiny sa nezbavíš zavedením klubových PF-jek. Urážať bez dôkazov rozhodcov a organizátorov je veľmi neférové. Jeleniu zver môžu dohladávať aj iné plemená a tým im práve uľahčíš bez problémov dostať sa k tejto výkonnostnej skúške viď tatraňak uspešnosť 100%. Plačete, že farbiaristi vykazujú málo dohladávok, no koľko zveri dohľadajú iné plemená to je už nepodstatné. V tomto klube sú momentálne oveľa dôležitejšie problémy, ktoré je potrebné riešiť a to aj s nepoctivosťou. Na margo: rok 2015 chovný zvod Hradisko okr. Brezno, suka Iria Vrátna dolina SPKP 10880 majiteľ Čurlík Ján MVDr. nechovná limitujúca známka voľné viečka, rok 2017 chovný zvod Herľany suka Iria Vrátna dolina SPKP 10880 majiteľ Čurlík Ján MVDr. chovná 103 b a spôsob ako bola táto suka posúdené rozčaroval viacerých prítomných. Ak sa mýlim, ja sa ospravedlním pred celým Slovenskom, ale začnime si hovoriť pravdu a aj tú, ktorá nám nie je príjemná.
19.04.2018 11:43
Figula Jozef
Dlhšiu doby sledujem diskusiu o klubových PF-kach. Osobne si myslím že je to bezpredmetná búrka v pohári vody. Odporúčam p.Maruščákovi aby si pozorne preštudoval platné podmienky chovnosti pre plemená bavorského a hanoverského farbiara, ktorý si myslím že dosť podrobne a jasne napísané za akých podmienok je možné uchovniť farbiara. Pre zopakovanie pánovi Maruščákovi pripomínam na bod II. v ktorom sa uvádza citujem :
“ II. a) úspešné absolvovanie PF v I. alebo II. cene.“
„ II. b) úspešné absolvovanie IHF v I. alebo II. cene.“
„ II. c) preukázanie hlasitosti na živej zveri ( durenie, stavanie).“
Z toho jasne vyplýva že úspešné absolvovanie PF je už teraz podmienkou chovnosti. Táto nová aktivita výboru pre absolvovanie klubových PF ktoré bude organizovať klub, bude stačiť sa iba zúčastniť týchto skúšok bez ohľadu nato ako to dopadne, keď to preženiem tak aj skúšky nemusí ukončiť.
pán. Maruščák stále dokola popisujete že PF organizované OPK sú nekvalitné pripravené, nespĺňajú podmienky ktoré sú určené v skúšobnom poriadku. Keď máte takú vedomosť o OPK ktorá takéto skúšky PF tak porušovala, aké ste prijali voči zodpovedným opatrenia, a aké opatrenia ste prijali aj voči prítomným rozhodcom. Keď máte také dôkazy žiadam aby ste ich zverejnili a konkrétne menovali o koho sa to týka. Inak to považujem za hrubé ohováranie jednak organizátorov ale hlavne rozhodcov ktorý keď neviete sami zakladajú tieto stopové dráhy. Mňa ako rozhodcu táto vaša výhrada bez dôkazov o neobjektívnosti PF neskutočne uráža.
Skúste si ešte raz prečítať závery z ISHV kde sa hovorí o poľovnej výkonnostnej skúšky orientovaná na prax a nie o PF.
Na záver musím súhlasiť z názorom pána Hudáča citujem „Jedine čo farbiar potrebuje je byť čo najviac v lese a mať čo najviac prirodzenej práce. Všetko ostatné je iba náš ľudský výmysel. Náš klub má veľmi dobre a na vysokej úrovni prepracovaný chovateľský a výcvikový poriadok, no žiaľ tento sa stále nerešpektuje a na novo sa vymýšľajú stále nové a nové verzie“.
17.04.2018 09:08
Maruščák Ján Mgr.
Pozdravujem ťa Jaro, ja už ti nerozumiem..., pokiaľ som ťa dobre rozumel na stretnutí s aktivistami si po vyjasnení si situácie a postupu organizácie klubových PF si bol za ich prijatie ako podmienku do chovu. A tu odrazu píšeš chlapi nebláznite! Jediná vec, ktorá ti prekážala bolo, že chlapi, ktorí nemajú záujem chovať odídu z klubu. Neviem čo ti zase sadlo na nos.
Už som to tu písal a skúsim to ešte naposledy po lopate vysvetliť. Sme klub chovateľov farbiarov! Teda chovateľom by v prvom rade malo záležať na tom čo sa nám dostáva do chovu! Chov je riadený a tým sa myslí, nie len exteriér a plemenitba ako taká ale hlavne výkon! Veď je to pracovné plemeno, nie výstavné! Aj preto chceme mať prehľad o tom čo sa nám do chovu dostáva. Ako prvý krok je zavedenie Klubových PF, organizáciu som už popisoval v predchádzajúcich príspevkoch. Príde mi to zvrátené, že o ich opodstatnení sa tu vôbec vedie polemika. Veď ak niekomu na tom plemene naozaj záleží tak s tým nemá žiaden problém a naopak tento krok víta. Našťastie aj takých v klube máme a verím, že nás bude pri hlasovaní väčšina.
Klubovou PF chceme v prvom rade zabezpečiť podľa možnosti rovnaké podmienky a parametre stôp. Aby sa nestávalo, že stopa na PF má 200m a jeden alebo ani jeden lom. Aby sme zabezpečili to, že stopy nebudú ráno prešľapávané a pod. čo sa žiaľ stáva, len aby to tie psíky urobili. Aj preto tieto skutočnosti chceme mať Klubové PF ako podmienku do chovu. Je to tak, taký sme my národ...
Prečo by som mal ja alebo ty robiť skúšky poctivo a iný nie? A pritom za to mnohokrát nemôže ani rozhodca ale miestni, ktorí s farbiarom nemajú nič spoločné. Ver mi, že je našou snahou čo najmenej zaťažiť členov, preto je to skúška ako klasická PF len pod záštitou klubu. Nič navyše, žiadne ďalšie skúšky iba poctivá klubová PF, ktorá nám umožní sa oboznámiť s pracovnou stránkou farbiarov a dostať aj do kontaktu s členskou základňou. Na každej klubovej PF by bol člen výboru alebo dozornej rady, teda by okrem iného mohol informovať o aktuálnom dianí chlapov pokiaľ by mali záujem. Je reálnejšie zúčastniť sa na cca 13 KPF ako chodiť ako dozor na 40 PF organizovaných SPK a už sa opakujem, že nám ide o chov a farbiare a nie o ostatné plemená. Skúsme sa odosobniť, nebiť ješitní. Prikláňam sa aj k názoru kontroly IHF na spôsob českého klubu. To, že niekedy neboli IHF, že sa zrušila IHF v III.cene do chovu a podmienkou je I. alebo II. cena je predsa iba v prospech plemena, či nie? Ja sa obávam, že za pár rokov bude stačiť aby mal farbiar výstavu bude chovný. O toto nám ide? Verím, že nie!!! Farbiarom zdar!
15.04.2018 10:07
Hudač Jaroslav
Chlapi, n e b l á z n i t e! Jedine čo farbiar potrebuje je byť čo najviac v lese a mať čo najviac prirodzenej práce. Všetko ostatné je iba náš ľudský výmysel. Náš klub má veľmi dobre a na vysokej úrovni prepracovaný chovateľský a výcvikový poriadok, no žiaľ tento sa stále nerešpektuje a na novo sa vymýšľajú stále nové a nové verzie. Na samom začiatku chovu farbiara na Slovensku pre suku neboli potrebné ani IHF do chovu, u psa v III cene, postupne z počtom jedincov sa to sprísňovalo. Jelenej zveri bolo málo a nikoho nepadlo cvičiť a skúšať farbiara na diviačej zveri. Farbiar je kráľ na starie stopy. A prečo nie klubové PF-ky:
1. okresy organizujú PF-ky pre všetky plemena psov, ktorí sa ich môžu zúčastňovať
2. je náročné z finančného i organizačného hľadiska zabezpečiť samostatné PF-ky pre farbiare a zvlášť pre iné plemena /zabezpečenie zhasnutej zveri, miesta, organizátorov/
3. okresy môžu pokračovať v organizovaní PF bez farbiarov, čo môže nepriaznivo vplývať na kvalitu a posudzovanie pri skúškach
4. stratí sa prehľad a najmä porovnávanie prác farbiara a iných plemien, t.j. priama konfrontácia
5. postupne stratíme ako klub kontrolu nad vykonávaním PF, ostatné plemená ich ovládnu a začnú robiť IHF aj na diviačej zveri čo môže v konečnom dôsledku viesť k zníženiu počtu farbiarov na Slovensku – apr. môžem robiť IHF na 10 kg diviačati už v máji?
Môžeme sa baviť o skvalitnení PF čo sa týka zakladania stôp, dĺžky a času, tabuľky, vypisovania prehľadu, popisu prác a pomenovaní rozhodcov, ktorí /podľa nedokázaných informácii/ sú neseriózni, práve tu je priestor na zlepšenie. No pokiaľ na najbližšej konferencii či celo slovenskej schôdzi sa budeme 2 hodiny baviť o klubových PF-kách, následne budeme na tri krát spočítavať hlasovanie a vymýšľať nové verzie, môžeme to rovno zabaliť. Takto si ja klub a jeho činnosť nepredstavujem a vážne začínam uvažovať, či to má zmysel byť jeho členom. Farbiara chovám už 40 rokov a n i k t o mi nezabráni chovať ho aj naďalej či už s klubom alebo bez neho.
12.04.2018 22:19
Maruščák Ján Mgr.
Ľuboš súhlasím s tebou, bolo by to najlepšie, ak by sa odprezentovali všetky jedince na vyššej skúške, ale momentálne si to neviem celkom dobre predstaviť. Nedokážeme ani na tých pár vyšších skúškach zabezpečiť možnosť všetkým farbiarom pracovať na prirodzenej stope. Jedine, že by bola daná minimálna podmienka a to vypracovanie umelej stopy minimálne v III.cene, ak nemal možnosť pracovať na prirodzenej stope. Bodaj by sme to vedeli zorganizovať. Ale zorganizovať skúšky takéhoto rázu je čoraz náročnejšie a aj preto sa už organizujú poväčšine každé dva roky. Ako aj u Vás pohár Slanských vrchov.
Viem si predstaviť organizovať skúšky na umelých stopách podľa parametrov aké sú na vyšších skúškach. Aj to by bola možnosť.
Pokiaľ ide o klasické PF. No naďalej by sa ich zúčastňovali farbiare, ktorých majitelia nemajú tendenciu dostať svojho farbiara do chovu, napr. ak mu chýba zub, vajce a pod. a naďalej Slovenské kopovy, Štajerské duriče, Alpské jazvečikovité duriče, Tatranské duriče. Nemyslím, že by sa museli okresné organizácie báť, že ich nebudú mať pre koho robiť.
12.04.2018 16:34
Tuľák Ľuboš Ing.
Podľa mňa by sa mal zvýšiť počet vyšších klubových skúšok, ktorých sa už zúčastňujú "vyzreté" jedince, ako investovať do skúšok, ktoré už existujú. A ktoré z môjho pohľadu obsiahnu tak širokú skupinu psov, že to bude neprehľadné. A vyvstáva tu ešte jedna otázka. Kto sa bude zúčastňovať klasických PF?
11.04.2018 22:07
Smrek Karol st.
Milí priatelia, určite sa zhodneme v jednom, že plemena farbiarov treba zase posunúť o krôčik dopredu. Klubové PF by mohli k tomu veľkým spôsobom prispieť, ale len v tom prípade, keď sa budú vykonávať zodpovedne.
09.04.2018 13:09
Tuľák Ľuboš Ing.
No lebo pri MFK je to kolko clenov? A hlavne kolko psikov? 2,3 A pri pohari SPZ? 6 To treba ponechat. To urcite nikto nekritizuje Kolko vodicov má moznost zucastnit sa týchto skusok? Nehovoriac o tom, ze aj vitazstvo na vyssej skuska zavisi hlavne od moznej prace. Pri vyssich skuskach je to ? min. 30. A z regiónu.
09.04.2018 09:51
Maruščák Ján Mgr.
Pokiaľ ide o organizáciu PF tak, tak vychádzame z toho, že reálne sa zúčastňuje chovných zvodov ročne v priemere cca 90-100 farbiarov. To je vzorka tých, čo majú záujem o uchovnenie svojich farbiarov. Je teda predpoklad, že aj na týchto Klubových PF by sa zúčastnilo cca 100 farbiarov. Teda pri jednej skupine 8 farbiarov to vychádza na 12,5 nech 13 Klubových PF a pri dvoch skupinách 16 farbiarov je to 6,25 teda 7 klubových PF. Nech sú aj aj, tak by to bolo zhruba 8-9 klubových PF za rok. Myslíme si, že je to celkom reálne číslo a aj v rámci realizácie a obsadenia, či už farbiarmi ako aj rozhodcami.
Pokiaľ ide o regionálne skúšky, už som to tu spomínal, máme záujem na ne prispievať a najvhodnejší spôsob je dohodnúť cenu na jedného štartujúceho farbiara a podľa počtu zúčastnených by sme prispievali na tieto akcie. Aby to bolo spravodlivo rozdelené.
Snažíme sa čo najviac motivovať vodičov farbiarov aby sa prišli prezentovať so svojimi farbiarmi a dôkazom je aj to, že na naše vrcholné skúšky ako Pohár SPZ, MFK ale aj účasť na zahraničných akciách je vodičom preplácané ubytovanie a strava, neplatia ani štartovné. Nerozumiem celkom tomu, prečo vznikajú pochybnosti o prerozdeľovaní financií, veď to všetko je pre členov. A každý sa môže prihlásiť na skúšky a zúčastniť sa takýchto podujatí. Nakoniec to bol aj dobrý krok, pretože oproti minulým rokom, kde sme na tieto regionálne, či národné skúšky doslova prosili majiteľov chovných jedincov aby sa prihlásili, dnes už takéto problémy nemáme a záujem rapídne stúpa.
08.04.2018 21:21
Tuľák Ľuboš Ing.
Mo?no by sa dalo sk?bi? nav??enie ?lensk?ho s vy???mi s??a?ami. Ak nav??i? ?lensk?, tak nech to nav??enie je ??elovo viazan? na vy??ie sk??ky- region?lne. Potom nik nebude m?c? poveda?, ?e sa pou?li na oslavy, prezent?ciu a podobn? klubov? akcie, kde radov? ?len nem? pr?stup a on sa toho nemohol z??astni?. Sta?? pripravi? ps?ka a m??e sa sk??ok k?udne z??astni?. Nepodporme ich 300?, ale rozde?me t?ch 3000 ? po?tom region?lnych sk??ok. Potom sa bude ma? ten, kto m? re?lne z?ujem o prezent?ciu svojho ps?ka m?c? plne realizova?
06.04.2018 14:50
Bašista Jakub
Zdravím chlapi, dovolím si tiež napísať svoj názor aj keď som tu jeden z tých mladších.

1. Klubove PF, tvrdíme že sa ich zorganizuje toľko koľko ich bude potrebné dajme tomu že by ich bolo naozaj 20 ročne. Je nereálne aby bol na každých poradca chovu, alebo výcvikár ktorý by mal mať o pracovnej stránke prehľad. Myslím si že žiadny organizátor "obyčajných" PF by nenamietal ak by sa na nich chcel prísť pozrieť člen výboru, výcvikár alebo poradca chovu. Takto by už výbor mal prehľad o jedincoch a nebola by tu polemika o Klubových PF. No pravdou je aj to že sa bojíme, a najme toho, že nevieme prehrávať. Nevieme si ani predstaviť, že by náš psík na PF mohol obstáť v III. cene. Všetci sa ženieme za prvou cenou ale pritom si neuvedomujeme, že rozhodcovské tabuľky pre PF sú nastavené prísne, ale zároveň výborne! A aj tretia cena je veľkým úspechom. Bojíme sa že keď budem mať II cenu z PF tak si od nás šteňa nikto nekúpi. Nech sa páči každý ma šancu na reparát. Veď predsa na PF sa chodí s ročným psom ktorý ešte nie je utvrdený a možno len nemal svoj deň. Lenže my chceme mať všetko a hneť.

2. Zvýšenie členského, bolo prezentované, že Výbor si má zvýšenie členského zaslúžiť. Môj názor je že 10€ nie je tak veľa ale Výbor by mal povedať aj kde chceme investovať. Vrelo vítam snahu financovať vyššie skúšky, poháre. škoda že som sa o tom dočítal až tu na fóre.

3. IHF , uvedomme si že IHF je v podstate reálna dohľadávka preto by sa naša pozornosť na pracovnú stránku farbiarov mala sústrediť práve tu. A práve tu by mali získať kompetentný prehľad o pracovnej stránke psa. Aj keď naše psíky budú výborný stopári. Čo z toho keď sa budú báť živej zveri? Budeme si na pomoc pri durení volať kopovy? A kto zlíže nakoniec smotanu? Kopov alebo farbiar? A zavolá potom niekto dohladávať toho farbiara keď je tu kopov čo vie aj duriť a stavať? Ročne vykonáme okolo 1500 dohľadávok a trend je stále zvyšujúci. Preto zastávam názor, že príležitostí máme len sa ich treba chopiť a IHF je na svete. Taktiež zastávam navrhovaný spôsob kontroly vykonania IHF podľa českého vzoru. A myslím si, že určite by na škodu nebolo aj rozhodcom podrobne popísať priebeh IHF a zaslať to poradcovi chovu.
Farbiarom zdar!!!
Vaša reakcia:
Pre pridanie príspevku musíte byť prihlásený.
Strana  
Návrat na témy v kategóriiNávrat na kategórie
HANOVERSKÝ FARBIAR BAVORSKÝ FARBIAR

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

KLUB
CHOVATEĽOV
FARBIAROV

SPRAVODAJ

SPRAVODAJ 2019

Propozície akcií

plagat2.jpg, 9,8kB

ŠVF Dolný Kubín 2019

© 2010 Mediahost.sk | Návštevy: Dnes:100 | Celkom: 606845 | Online: 7